Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Marta

Polskie Centrum Ustawicznego Kształcenia Dorosłych RADIUS
i Fabryka Kreatywności zaprasza na Zawodowy Kurs Arteterapii

Do kogo skierowany jest kurs…

Arteterapia jest coraz bardziej popularną dziedziną edukacji i terapii. Szeroko stosowana przez pedagogów, psychologów i terapeutów. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem rodziców. To działania wykorzystujące sztukę, które można wykorzystywać w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak też w celu rozwijania zdolności. Dlatego właśnie Kurs jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli w związku z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z elementami arteterapii pomagają w pokonywaniu lęków, uwalnianiu od zahamowań, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pobudzają ekspresję twórczą. Kształtują wrażliwość i zdolność wyrażania uczuć oraz umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Ogromną wartością arteterapii jest jej udział w procesie osobotwórczym człowieka. Działania skoncentrowane są na twórczości rozumianej jako proces, jako tworzenie samego siebie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój wrażliwości percepcyjnej, emocjonalnej i poznawczej, co wpływa na rozwój zdolności twórczych uczestników. Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny. Prace powstające podczas działań twórczych są początkiem procesu zmiany…

Program

1.  Warsztat umiejętności społecznych – integracja grupy, komunikacja
interpersonalna i budowanie kontaktu z klientem i grupą (NLP).
2.  Historia, cele i funkcje arteterapii.
3.  Znaczenie emocji w procesie arteterapeutycznym, komunikacja pozawerbalna – mandala.
4.  Stymulowanie zmysłów – dotyk, smak, zapach… warsztat polisensoryczny
„Jestem owocem”.
5.  Chromoterapia – terapia kolorem.
6.  Sylwoterapia i hortiterapia – terapia poprzez kontakt z przyrodą (drzewa i ogrody).
7.  Bajkoterapia – warsztat pisania bajki relaksacyjnej i terapeutycznej
oraz komponowanie ilustracji filcem malowanej.
8.  Portret i autoportret jako początek dialogu z sobą i z drugim człowiekiem.
9.  Muzykoterapia – wspólne przeżywanie i czerpanie radości z muzyki –
Pedagogika zabawy i metoda Batii Strauss, muzyka w pracy z osobą niepełnosprawną.
10.Muzykoterapia – warsztat bębniarski (ekspresja zamiast agresji).
11. Misy i gongi w terapii – relaksacja i masaż dźwiękiem.
12. Pogłębianie świadomości wartości, sposób myślenia kluczem do szczęścia –
Warsztat szczęścia.
13. Budzenie kreatywności – Trening Twórczości.
14. Artystyczne sposoby radzenia sobie ze stresem – Sfilcuj swój stres.
15. Teatroterapia z elementami dramy.
16. Plastykoterapia – ćwiczenia arte… wykorzystujące inspirujące techniki plastyczne.
17. Poezjoterapia – warsztat literacki.
18. Metaloplastyka – Wydobądź to co ukryte.
19. Praca z ciałem – budowanie i wzmacnianie kontaktu poprzez dotyk – metoda Ruchu
Rozwijającego W. Sherborne, joga.
20. Zmiana w procesie arteterapeutycznym.
21. Choreoterapia – ruch i taniec w terapii.
22. Warsztat pracy z gliną – Co Cię gniecie.
23. Vedic Art – malarstwo emocjonalne w arteterapii.
24. Egzamin i wystawa prac uczestników.

Razem: 100 godzin

Organizacja zajęć:

  • Kurs odbywa się w piątki, soboty i niedziele – 4 zjazdy, razem 100 godzin dydaktycznych.
  • Kurs prowadzony jest w godzinach 16-20 oraz 09-18 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek.
  • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej – spotkania codziennie przez kolejne dni.
  • Kurs kończy się egzaminem oraz wystawą prac uczestników, które powstaną podczas warsztatów.


Otrzymasz certyfikat oraz dyplom Arteterapeuty (w języku polskim i angielskim)
oraz zaświadczenie ukończenia Zawodowego Kursu Arteterapii (na druku MEN)
czekają na Ciebie również skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce oraz ciepły posiłek.

Inwestycja wynosi:  3300 zł  (wpłacając całość do 15.04.2013)
                      lub  4 x 990 zł  (wpłacając przed każdym zjazdem)
w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zadatek w wysokości 600 zł.

Miejsce:  41-500 Chorzów ul. M.Konopnickiej 9 (siedziba firmy) oraz GWSP, GPE, TR.

więcej informacji na: www.fabrykakreatywnosci.pl

zdjęcia z poprzednich edycji kusu:

http://www.facebook.com/pages/Arteterapia-Fabryka-Kreatywno%C5%9Bci/319203068132198?ref=hl

 


*

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata