Jak zostać naturopatą?

Coraz częściej otrzymujemy listy z pytaniem: jak zostać naturopatą? Cech Naturopatów i Hipnotyzerów wraz z Akademią Doskonalenia Zawodowego Naturopata przygotowują do zawodowego stosowania Naturopatii a uczestnicy kursów otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kwalifikacje.  Po zdaniu egzaminu państwowego uprawnienia zyskują statut europejski.

Aktualne zasady dopuszczenia do egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata

 • kurs przygotowawczy (on-line)
 • dwa dodatkowe kursy z poniższej wymienionych:
  • hipnoza
  • akupunktura
  • bioenergoterapia
  • terapia manualna
  • coaching
  • ustawienia hellingerowskie
  • …..lub z innego zakresy medycyny naturalnej

Kursy powinny być poświadczone zaświadczeniem wydanym zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najbliższe szkolenia przygotowujące do egzaminu

Jesteś absolwentem naszych szkoleń lub posiadasz już za sobą szkolenia z zakresu medycyny naturalnej, zapraszamy na egzamin państwowy, który odbędzie się w dniu:

Cena egzaminu:

 • Egzamin mistrzowski – 1 321 zł.
 • Egzamin czeladniczy – 661 zł.
 • Egzamin sprawdzający – 220 zł.

Informacje szczegółowe o egzaminie znajdą się na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Tu znajdziesz opis standardu zawodu.

Pakiet I (online)

– przeznaczony jest dla osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe przynajmniej w dwóch rodzajach terapii naturalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy posiadane przez Ciebie kursy spełniają wymogi przedegzaminacyjne, napisz do nas zapytanie.

Pakiet zawiera szkolenie Naturopata online- cena 1370zł

Pakiet II

Jeśli Twoja przygoda z terapiami naturalnymi dopiero się zaczyna, pomożemy Tobie przygotować się do najbliższego egzaminu.

Pakiet ten zawiera trzy szkolenia:

 • Naturopata online
 • Akupunktura podstawowa
 • Bioenergoterapia Podstawowa

Cena pakietu to 3610zł

(jeden z kursów tego pakietu może zostać wymieniony na dowolny trzydniowy kurs hipnozy)

 Pakiet III

Pakiet ten przeznaczony jest dla osób, które nie mogę być obecne na kursie stacjonarnym, mają pewne zasoby wiedzy z zakresu terapii naturalnych i chcą same w domu przygotować się do egzaminu.

Na pakiet składają się trzy szkolenia:

 • Naturopata online
 • Akupunktura online
 • Bioenergoterapia online

Cena pakietu to 3610zł

Pakiet IV

Pakiet pełny przygotowujący profesjonalistów do pracy w zawodzie Naturopata- składa się z niżej wymienionych kursów stacjonarnych:

 • Hipnoza i hipnoterapia zawodowa
 • NLP Coaching
 • Terapia systemowa rodzin (Konstelacje Rodzinne)
 • Akupunktura
 • Bioenergoterapia

..oraz

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Przygotowanie medyczne do zawodu terapeuty- Anatomia i fizjologia

Pakiet ten ustalany jest indywidualnie, a uczestnicy przy wpłacie jednorazowej otrzymują 20% rabatu.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie wg MEN potwierdzające wiedzę i kwalifikacje uprawniające do stanięcia przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Informacje o najbliższym egzaminie znajdziesz na stronie: http://naturopata.edu.pl/naturoterapia/wydarzenia/egzaminy-wydarzenia/

 

XI Zjazd członków i sympatyków Cechu

XI Zjazd

Członków i Sympatyków

Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

Cech Naturopatów i Hiupnotyzerów

[wpdevart_youtube]tbNssG3_Sjo[/wpdevart_youtube]

W dniach 7-9 kwietnia odbył się już XI Zjazd Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

Organizatorem była  Sekcja Lubelska naszego Cechu 

Garść organizacyjnych informacji – zostały wstępnie zarezerwowane miejsca noclegowe w hotelu http://domnapodwalu.pl/ (14 miejsc w standardzie)
Zgłoszenia rezerwacji noclegów prosimy kierować najpóźniej do 10 marca bezpośrednio do hotelu,

tel. 81 532 41 38.

 

 

PROGRAM ZJAZDU

07.04 piątek

Przyjazd, zakwaterowanie, miasto
Spotykamy się od godz. 18.00, na powitalnym wieczorku w pubie Zielony Talerzyk ul. Królewska 3 (w bramie). Wspólną kolację ukwieci nam występ artystyczny naszego kolegi Jurija Mokriszczew

 

08.04 sobota

Dzień Otwarty Zjazdu dla społeczności Koziego Grodu

Rozpoczynamy o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Pub Trybunalska – Rynek 4.
Równolegle uruchamiamy zascenie w FaraRaRa – Plac po Farze 6

W Trybunalskiej odbędą się programowe spotkania.

Swoją osobą podzielą się:

Mira Chlebowska – http://www.mirachlebowska.pl/ – „Podświadomość – najlepszy przyjaciel czy wróg? Jak skorzystać z mądrości podświadomości, by doskonalić swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne, radzić sobie ze stresem, poprawiać relacje, czyli podnosić jakość swojego życia.” – godz. 10:45

Marek Cieślar – http://terapiacastel.pl/ – „Uzależnienia – choroba czy grzech” – ok. godz. 13:00

Jurij Mokriszczew – http://jurimo.pl/pl/ , http://www.hipnoshow.pl/ – „Uwarunkowania religijne a praktyki naturoterapeutyczne” ok. godz. 15:30

Będzie można poznać lokalne środowisko Cechu NiH – Roman Masłyk, Elżbieta Katarzyna Kędzierska, Małgorzata Jaruga, Darek Fijałkowski, jak i innych członków Cechu.

W FaraRaRa planowane są spotkania i terapie indywidualne. W terapiach indywidualnych można liczyć na lokalne środowisko naturoterapeutyczne.
Jeżeli idzie o Gości Zjazdu, to spotkania indywidualne będą możliwe do umówienia w trakcie spotkań.

Zakończenie części oficjalnej „Otwartego Dnia” ok. godz. 18:00

Kurs hipnozy

Grzegorz Halkiew zaprasza na prowadzony przez siebie jednodniowy kurs hipnozy (8.04.2017 w godzinach 10:00- 18:00)

Cena: 370zł   (zapisy/zgłoszenia)

Program kursu hipnozy

–  wprowadzenie do hipnozy

–  indukcje hipnotyczne w zakresie:

 • identyfikacja siebie
 • redefinicje doświadczenia
 • regresja wiekowa
 • regresja reinkarnacyjna
 • uwalnianie traum
 • wytyczenie ścieżki losu

-podsumowanie

Zakończenie dnia

Wspólna kolacja dla Uczestników Zjazdu (Członków i Sympatyków)

09.04 niedziela

Walne Zebranie Cechu NiH


9:30 I-szy termin
10:00 II-gi termin

Zjazd- uwagi końcowe

Osoby, które nie mogą być na Zjeździe i Walnym Zgromadzeniu proszone są, by nadsyłały zeskanowane upoważnienia (z odręcznym podpisem) do głosowania na mail: cech@naturopata.edu.pl
o treści:

„(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)
(adres)
(nr dow. osob.)

Niniejszym – jako członek  Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 98, uprawniony/a do udziału i głosowania podczas Walnego Zgromadzenia, upoważniam …..(imię i nazwisko upoważnianej osoby)…… do głosowania w moim imieniu, w sprawach poruszanych podczas Walnego Zgromadzenia Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów  w dn. 09.04.2017 r.

(odręczny podpis) ”

 

W porządku obrad m.in. wybór Skarbnika Cechu.


Prosimy o rozważenie, kto mógłby przejąć obowiązki i pomóc w Zarządzie 🙂

Chętną osobę na stanowisko Skarbnika prosimy o pisemne „wyrażenie zgody” – wzór poniżej:

„(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)
(adres)
(nr dow. osob.)

Niniejszym wyrażam zgodę na przedłożenie pod głosowanie mojej kandydatury na funkcję Skarbnika Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów,
z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 98.

(odręczny podpis)”

 

Zapraszamy!!!

Zarząd Cechu

 

 

 

 

Egzamin lipiec 2017

 

Egzamin – lipiec 2017

 

Egzamin odbędzie się dn. 11 lipca 2017 r.

 

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  w terminie do 20 czerwca 2017 r. (osoba przygotowująca dokumenty idzie na urlop, wyślij więc wszystko wcześniej by nie było niespodzianek!)

 

Seminarium przedegzaminacyjne 10 lipca 2017 r.

Cena seminarium 150zł. Informacje  511 366 848.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów:

Egzamin czeladniczy:
1. Zaświadczenie ukończenia kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego- minimum trzy rodzaje terapii alternatywnych (zaświadczenia wg wzoru MEN).
2. Dokumenty potwierdzające odbytą praktykę lub złożyć na miejscu stosowne oświadczenie.
3. Świadectwo ukończenia szkoły, minimum podstawowej lub inny dokument np. dyplom ukończenia studiów.
4. Fotografię czytelnie podpisaną.

(info o egzaminie mistrzowskim na dole strony)

 

Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej pani Katarzyny Kędzierskiej:

• Tel.kom.: 511 366 848,
• e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

 

Dokumenty należy przesłać na adres pocztowy:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia
p. Agnieszka Harasim (Izba, I piętro)
ul. Chmielna 98 
00-801 Warszawa

z dopiskiem: egzamin czeladniczy bioenergoterapia/ naturopata

Przesłać należy też skan druku wniosku (plik .doc)

na mail: oswiata@izbarzem-mkp.com.pl

Adres sali egzaminacyjnej

ul. Chmielna 98, Warszawa

11 lipca 2017

godz. 09:00- 18:00

(jeśli masz dokumenty do uzupełnienia, bądź 30 min. wcześniej)

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu:

1321 zł- egzamin mistrzowski

661 zł- egzamin czeladniczy

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

 • Bank Pekao S.A.  97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

Zdjęcia pamiątkowe 

czytaj więcej
………………………………………………………………………………..

Warunki ogólne

Kwalifikacje praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas nauki zawodu weryfikowane są podczas egzaminu czeladniczego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych.

Warunki ogólne wynikające z ustawy – Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby, które spełniły jeden z poniższych warunków:

1/. ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcenie teoretyczne
w szkole lub w formach pozaszkolnych;
2/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz uzyskały umiejętności zawodowe w zawodzie,
w którym zdają egzamin, w formie pozaszkolnej;
3/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia
w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
4/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu nauki
w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego,
jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w pkt. 3;
5/. posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie
zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin;
6/. posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdają egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego
co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin.

Aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed Komisją Egzaminacyjną w zawodzie bioenergoterapeuty oprócz posiadania wykształcenia podstawowego (gimnazjum) trzeba u nas ukończyć:

Inne warunki:

 • – prowadzenie działalności  lub praktyka
 • – wykształcenie min. podstawowe (czeladnik)  lub min. średnie (mistrz)

..a potem pozostaje już tylko egzamin przed Komisją Rzemieślniczą. Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc.

Masz jakiekolwiek pytania, pisz zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Przewaga naszego szkolnictwa nad szkoleniami innych firm polega na tym, że absolwenci otrzymują czenie wg wzoru MEN, przyporządkowane numerowi zawodu wg klasyfikacji MPiPS)- są więc pod względem przygotowania zawodowego lepiej przygotowanymi i wszechstronnymi terapeutami. Nasz Kurs ma też tą przewagę, że może być robiony etapami- są trzy kursy. Każdy z nich zakończony jest wydaniem zaświadczenia wg wzoru MEN. Na dzień dzisiejszy każdy z nich daje podstawę do rozpoczęcia działalności i wstąpienia do Cechu Naturoterapeutów i Hipnotyzerów.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Nie może on być dłuższy niż 24 godziny łącznie w okresie trzech dni.
Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad BHP i ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2012, poz. 1117), oraz na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1182, ze zm.).

Rozporządzenie określa w szczególności warunki dopuszczania do egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza, oraz sposób przeprowadzania egzaminów.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; określa ono zasady organizacji, wzory dokumentów, itd. , zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (…. czyli obejmuje też kursy prowadzone na zasadach z wcześniejszego rozporządzenia).

Uwaga!

Od 2012r. w oparciu o § 30 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, Izba wydaje suplement do tych dokumentów sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach albo na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O WYDANIE SUPLEMENT

Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

 

IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 • posiada świadectwo szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

a. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo,

b. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodach wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU SKŁADA WNIOSEK I JEST OBOWIĄZANA DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ:

 • kopię dokumentów potwierdzających spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, oraz przedstawić oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę – lub z upoważnienia izby – przez cech, a w przypadku gdy nie jest to możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu.
 • jedną fotografię – format legitymacyjny.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. Opłata wynosi 1284,-zł.

Informacja o wymaganych dokumentach jakie należy złożyć do egzaminu mistrzowskiego zawarta jest na odwrocie wniosku- 

 

 

 

Kupała 2014

polana

Zapraszamy na sobótkowy Zjazd Cechu

 

20-22 czerwca 2014r.

Ruszajny na Warmii

Impreza skierowana jest do terapeutów, trenerów personalnych, osób zainteresowanych rozwojem osobistym, oraz chcących odpocząć

Cele Zjazdu i prowadzonych w jego czasie kursów:

 • Tęczowa terapia
 • Zapoznanie z coachingową koncepcją poziomów wartości Gravesa i możliwościami jej wykorzystania w doradztwie personalnym i terapiach
 • Nabywanie umiejętności wykorzystania technik szamańskich do aktywowania    użytecznych w danej sytuacji życiowej poziomów wartości Gravesa,
 • Nabywanie umiejętności tworzenia własnych rytuałów w celu przekraczania ograniczeń wewnętrznych i twórczego kształtowania siebie

Kurs zakończony zostanie wydaniem zaświadczenia MEN potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowego stosowania metod szamańskich w terapii.

Poziomy wartości Gravesa- coaching szamański

 • Prezentacja systemu poziomów wartości Gravesa
 • Praca z ciałem – rozluźnienie i oczyszczenie, udrożnienie przepływów, symbolika segmentarności  ciała
 • Praca z rytuałami szamańskimi – aktywowanie poszczególnych poziomów Gravesa
 • Samoświadomość – określanie dominującego poziomu i poziomów dysfunkcyjnych
 • Twórcze kierowanie sobą – tworzenie własnego rytuału aktywizującego użytecznypoziom wartości

 

Chram mazowiecki

Chram mazowiecki- stroje słowieńskie

Informacje dodatkowe

Teoria Poziomów wartości Gravesa to jedna z najnowocześniejszych koncepcji i metod coachingu. W połączeniu z rytuałami szamańskimi zwielokrotnia skuteczność pracy terapeuty, przyspiesza rozwój osobisty ćwiczącego. Wyrażanie poszczególnych poziomów poprzez tworzenie własnych rytuałów pozwala na odnalezienie indywidualnego kodu aktywującego dysfunkcyjną sferę życia człowieka.

 Prowadzący:

 • Anna Dąbrowska
 • Ewa Mielnik 
 • Katarzyna Kędzierska przy współpracy z Grzegorzem Halkiew
 • Fabryka Kreatywności (?)

Termin kursu:   20-22 czerwca 2014r.
Rozpoczęcie w piątek o godzinie 12.00
Zakończenie w niedzielę o godzinie 16.00

Miejsce kursu : szczegółowe dane wkrótce

Ceny orientacyjne:

1)   Cena kursu dla osób chcących uzyskać zaświadczenie MEN o uzyskaniu kwalifikacji do stosowania technik szamańskich w terapiach- 670 zł plus koszty pobytu-

…lub

2)  400 zł plus koszty pobytu-  Cena kursu dla pozostałych uczestników

Orientacyjne koszty pobytu:
noclegi: 2x 40 zł = 80 zł; obiady 3x 20 zł = 60 zł śniadanie 15 zł, kolacja 15 zł .

3)  Cech Naturopatów i Hipnotyzerów- informacje

 • dla członków Cechu z opłaconymi składkami 100zł plus noclegi
 • podczas  Sobótkowego Kursu Szamańskiego odbędzie się uroczystość uhonorowania aktywnych członków Wyróżnieniami

 

Noc Sobótkowa, obchodzona w czasie letniego przesilenia, zwana wcześniej Nocą Kupały, to święto nie tylko sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające też pierwiastki celtyckie, germańskie i indoeuropejskie.
Obchodzone w okresie letniego przesilenia, jest świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości i radości, pełnym magii i wróżb.

