Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Jak co roku masz prawo przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarząd Cechu wspiera działalność  Fundacji Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego:

 Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Ogrodowa 10/2

Bank BPH oddział Gorzów Wlkp.
Nr 17 1060 0076 0000 3200 0138 6238

strona www Fundacji

W tym roku po raz kolejny możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego. Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego, proszone są o wskazanie w formularzu PIT  Fundacji poprzez wpisanie nazwy:
Fundacji Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego oraz podanie nr KRS 0000164927

 

 

Dodatkowe Akty Prawne

Podatnik – osoba fizyczna lub prawna – może odliczyć od dochodu wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotyczy to wszystkich darowizn dokonanych w przeciągu roku kalendarzowego jednak w zależności od statusu prawnego jednostki zmienia się wysokość odliczeń z tego tytułu. Należy również zwrócić uwagę, że odliczana kwota to suma wszystkich poniesionych na ten cel wydatków, niezależnie od tego, czy dotyczyła jednej czy też kilku organizacji, które zostały wsparte.

Zgodnie z art. 26, ust. 1, pkt 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, łączna kwota odliczeń z tytułu darowizny w przypadku osoby fizycznej nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 6% dochodu. W przypadku osób prawnych darowizny przekazane na cele pożytku publicznego zmniejszają podstawę opodatkowania łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Szczegółowo mówi o tym art. 18, ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata