Komisja egzaminacyjna w zawodzie Naturopata

Nasza Izba Rzemieślnicza MKiP ma powołane już dwie komisje egzaminacyjne – w zawodzie Bioenergoterapeuta i Radiesteta. Teraz będziemy powoływali komisję egzaminacyjną w zawodzie Naturopata.

Proszę członków naszego Cechu posiadających tytuł Mistrza Bioenergoterapii o przesyłanie akcesu do tej komisji – na adres Zarządu, lub na ręce Starszego Cechu – Grzegorza Halkiewa.

Proszę też osoby mające ukończone w naszej szkole kursy zawodowe (80 godzin szkolenia) z bioenergoterapii, biomasażu, hipnozy o zgłaszanie chęci przystąpienia do egzaminu z zakresu Naturopatii i uzyskania dyplomu czeladniczego w tym zawodzie (uprawnienia europejskie). Najbliższy egzamin planowany byłby na wrzesień lub październik 2015 r.

 

Starszy Cechu – Grzegorz Halkiew

Dodaj komentarz