Etnolodzy pochodzenie nazwy Nocy Kupały najczęściej wywodzą z indoeuropejskiego słowa „kup” lub „kump”.
„Kup” – „żarzyć, jarzyć się, kojarzy się z ogniem i jego bóstwami. „Kump” oznaczało zbiorowość, grupę, szczep lub plemię, wspólnotę, gromadę, a nazwa święta najprawdopodobniej określałaby wspólnotę w poddaniu się obrzędom.

Według innej teorii przypisuje się ją imieniu bogów miłości, rzymskiemu Kupidynowi i słowiańskiemu bóstwu Kupale.
Wśród znawców kultury słowiańskiej nie ma zgodności co do płci bóstwa.
Jedni dowodzą jego męskości, uznając go za boga solarnego, podobnego bogowi słońca i ognia, Belowi i stawiając w szeregu ze Swarożycem i Dadźbogiem.

Odpowiednikiem Bela w wierzeniach słowiańskich był Swaróg, Kupała mógłby więc być jego alter ego.

Dwaj synowie Swaroga mogli reprezentować przeciwstawne żywioły, Swarożyc odpowiadał za ogień, Dadźbog choć według najczęstszych teorii był bóstwem ognia, według innych zawiadywał wodą.
O ile uznać Swarożyca za odpowiednik Potrimpa – nie byłby bóstwem ognia, tylko wody – źródeł i innych cieków.
O ile z kolei Dadźboga uznać za odpowiednik celtyckiego Dadga – to Dadźbog byłby bóstwem wodnych źródeł, chmur i mgieł.
Kupała mógłby więc być trzecim synem Swaroga, lub (zakładając troistość bóstwa) samym Swarogiem.
Inni twierdzą, że Kupała była boginią miłości, płodności i urodzaju oraz patronką „mądrych niewiast”, niewykluczone, że utożsamianą z Ładą, zachodniosłowiańską boginią płodności i wegetacji.
Noc Kupały jest jednym z najradośniejszych słowiańskich świąt, a ludzie niechętnie rezygnują z radości.
Zwyczaj kultywowany był mimo chrystianizacji Europy.
Kościół po zaciekłej, lecz bezskutecznej walce adaptował święto, początkowo próbując powiązać je z Zielonymi Świątkami, później nadając mu nowego patrona, nazwę i nowe znaczenie rytuałom.
Kupałę w X wieku zastąpiono świętym chrześcijańskim, obierając za patrona św. Jana Chrzciciela.
Dniem św.Jana wybrano 24 czerwca, jako zbieżny z obchodami Kupalnej Nocy i przypuszczalny dzień jego śmierci.
Rytuał chrztu poprzez kąpiel w wodzie Jordanu, któremu poddał się Jezus i osoba Jana nawołującego niewiernych do opamiętania i nawrócenia przystawały do dyrektyw Kościoła nakazujących zaprzestanie pogańskich praktyk.
Na Białorusi Jan Chrzciciel zwie się Janem Kupałą, a w pewnym okresie na Rusi i Litwie obrzęd Kupały (Kupalnica) obchodzony był dwukrotnie, 25 maja i 25 czerwca.

Co zrobić, aby zapisać się na warsztaty!?

Proszę wypełnij poniższy formularz wpisując swoje Imię i Nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz podając datę warsztatu.

 Wpłata zaliczki: 200zł

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
NORDEA BANK POLSKA SA  21 1440 1387 0000 0000 1312 5031
tytuł: Sobótkowy kurs szamański

Zapraszamy

 

 

Dyplom Naturopaty- standard podwyższony Akademii Doskonalenia zawodowego Naturopata

dyplom cechu

 

Dyplom Naturopaty wydawany jest absolwentom naszej Akademii. Dyplom ten jest potwierdzeniem uzyskania wysokich umiejętności i kwalifikacji do wykonywania zawodu Naturopata nr rej. zawodu 323009 wg klasyfikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

(czytaj też informacje o rzemieślniczym zawodzie Naturopata)

Aby uzyskać dyplom Naturopaty należy zdobyć kwalifikacje w niżej wymienionych specjalnościach (razem 930 godz.):

Bioenergoterapia

(250 godz.)

 – Kurs bioenergoterapii stopnia podstawowego- 30 godz.

 – Kurs bioenergoterapii zaawansowanej- 80 godz.

 – Kurs czeladniczy- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna oraz zarządzanie przedsiębiorstwem 30 godz.

-Kurs przygotowania medycznego do zawodu terapeuty 110 godz


Hipnoterapia

(330 godz.)

 – Kurs hipnozy energetycznej- 80 godz.

 – Kurs hipnoterapii- 80 godz.

– Kurs hipnozy ericksonowskiej – 50 godz.

 – Kurs hipnozy analogowej i cold-reading- 30 godz.   

 – Kurs doskonalący z zakresu hipnozy regresyjnej- 30 godz.

 – Kurs doskonalący z zakresu autohipnozy- 30 godz.

– Kurs Hipnoza i stany transowe- 30 godz.

 

Naturoterapia

(350)

– Kurs biomasażu klasycznego- 80 godz. 

– Kurs Konstelacje- terapia systemowa rodzin- 80 godz.

– Kurs NLP Coaching- 80 godz. 

– Kurs NLP Master Coach- 80 godz.

– Warsztaty doskonalące-Telepatia i psychometria- 30 godz. 

 

 

 

Amigdalina – Naturalna Chemioterapia

Po dłuższej nieobecności czas na nowe, mam nadzieje ciekawe, informacje. Dziś chciałbym poruszyć kwestię bardzo kontrowersyjnej substancji chemicznej – amigdaliny, zwanej także witaminą B17, Laetrilem, Letrilem.

Wzór sumaryczny amigdaliny to C20H27NO11 , związek ten jest dwuglikozydem z rodnikiem cyjankowym (CN) i to właśnie obecność reszty kwasu cyjanowodorowego (HCN) w amigdalinie, wzbudza tyle kontrowersji i była głównym argumentem, który pozwolił FDA na zakazanie dystrybucji i promocji Laetrilu na terenie USA, mimo braku dowodów na jego toksyczność.
Amigdalina zawdzięcza swą nazwę dwóm francuskim chemikom – Robiquet i Boutron – którzy w 1830 wyizolowali ją z gorzkich migdałów, pod postacią białego, krystalicznego proszku.

Światową karierę tej substancji, jako „leku na raka” zapoczątkował Ernst T. Krebs Junior, biochemik z USA, który nadał amigdalinie nazwę witamina B17, później Laetril. Odkrył również pozytywne działanie kwasu pangamowego na nasz organizm, nadał mu nazwę witamina B15. Jego badania nad tym kwasem zostały potwierdzone, głównie przez badaczy z ZSRR. Obie te substancje nie są jednak oficjalnie klasyfikowane jako witaminy.

Amigdalina występuje naturalnie w ponad 1200 roślinach, największe jej stężenie znajduje się w pestkach i nasionach moreli, jabłek, wiśni, śliwek. Występuje także w niektórych orzechach – gorzkich migdałach, nerkowca i makadamia, dziko rosnących jagodach – jeżyny, żurawiny, borówkach, czarnych porzeczka, jagodach czarnego bzu. Największe jednak jej ilości znajdują się w jądrach pestki moreli, gorzkich migdałach oraz pestkach jabłek. Znajdziemy ją także w ziarnach zbóż. Jedząc jabłko, spróbujcie rozgryźć pestkę – poczujecie charakterystyczny, gorzki smak, podobny do smaku migdałów.

Jak amigdalina działa w naszym organizmie?

Amigdalina charakteryzuje się wysoką biodostępnością, oznacza to, że łatwo przenika przez błonę komórkową, osiągając w wysokie stężenie w komórkach naszego ciała. Kontrowersje wywołał właśnie rodnik cyjanku obecny w tej substancji, jednak wbrew temu co twierdzi FDA, reszta kwasy cyjanowodorowego jest w cząsteczce amigdaliny bezpiecznie „zamknięta” i uwalnia się tylko w pewnych okolicznościach. Zdrowe komórki naszego ciała zawierają enzym, rodonazę, który neutralizuje CN, pozostała zaś część amigdaliny stanowi po prostu źródło glukozy. Co ciekawe – w komórkach nowotworowych, które rodonazy nie zawierają wcale, amigdalina jest rozkładana przez enzym zwany betaglukozydazą (komórki nowotworowe zawierają go 3000 tyś x więcej, niż zdrowe komórki !), w wyniku czego powstaje cyjanowodór (HCN, zwany też kwasem pruskim) oraz aldehyd benzoesowy. Obie te substancje są silnie trujące, działając razem – niszczą komórkę nowotworową. Jeśli aldehyd benzoesowy przedostanie się do zdrowych komórek, jest przez nie utleniana do nieszkodliwego kwasu beznzeosowego, który odpowiada za jeden ze skutków zażywania dużych dawek amigdaliny – działa silnie przeciwbólowo. W przypadku dostania się CN do zdrowej komórki, substancja ta w połączeniu z siarką i rodonazą, jest syntetyzowana w tiocyjanin, który uczestniczy w wytwarzaniu wit. B12 w wątrobie. Wszystkie te informacje zostały potwierdzone przez liczne badania, które został zignorowane przez FDA, powołującą się na swoje własne badania. Wcale mnie to jednak nie dziwi :-).

Krucjata FDA i Przemysłu Farmaceutycznego

FDA twierdziła, że Letril zawiera „wolny” cyjanowodór. Pogląd ten został obalony – cyjanowodór z cząsteczki amigdaliny jest wytwarzany – nie „szybuje” sobie swobodnie, a do jego syntezy zdolna jest tylko betaglukozydaza, która w wielkich ilościach występuje w komórkach nowotworowych. W zdrowych komórkach cyjanowodór nie powstaje – jego synteza jest blokowana przez rodonazę. Jeśli w ciele nie znajdują się komórki nowotworowe, cyjanowodór najzwyczajniej w świecie nie zostanie z amigdaliny wytworzony.

Prawdą jest, że amigdalina zawiera resztę kwasu cyjanowodorowego – CN. Taka sama reszta tego kwasu znajduje się np. W cyjanokobalaminie – witaminie B12.. Nikt nigdy nie słyszał przecież, o zatruciu cyjanowodorem po spożyciu witaminy B12 :-). CN i HCN to z chemicznego punktu widzenia dwie zupełnie inne substancje. Podobnych przykładów jest wiele. Czysty sód Na+ jest silnie trujący, zaś NaCl (Czyli zwykła sól kuchenna) trująca w żadnym razie nie jest. Oczywiście KAŻDA substancja spożyta w nadmiernych ilościach, może spowodować poważne szkody, dotyczy to również żywności zawierającej amigdalinę.

W pierwszym komunikacie odnośnie Laetrilu, w latach 70’tych, FDA twierdziła, że Laetril nie uwalnia cyjanowodoru w komórkach nowotworowych, co potwierdziły jej „skrupulatne i dokładne” badania, a więc jest substancją bezużyteczną w walce z nowotworami. Kiedy jakiś czas potem udowodniono, że jednak cyjanowodór jest w komórkach nowotworowych uwalniany, FDA… zaczęła szeroko zakrojoną kampanię „informacyjną” o wysokiej toksyczności Laetrilu :-). Dziwna sytuacja, prawda? FDA podczas jednego z procesów sądowych została wezwana przez sąd federalny do przedstawienia dokumentów świadczących o toksyczności amigdaliny – FDA przyznała, że takich dokumentów nie posiada.

Dla chcących zagłębić się w sprawę Laetrilu i działań, które zostały podjęte w USA żeby zakazać dystrybucji tej substancji, polecam doskonałą książkę Edwarda Grifina „świat bez raka” – bada on tam szczegółowo sprawę Laetrilu i ujawnia wiele niewygodnych dla FDA faktów.

Istnieje wiele opublikowanych badań nad Laetrilem, które potwierdzają skuteczność tej substancji – większość z nich pochodzi z lat 50-70 XX wieku. Na początku lat 70 rozpoczęła się nagonka i kampania dezinformacyjna FDA, AMA (American Medical Association) oraz NCI (Nation Cancer Institute) trwająca po dziś dzień, która skutecznie uniemożliwiła jednoznaczne potwierdzenie skuteczności amigdaliny. Na badania kliniczne z prawdziwego zdarzenia, potrzeba często setek milionów dolarów – kto wyłoży takie pieniądze na badania nad substancją, której nie da się opatentować i czerpać z niej zysków?

Jednak dziesiątki tysięcy osób na całym świecie są skutecznie leczone Laetrilem i innymi, alternatywnymi terapiami. Ich świadectwa i fakt, że nadal żyją, mimo wyroku kilku miesięcy życia ogłoszonego przez konwencjonalną medycynę, mówią same za siebie. Amigdalinę stosują kliniki praktykujące terapię Gersona oraz terapię metaboliczną. Oczywiście raka nie leczy się tylko amigdaliną – trzeba koniecznie zmienić dietę, złe nawyki… praktycznie wywrócić dotychczasowe, niezdrowe życie do góry nogami. Sam wiem jak trudno zmienić swoje wieloletnie przyzwyczajenia i przekonania.

Decyzja o podjęciu alternatywnego leczenia powinna być zawsze dokładnie przemyślana – nie zawsze wszystko jest tak piękne, jak można to przeczytać na stronach sprzedających witaminę b17 i promujących zagraniczne czy też krajowe leczenie alternatywne. Po pierwsze – alternatywne terapie nie są refundowane, więc koszty przekraczają możliwości finansowe statystycznego Polaka. Dla przykładu tygodniowy pobyt w klinice, gdzie praktykuje się terapię Gersona w meksyku, zaczyna się od 1,700 dolarów / tydzień, w zależności od rodzaju schorzenia, najczęściej koszt to około 4,000 $ za tydzień – Alternatywne kliniki to także jest biznes i należy o tym pamiętać, decydując się na pobyt w którejś z tego typu placówek. Jesteś traktowany jak król, dopóki masz pełny portfel 🙂

Oczywiście zachęcam do zgłębienia tematu i własnych poszukiwań w przepastnych zasobach internetu , zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje odnośnie stosowania „witaminy” b17 w waszej diecie. Do zagadnień zdrowotnych i wszelkich „cudownych” specyfików należy zawsze podchodzić z dystansem – niestety jest wiele osób, które żerują na zdesperowanych chorych i ich rodzinach.

Dla zainteresowanych poznaniem opublikowanych badań nad amigdaliną, zamieszczam link(niestety tylko po angielsku)

źródło 

Naturopatia

Termin naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „choroba natury”. Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

W tym czasie (około 1902 roku) zrodził się również termin „naturopathy”. Na początek 20-tego wieku przypada rozkwit naturopatii w USA. w tym czasie w całych Stanach Zjednoczonych powstało wiele szkół i praktyk zajmujących się naturopatią.

Po II-giej wojnie światowej rola i popularność naturopatii osłabła, została ona wyparta przez medycynę alopatyczną oraz leki takie jak na przykład antybiotyki, oraz zaawansowane techniki chirurgiczne.

Powrót do leczenia metodami naturalnymi nastąpił w latach 70-tych ubiegłego wieku, gdy ludzie uświadomili sobie ograniczenia nauki i medycznych technologii. Na nowo wzrosło zainteresowanie naturopatią i holistycznym podejściem do człowieka, a jednocześnie przywrócono szansę na uolnienie się każdego z nas od drogich i szkodliwych leków. Obecnie naturopatia stanowi część medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM – Complementary and Alternative Medicine) i jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie.

Opis zawodu

Lista zawodów oraz ich charakterystyka (Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537)

 • naturopatia (nr.rej.zawodu 323009- leczenie polegające na stosowaniu naturalnych metod, na przykład ziołolecznictwa, diety, akupunktury, hydroterapii, fizykoterapii i innych. W naturopatii wykorzystywane są również niektóre praktyki, kóre zdobyły uznanie również w klasycznej medycyny. Przykładem może być stosowanie diatermii (rodzaj elektroterapii) w przypadku bólu pleców, magnetoterapii, światłoterapii itp).
 • doradca personalny (nr.rej.zawodu 242303)- coaching NLP
 • bioenergoterapia (nr.rej.zawodu 323002*- praca z bioenergiami, aurą i polami energoinformacyjnymi, uzdrawianie duchowe)
 • biomasaż (nr.rej.zawodu 323003*- refleksjoterapia, chiropraktyka, polarity, shiatsu, masaż polinezyjski, chirurgia fantomowa)
 • hipnoza energetyczna, relaksacje i medytacje (nr.rej.zawodu 323090*)
 • radiestezja (nr.rej zawodu 516901  )
 • dydaktyka (nr.rej.zawodu 235106*; uprawnienia pedagogiczne)

*- Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537

Zapoznaj się z pełną treścią artykułu

Czytaj dalej Lista zawodów oraz ich charakterystyka (Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537)