Radiesteta

Nr. rej. zawodu 514490

I.
Rozpoznaje i róznicuje promieniowania materii, kształtu i barwy, a także organizmów żywych odczuwając-odczytując promieniowania emitowane przez
wszystkie przedmioty i ciała żywe, może je odnajdywać, poznawać ich właściwości,
badać iterakcje jakie między nimi zachodzą oraz posługuje się nadajnikami fal
(radiestezyjnych mikrodrgań) i przetwornikami enegii tego zakresu częstotliwości.

II.
Do zadań tej specjalności należy:
– rozpoznawanie i różnicowanie promieniowań pochodzących od cieków wodnych,
struktur geologicznych, minerałow i siatki geopatycznej, instalacji technicznych
wraz z ustalaniem miejsc ich występowania i przebiegów oraz ich wpływu na
organizmy żywe (geotronika).;
– ochrona organizmów żywych przed szkodliwymi rodzajami promieniowania
otoczenia (ekoradiestezja), w tym układanie i strojenie odpromienników.;
– wskazywanie (lokalizowanie) miejsc bicia studzien, źródeł wody pitnej, miejsc
budowy zbiorników wodnych itp.;
– wskazywanie miejsc niezapromieniowanych pod lokalizację zwłaszcza szpitali,
szkół, mieszkań, domów, obiektów publicznych itp.;
– badanie autentyczności, metali, przedmiotów, materiałów naturalnych i sztucznych,
składu stopów, roztworów i polaryzacji badanych obiektów.;
– poszukiwanie minerałów, zabytków, przedmiotów i ludzi w terenie itp.;
– sprawdzanie pozytywności artykułów żywnościowych, wyposażenia mieszkań itp.;
– bioradiestezyjne ustalenie stref zaburzeń organizmów żywych i ich eliminowanie
(uzdrawianie) metodami radiestezyjnymi.;
– stosowanie ogólnych i szczególnych zaleceń BHP z bioenergiami.

III.
Może również:
– badać cieki, minerały, materiały, przedmioty, rośliny, zwierzęta, ludzi
teleradiestezyjnie- na odległość przy pomocy map, „świadków”, zdjęć itp.;
– budować i stosować własne energetyzatory, odpromienniki (ekrany,moderatory),
różdżki, wahadła itp. aparaturę nadawczo-odbiorczą.;
– badać dostępnymi sobie (zgodnymi z prawem) metodami rodzaje promieniowań
biologicznych materii, kształtu i barwy oraz ustalać metody i sposoby dzialania.;
– prowadzić działalność dydaktyczną.

Refleksolog

Nr. zawodu 323011

I.
Wykonuje zabiegi z zakresu refleksorycznego masażu stymulując odpowiednimi
uciskami palców lub bodźcem mechanicznym określony obszar lub punkty
odruchowe stóp, dłoni, głowy twarzy. Zabieg umożliwia samoregulację organizmu,
pobudzenie naturalnych sił obronnych i osiągnięcie właściwej równowagi
fizjologicznej czyli homeostazy, przywraca bioenergetyczną równowagę organizmu.
Refleksotyczny masaż stóp obejmuje techniki relaksacyjne oraz odpowiednio
techniki uciskowe i stosowany jest w celach profilaktycznych, wspomagających
leczenie lub relaksacyjnych.

II.

Do zadań tej specjalności należy:
– na podstawie ucisków punktów refleksyjnych oraz innych objawów rozpoznawanie
zmian świadczących o zaburzonej pracy organizmu;
– odblokowywanie biologicznie aktywnych miejsc;
– wykonywanie zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
– przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia;
– ustalanie przebiegu zabiegu i stosowanie określonych, różnych metod i technik w
zależności od stanu zdrowia i potrzeb klienta;
– informowanie o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego oraz
farmakologicznego bez konsultacji z lekarzem;
– informowanie klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu, sposobu
jego przeprowadzania oraz spodziewanych efektów;
– obserwowanie i ocena klienta na stosowane zabiegi;
– w przypadkach szczególnych konsultacja z lekarzem lub zalecenie konsultacji
u odpowiedniego specjalisy;
– prowadzenie dokumentacji kartotek klientów;
– przestrzeganie zasad bhp obowiązujących przy zabiegach refleksoterapii.

III.
Może również:
– wykonywać refleksologię na wyższych poziomach energetycznych –
bezdotykowo: masaż aury (biopola), masaż czakramowy, astralny itp.;
– uzupełniająco stosować techniki bioenergoterapii, bioradiestezji i inne
techniki holistyczne;
– wzbogacać wiedzę zawodową i ogólną o rodzaje masażu;
– prowadzić działalność dydaktyczną

Biomasażysta

Nr. rej. zawodu 323003

I. Biomasażysta Wykonuje zabiegi refleksoterapii pozwalające odblokować punkty aktywne biologicznie (PAB) i umożliwić niezakłócony przepływ energii w poczuciu psychosomatycznego dobrostanu i harmonii z otoczeniem.

II. Do zadań tej specjalności należy:
– rozpoznawanie obszarów zmian tkankowych i tkankowych punktach refleksyjnych (PAB).
– wykonywanie zabiegu zgodnie zgodnie z zasadami wschodnich technik masażu
np.chinskiego punktowego, shiatsu itp.;
– informowanie zainteresowanego o zaleceniach, spodziewanych reakcjach i efektach
oraz przeciwwskazaniach.;
– stosowanie ogólnych oraz szczególnych zasad i zaleceń higieny oraz bezpieczeństwa
pracy z bioenergiami.

III.

Biomasażysta może również:
– wykonywać biomasaż na wyższych poziomach energetycznych – bezdotykowo :
masaż aury (biopola), masaż czakramowy, astralny, jedności energetycznej.;
– uzupełniająco stosować techniki bioenergoterapii, bioradiestezji, aromoterapii,
magnetopunktury, mudry, fitoterapii i inne techniki holistyczne.;
– wzbogacać wiedzę zawodową i ogólną o rodzaje masażu leczniczego – zwłaszcza
masażu klasycznego i specjalistycznych w tym szczególnie segmentarnego.;
– prowadzić działalność dydaktyczną

Bioenergoterapeuta

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Nr. rej. zawodu 323002
I.
Rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminuje je przywracając swobodę przepływów bioenergii między poszczególnymi jej poziomami i warstwami
aury (polami bioplazmy), centrami energetycznymi (czakrami) oraz organami lub ich grupami w celu z zharmonizowania zoptymalizowanych ilościowych i jakościowych stanów bioenergii i jej wymiany z otoczeniem.
II.
Do zadań tej specjalności należy:
– ustalanie obszarów zakłóconych wykorzystując dla ich określenia wyćwiczone
możliwości własnego organizmu, metody i środki radiestezyjne, irydologiczne itp.;
– informowanie zainteresowanego o zaburzonych strefach, zalecenie konsultacji
lekarskich.;
– oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu.;
– oczyszczanie i udrażnianie merydianów ( kanałów energii).;
– zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów.;
– oczyszczanie i energetyzowanie centrów energetycznych organizmu (czakr)
optymalizujących wymianę bioenergii z otoczeniem.;
– harmonizowanie i wzmacnianie aury.;
– uszczelnianie i wzmacnianie osłony energetycznej organizmu.;
– formułowanie zaleceń, informowanie o spodziewanych skutkach, uprzedzanie o
przeciwwskazaniach.;
– stosowanie ogólnych i szczególnych zasad i zaleceń higieny oraz bezpieczeństwa
z bioenergiami.
III.
Może również:
– wzbogacać podstawową metodykę eliminowania dolegliwości o naturalne sposoby
uzdrawiania praktykowane w świecie.;
– rozwijać umiejętności oddziaływania na wyższych poziomach energetycznych jak
np. uzdrawiania duchowego, na odległość itp.;
– wzbogacać wachlarz stosowanych metod weryfikacji stwierdzonych zaburzeń
energetycznych organizmu.;
– wzbogacać zabiegi bioenergetyczne ćwiczeniami relaksyjno-medytacyjnymi, itp.;
– korzystać z dorobku współczesnej nauki i techniki do uwspółcześniania
terminologii, metodyki zabiegów.;
– uzupełniająco stosować metodologię i techniki niekonwencjonalne m. in. z zakresu:
radiestezji, chiromancji, itp. gałęzi psychotroniki.;
– prowadzić działalność dydaktyczną.

WYMAGANIA

Bioenergoterapia jest zawodem rzemieślniczym i do jego wykonywania wymagane jest zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją Izby Rzemieślniczej na jednym z poziomów – czeladniczym, lub mistrzowskim. Konieczność posiadania wiedzy z pogranicza różnorodnych dziedzin, charyzmy, i innych zdolności, pozwalających na pozyskiwanie pozytywnych rezultatów jest w tym przypadku niezaprzeczalna. Bioenergoterapeuci muszą posiadać cechy personalne, umożliwiające umiejętne podejście do pacjenta, przeprowadzenie z nim wywiadu. Osoby trudniące się tym zawodem wielokrotnie łączą go z posiadaniem innej specjalności z zakresu medycyny tradycyjnej i naturalnej.

WARUNKI PRACY

Zabiegi bioenergoterapeutyczne odbywają się w gabinecie bez udziału osób trzecich.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Najbardziej atrakcyjną formą wykonywania zawodu bioenergoterapeuty jest otwarcie własnej praktyki.

ZAROBKI

Zarobki bioenergoterapeuty mogą kształtować się w przedziale od 1200 do 3500 złotych brutto miesięcznie.

Doradca Personalny – NLP Coach

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

nr rej.zawodu 242303

Doradca Personalny to osoba odpowiedzialna za właściwy dobór kadry pracowniczej – dla firmy, w której jest zatrudniona lub w firmie prowadzącej rekrutację dla innych podmiotów, czyli tzw. łowca talentów, łowca głów (headhunter). Do zadań tej osoby należy, m.in.: analiza i selekcja życiorysów i listów motywacyjnych, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów rekrutacyjnych, pozyskiwanie nowych klientów i partnerów oraz utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami, tłumaczenie i opracowywanie tekstów, obsługa dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników dla klientów, a także kontakt z instytucjami administracji publicznej i lokalnej w sprawach rynku pracy, przygotowywanie i umieszczanie ogłoszeń w prasie oraz zarządzanie bazą kontaktów.

WYMAGANIA

Nie ma formalnych wymogów, co do wykształcenia doradcy personalnego – wszystko zależy od pracodawcy. Preferowane jest wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kierunki: psychologia, organizacja i zarządzanie, socjologia, marketing, ekonomia) lub studia podyplomowe z zakresu HR. Ponadto pracownik ten powinien znać choć jeden język obcy, preferowany: angielski i obsługę komputera (MS Office). Doradca musi także mieć wiedzę w zakresie technik rekrutacyjnych, prawa pracy oraz wykazywać się zainteresowaniami społecznymi, a także być osobą otwartą na wszelkie sprawy dotyczące człowieka i jego relacji z otoczeniem. Pracownik ten powinien cechować się, m.in.: komunikatywnością, zorganizowaniem, samodzielnością i kreatywnością, odpowiedzialnością i lojalnością oraz dyspozycyjnością, a także musi umieć obserwować i wyciągać wnioski. Nie ma przeciwwskazań, aby ten zawód wykonywała osoba z niepełnosprawnością ruchową.

WARUNKI PRACY

Doradca personalny to stanowisko samodzielne, choć pod nadzorem i kontrolą przełożonych. Czas pracy ośmiogodzinny. Ale zdarzają się sytuacje, że niektóre rozmowy kwalifikacyjne, szkolenia przebiegają popołudniami lub nawet wieczorami, również poza miejscem zamieszkania. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego. Możliwość podjęcia pracy w zawodzie jest praktycznie niezależna od wieku – należy tylko mieć należyte kwalifikacje.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Doradca personalny może być zatrudniony: w firmach zajmujących się doradztwem personalnym, firmach szkoleniowych czy outsourcingowych, w firmach mających działy zarządzania zasobami ludzkimi, w urzędach pracy. Bez odpowiedniego doświadczenia nie ma możliwości podjęcia pracy na własną rękę.

ZAROBKI

Zarobki doradcy personalnego zależą od miejsca zatrudnienia, a także od formy. Najbardziej atrakcyjnym zajęciem dla doradcy personalnego jest jednak prowadzenie szkoleń i treningów z najrozmaitszych zakresów. Specjalista do spraw zasobów ludzkich może otrzymać od 1,500 zł – 4 tys. zł, szef takiego działu zarabia około 10 -12, a w dużej korporacji nawet do 20 tys. zł miesięcznie. tys. zł.