Seminarium przedegzaminacyjne 27.I.2014

Dla osób chcących powtórzyć materiał przed egzaminem odbędzie się seminarium przedegzaminacyjne- w dn. 27 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00. w siedzibie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, ul.Chmielna 98. Na tym seminarium omówione będą zagadnienia egzaminacyjne z zakresu testu pisemnego, egzaminu ustnego oraz praktycznego.

Koszt seminarium:

 • dla członków Cechu z opłaconymi składkami 100zł
 • dla pozostałych osób 170zł

Na egzamin należy wziąć ze sobą dowód osobisty, przybory do pisania, kalkulator, oryginały świadectw. Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Podstarszej Cechu Katarzyny Kędzierskiej:

  • Tel.kom.: 511 366 848,
  • e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Pozdrawiam i do zobaczenia na egzaminie.

Zarząd Cechu Naturopatów i
Hipnotyzerów

Bioenergoterapeuta

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Nr. rej. zawodu 323002
I.
Rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminuje je przywracając swobodę przepływów bioenergii między poszczególnymi jej poziomami i warstwami
aury (polami bioplazmy), centrami energetycznymi (czakrami) oraz organami lub ich grupami w celu z zharmonizowania zoptymalizowanych ilościowych i jakościowych stanów bioenergii i jej wymiany z otoczeniem.
II.
Do zadań tej specjalności należy:
– ustalanie obszarów zakłóconych wykorzystując dla ich określenia wyćwiczone
możliwości własnego organizmu, metody i środki radiestezyjne, irydologiczne itp.;
– informowanie zainteresowanego o zaburzonych strefach, zalecenie konsultacji
lekarskich.;
– oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu.;
– oczyszczanie i udrażnianie merydianów ( kanałów energii).;
– zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów.;
– oczyszczanie i energetyzowanie centrów energetycznych organizmu (czakr)
optymalizujących wymianę bioenergii z otoczeniem.;
– harmonizowanie i wzmacnianie aury.;
– uszczelnianie i wzmacnianie osłony energetycznej organizmu.;
– formułowanie zaleceń, informowanie o spodziewanych skutkach, uprzedzanie o
przeciwwskazaniach.;
– stosowanie ogólnych i szczególnych zasad i zaleceń higieny oraz bezpieczeństwa
z bioenergiami.
III.
Może również:
– wzbogacać podstawową metodykę eliminowania dolegliwości o naturalne sposoby
uzdrawiania praktykowane w świecie.;
– rozwijać umiejętności oddziaływania na wyższych poziomach energetycznych jak
np. uzdrawiania duchowego, na odległość itp.;
– wzbogacać wachlarz stosowanych metod weryfikacji stwierdzonych zaburzeń
energetycznych organizmu.;
– wzbogacać zabiegi bioenergetyczne ćwiczeniami relaksyjno-medytacyjnymi, itp.;
– korzystać z dorobku współczesnej nauki i techniki do uwspółcześniania
terminologii, metodyki zabiegów.;
– uzupełniająco stosować metodologię i techniki niekonwencjonalne m. in. z zakresu:
radiestezji, chiromancji, itp. gałęzi psychotroniki.;
– prowadzić działalność dydaktyczną.

WYMAGANIA

Bioenergoterapia jest zawodem rzemieślniczym i do jego wykonywania wymagane jest zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją Izby Rzemieślniczej na jednym z poziomów – czeladniczym, lub mistrzowskim. Konieczność posiadania wiedzy z pogranicza różnorodnych dziedzin, charyzmy, i innych zdolności, pozwalających na pozyskiwanie pozytywnych rezultatów jest w tym przypadku niezaprzeczalna. Bioenergoterapeuci muszą posiadać cechy personalne, umożliwiające umiejętne podejście do pacjenta, przeprowadzenie z nim wywiadu. Osoby trudniące się tym zawodem wielokrotnie łączą go z posiadaniem innej specjalności z zakresu medycyny tradycyjnej i naturalnej.

WARUNKI PRACY

Zabiegi bioenergoterapeutyczne odbywają się w gabinecie bez udziału osób trzecich.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Najbardziej atrakcyjną formą wykonywania zawodu bioenergoterapeuty jest otwarcie własnej praktyki.

ZAROBKI

Zarobki bioenergoterapeuty mogą kształtować się w przedziale od 1200 do 3500 złotych brutto miesięcznie.

Lista zawodów oraz ich charakterystyka (Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537)

 • naturopatia (nr.rej.zawodu 323009- leczenie polegające na stosowaniu naturalnych metod, na przykład ziołolecznictwa, diety, akupunktury, hydroterapii, fizykoterapii i innych. W naturopatii wykorzystywane są również niektóre praktyki, kóre zdobyły uznanie również w klasycznej medycyny. Przykładem może być stosowanie diatermii (rodzaj elektroterapii) w przypadku bólu pleców, magnetoterapii, światłoterapii itp).
 • doradca personalny (nr.rej.zawodu 242303)- coaching NLP
 • bioenergoterapia (nr.rej.zawodu 323002*- praca z bioenergiami, aurą i polami energoinformacyjnymi, uzdrawianie duchowe)
 • biomasaż (nr.rej.zawodu 323003*- refleksjoterapia, chiropraktyka, polarity, shiatsu, masaż polinezyjski, chirurgia fantomowa)
 • hipnoza energetyczna, relaksacje i medytacje (nr.rej.zawodu 323090*)
 • radiestezja (nr.rej zawodu 516901  )
 • dydaktyka (nr.rej.zawodu 235106*; uprawnienia pedagogiczne)

*- Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537

Zapoznaj się z pełną treścią artykułu

Czytaj dalej Lista zawodów oraz ich charakterystyka (Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537)