Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Członkiem Cechu może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle, a w szczególności zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego.Członkiem Cechu może być także inna osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, oraz osoba przygotowująca się do rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności.

Członkiem Cechu mogą być również osoby, które już nie prowadzą działalności gospodarczej, ale posiadają bogate doświadczenie i wiedzę i chcą w ramach Cechu wspomagać naszą społeczność.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest rozmowa kwalifikacyjna oraz złożenie deklaracji w formie pisemnej.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.

Uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O podjęciu decyzji w sprawie członkostwa zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.

Deklaracja (działalność gospodarcza)

Deklaracja (bez działalności gospodarczej)

Przeczytaj też informacje na temat składek członkowskich

 


*

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata