Kupała 2014

polana

Zapraszamy na sobótkowy Zjazd Cechu

 

20-22 czerwca 2014r.

Ruszajny na Warmii

Impreza skierowana jest do terapeutów, trenerów personalnych, osób zainteresowanych rozwojem osobistym, oraz chcących odpocząć

Cele Zjazdu i prowadzonych w jego czasie kursów:

 • Tęczowa terapia
 • Zapoznanie z coachingową koncepcją poziomów wartości Gravesa i możliwościami jej wykorzystania w doradztwie personalnym i terapiach
 • Nabywanie umiejętności wykorzystania technik szamańskich do aktywowania    użytecznych w danej sytuacji życiowej poziomów wartości Gravesa,
 • Nabywanie umiejętności tworzenia własnych rytuałów w celu przekraczania ograniczeń wewnętrznych i twórczego kształtowania siebie

Kurs zakończony zostanie wydaniem zaświadczenia MEN potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowego stosowania metod szamańskich w terapii.

Poziomy wartości Gravesa- coaching szamański

 • Prezentacja systemu poziomów wartości Gravesa
 • Praca z ciałem – rozluźnienie i oczyszczenie, udrożnienie przepływów, symbolika segmentarności  ciała
 • Praca z rytuałami szamańskimi – aktywowanie poszczególnych poziomów Gravesa
 • Samoświadomość – określanie dominującego poziomu i poziomów dysfunkcyjnych
 • Twórcze kierowanie sobą – tworzenie własnego rytuału aktywizującego użytecznypoziom wartości

 

Chram mazowiecki

Chram mazowiecki- stroje słowieńskie

Informacje dodatkowe

Teoria Poziomów wartości Gravesa to jedna z najnowocześniejszych koncepcji i metod coachingu. W połączeniu z rytuałami szamańskimi zwielokrotnia skuteczność pracy terapeuty, przyspiesza rozwój osobisty ćwiczącego. Wyrażanie poszczególnych poziomów poprzez tworzenie własnych rytuałów pozwala na odnalezienie indywidualnego kodu aktywującego dysfunkcyjną sferę życia człowieka.

 Prowadzący:

 • Anna Dąbrowska
 • Ewa Mielnik 
 • Katarzyna Kędzierska przy współpracy z Grzegorzem Halkiew
 • Fabryka Kreatywności (?)

Termin kursu:   20-22 czerwca 2014r.
Rozpoczęcie w piątek o godzinie 12.00
Zakończenie w niedzielę o godzinie 16.00

Miejsce kursu : szczegółowe dane wkrótce

Ceny orientacyjne:

1)   Cena kursu dla osób chcących uzyskać zaświadczenie MEN o uzyskaniu kwalifikacji do stosowania technik szamańskich w terapiach- 670 zł plus koszty pobytu-

…lub

2)  400 zł plus koszty pobytu-  Cena kursu dla pozostałych uczestników

Orientacyjne koszty pobytu:
noclegi: 2x 40 zł = 80 zł; obiady 3x 20 zł = 60 zł śniadanie 15 zł, kolacja 15 zł .

3)  Cech Naturopatów i Hipnotyzerów- informacje

 • dla członków Cechu z opłaconymi składkami 100zł plus noclegi
 • podczas  Sobótkowego Kursu Szamańskiego odbędzie się uroczystość uhonorowania aktywnych członków Wyróżnieniami

 

Noc Sobótkowa, obchodzona w czasie letniego przesilenia, zwana wcześniej Nocą Kupały, to święto nie tylko sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające też pierwiastki celtyckie, germańskie i indoeuropejskie.
Obchodzone w okresie letniego przesilenia, jest świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości i radości, pełnym magii i wróżb.

Etnolodzy pochodzenie nazwy Nocy Kupały najczęściej wywodzą z indoeuropejskiego słowa „kup” lub „kump”.
„Kup” – „żarzyć, jarzyć się, kojarzy się z ogniem i jego bóstwami. „Kump” oznaczało zbiorowość, grupę, szczep lub plemię, wspólnotę, gromadę, a nazwa święta najprawdopodobniej określałaby wspólnotę w poddaniu się obrzędom.

Według innej teorii przypisuje się ją imieniu bogów miłości, rzymskiemu Kupidynowi i słowiańskiemu bóstwu Kupale.
Wśród znawców kultury słowiańskiej nie ma zgodności co do płci bóstwa.
Jedni dowodzą jego męskości, uznając go za boga solarnego, podobnego bogowi słońca i ognia, Belowi i stawiając w szeregu ze Swarożycem i Dadźbogiem.

Odpowiednikiem Bela w wierzeniach słowiańskich był Swaróg, Kupała mógłby więc być jego alter ego.

Dwaj synowie Swaroga mogli reprezentować przeciwstawne żywioły, Swarożyc odpowiadał za ogień, Dadźbog choć według najczęstszych teorii był bóstwem ognia, według innych zawiadywał wodą.
O ile uznać Swarożyca za odpowiednik Potrimpa – nie byłby bóstwem ognia, tylko wody – źródeł i innych cieków.
O ile z kolei Dadźboga uznać za odpowiednik celtyckiego Dadga – to Dadźbog byłby bóstwem wodnych źródeł, chmur i mgieł.
Kupała mógłby więc być trzecim synem Swaroga, lub (zakładając troistość bóstwa) samym Swarogiem.
Inni twierdzą, że Kupała była boginią miłości, płodności i urodzaju oraz patronką „mądrych niewiast”, niewykluczone, że utożsamianą z Ładą, zachodniosłowiańską boginią płodności i wegetacji.
Noc Kupały jest jednym z najradośniejszych słowiańskich świąt, a ludzie niechętnie rezygnują z radości.
Zwyczaj kultywowany był mimo chrystianizacji Europy.
Kościół po zaciekłej, lecz bezskutecznej walce adaptował święto, początkowo próbując powiązać je z Zielonymi Świątkami, później nadając mu nowego patrona, nazwę i nowe znaczenie rytuałom.
Kupałę w X wieku zastąpiono świętym chrześcijańskim, obierając za patrona św. Jana Chrzciciela.
Dniem św.Jana wybrano 24 czerwca, jako zbieżny z obchodami Kupalnej Nocy i przypuszczalny dzień jego śmierci.
Rytuał chrztu poprzez kąpiel w wodzie Jordanu, któremu poddał się Jezus i osoba Jana nawołującego niewiernych do opamiętania i nawrócenia przystawały do dyrektyw Kościoła nakazujących zaprzestanie pogańskich praktyk.
Na Białorusi Jan Chrzciciel zwie się Janem Kupałą, a w pewnym okresie na Rusi i Litwie obrzęd Kupały (Kupalnica) obchodzony był dwukrotnie, 25 maja i 25 czerwca.

Co zrobić, aby zapisać się na warsztaty!?

Proszę wypełnij poniższy formularz wpisując swoje Imię i Nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz podając datę warsztatu.

 Wpłata zaliczki: 200zł

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
NORDEA BANK POLSKA SA  21 1440 1387 0000 0000 1312 5031
tytuł: Sobótkowy kurs szamański

Zapraszamy

 

 

Anty-Rakowe pożywienie?

Czy istnieje pożywienie zdolne do niszczenia komórek nowotworowych? W naukowym światku zdania są podzielone.

Prawie 40 lat temu, ówczesny prezydent USA Richard Nixon podpisał National Cancer Act, wypowiadając w imieniu Ameryki „wojnę” nowotworom. Program ten zakładał znaczne zwiększenie wydatków na badania w tej dziedzinie, co w rezultacie miało doprowadzić do odkrycia leku na raka. Prawie 4 dekady badań nad nowotworami i miliardy dolarów wydane na ten cel przyniosły wprawdzie skutek w postaci prawie 3-krotnego zwiększenia liczby „ocalałych” pacjentów (osób, które przeżyły ponad 5 lat bez nawrotu choroby – szacuje się, że w USA jest ich obecnie ok. 11 milionów, w Polsce 600 – 800 tys) w porównaniu do wczesnych lat 70’tych, jednak lekarstwa na raka znaleźć się nie udało. Obecnie, z roku na rok, wzrasta liczba osób cierpiących na nowotwory, mimo postępów w onkologi.

Największym sponsorem badań nad nowotworami są koncerny farmaceutyczne. Ich przychody z tytułu sprzedaży leków używanych w onkologi, z roku na rok systematycznie rosną – znacznie dynamiczniej niż przychody ze sprzedaży lekarstw na inne niż nowotwory schorzenia. Czy w interesie koncernów leży wynalezienie leku na raka? Oczywiście, że nie. Smutna i przerażająca prawda jest taka, że im więcej chorych ludzi i im dłużej trwa ich leczenie, tym więcej pieniędzy wpada do kieszeni producenta używanych w leczeniu chorego specyfików. Daleki jestem od zarzucania firmom farmaceutycznym celowego zabijania pacjentów, należy jednak spojrzeć faktom w oczy. Porażek w walce z nowotworami jest o wiele więcej, niż sukcesów w tej dziedzinie – miliardy dolarów na badania nie pomogły tak, jak pomóc w zamyśle Nixona i kolejnych rządów miały.

Dla wielu naukowców stało się więc jasne, że badania nad nowotworami polegające na „wynajdywaniu” coraz to nowszych „lekarstw” niesłusznie stały się jedynym kierunkiem badań, swoistą ślepą uliczką wspólczesnej onkologii.
Dlatego coraz częściej słyszy się o nowej drodze w badaniach nad leczeniem i zapobieganiem nowotworom, co owocuje zaskakującymi odkryciami anty-nowotworowego działania substancji, zawartych w naturalnie występujących organizmach zwierzęcych i roślinnych.

Jak zaczyna się rak?

Teorii na ten temat jest kilka. Najbardziej wiarygodna, w uproszczeniu brzmi następująco:

Nowotwór rozpoczyna się od pojedynczej komórki, w której następuje mutacja. Mutacja ta powodowana jest zmianą w kodzie genetycznym, która wywołuje obecność niepożądanych w organizmie toksycznych substancji (kancerogenów), lub wrodzonych wad genetycznych. Organizmu ludzki posiada naturalne mechanizmy obronne – „zmutowane” komórki są zabijane i usuwane. Jednak w przypadku upośledzenia układu odpornościowego, wywołanego najczęściej niedoborami witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, nasze ciało nie jest w stanie zwalczyć coraz liczniejszej rzeszy komórek nowotworowych. W takich warunkach komórki mnożą się w niekontrolowany sposób, doprowadzając do powstania guzów, z czasem atakując sąsiednie organy.

Dowiedziono istnienia licznych inhibitorów (substancji powstrzymujących rozwój komórek nowotworowych) występujących w pożywieniu. Nasz organizm również posiada możliwość niszczenia tkanek nowotworowych, które są dla niego ciałami obcymi. Kiedy jednak nie dostarczamy mu odpowiedniego paliwa w postaci całej palety niezbędnych substancji: witamin, minerałów, białek, tłuszczy i węglowodanów, mechanizmy obronne nie działają w sposób prawidłowy.

W obliczu kilkuset (!) opublikowanych w ostatnich latach badań nad leczniczymi właściwościami prawidłowej i bogatej w niezbędne substancje diety, standardowa procedura leczenia raka zwana chemioterapią wydaje się być totalną pomyłką. W jaki sposób organizm, pełen toksyn, kancerogenów, z upośledzonym układem odpornościowym i ledwo funkcjonująca wątrobą ma sobie poradzić z dodatkowym zalaniem silnie toksycznymi „lekami” podawanymi podczas Chemioterapii? Być może uda się zabić komórki nowotworowe, przy okazji uszkadzając wszystkie ograny, co w perspektywie kilku lat prowadzi do śmierci chorego na skutek niewydolności organizmu lub jeszcze gwałtowniejszego nawrotu choroby. Nowotwór sam w sobie najczęściej nie jest przyczyną śmierci. Chorzy umierają z powodu niewydolności poszczególnych organów, dlatego prawidłowe odżywianie wydaje się być kluczowe w walce z nowotworami.

źródło 

Naturopatia

Termin naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „choroba natury”. Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

W tym czasie (około 1902 roku) zrodził się również termin „naturopathy”. Na początek 20-tego wieku przypada rozkwit naturopatii w USA. w tym czasie w całych Stanach Zjednoczonych powstało wiele szkół i praktyk zajmujących się naturopatią.

Po II-giej wojnie światowej rola i popularność naturopatii osłabła, została ona wyparta przez medycynę alopatyczną oraz leki takie jak na przykład antybiotyki, oraz zaawansowane techniki chirurgiczne.

Powrót do leczenia metodami naturalnymi nastąpił w latach 70-tych ubiegłego wieku, gdy ludzie uświadomili sobie ograniczenia nauki i medycznych technologii. Na nowo wzrosło zainteresowanie naturopatią i holistycznym podejściem do człowieka, a jednocześnie przywrócono szansę na uolnienie się każdego z nas od drogich i szkodliwych leków. Obecnie naturopatia stanowi część medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM – Complementary and Alternative Medicine) i jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie.

Opis zawodu