Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

jkl

Zarząd: Starszy Cechu- Grzegorz Halkiew Podstarszy Cechu- Elżbieta Katarzyna Kędzierska Podstarszy Cechu- Jurij Mokriszczew Sekretarz- Agnieszka Bujak Skarbnik-  Joanna Halkiew Członek Zarządu- Marek Cieślar Członek Zarządu- Marcin Godlewski   Postanowienia Statutu § 28 Zarząd cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. § 29 1. Zarząd składa się z 3 – 7  [ Czytaj więcej ]

1. Zdzisław Hudak- mistrz radiestezji i bioenergoterapii 2. Grzegorz Halkiew- mistrz bioenergoterapii i master trener hipnozy, trener nlp 3. Jurij Mokriszczew- trener hipnozy, terapeuta medycyny tybetańskiej, bioterapii i kręgarstwa 4. Joanna Halkiew- czeladnik bioenergoterapii i trener hipnozy 5. Elżbieta Kędzierska- czeladnik bioenergoterapii i trener hipnozy 6. Maria Ginda- dyplomowany bioenergoterapeuta, praktyk hipnozy 7. Ewa Sterczewska-  [ Czytaj więcej ]

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE 00 – 801  WARSZAWA , UL.  CHMIELNA 98 CENTRALA   0 22 620 50 11 SEKRETARIAT TEL.FAX. 0 22 620 69 64 NR KONTA: Bank Pekao S.A.    97 1240 6292 1111 0000 5015 3091 NIP  527-020-63-69    REGON  000450536 ISO 9001 : 2008        http://www.izbarzem-mkp.com.pl e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl PRZEDSTAWICIELE TERENOWI: 06-400 Ciechanów ul. Pułtuska  [ Czytaj więcej ]

Komisja Rewizyjna: Postanowienia statutu § 36 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego. 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji. 3. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego komisji, a pozostałych  [ Czytaj więcej ]

Sąd Cechowy: Przewodniczący Sądu Cechowego – Katarzyna Kędzierska Członek Sądu – Robert Jastrzębski Członek Sądu – wakat     Postanowienia statutowe § 38 Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.   § 39 1. Sąd cechowy składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne  [ Czytaj więcej ]

Komisja ds nauki: Przewodniczący Komisji ds nauki- dr med. Tomasz Cieśliński   członkowie: ……………. Postanowienia statutowe § 47 1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej, kwalifikacji i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać stosowne komisje. 2. Komisje mają charakter doradczy i  [ Czytaj więcej ]

Sekcja hipnotyzerów scenicznych Przewodniczący: Jurij Mokriszczew członkowie: Paweł Witkowski Postanowienia statutowe § 46 1. Członkowie cechu z jednego terenu mogą za zgodą zarządu cechu utworzyć sekcję terenową stanowiącą terenowe ogniwo cechu. 2. Dla członków cechu wykonujących jednakowe lub pokrewne rzemiosła zarząd Cechu może utworzyć sekcje zawodowe. 3. W cechach mogą działać sekcje zawodowe i terenowe.  [ Czytaj więcej ]

1. Zdzisław Hudak- członek założyciel 2. Grzegorz Halkiew- członek założyciel 3. Joanna Halkiew- członek założyciel 4. Elżbieta Katarzyna Kędzierska- członek założyciel 5. Maria Ginda- członek założyciel 6. Ewa Sterczewska- członek założyciel 7. Anna Mielnik- członek założyciel 8. Jerzy Piechnik- członek założyciel 9. Sławomir Wasilewski- członek założyciel 10. Lena Wiśniewska- członek założyciel 11.Katarzyna Czaplińska- członek założyciel  [ Czytaj więcej ]

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata