Komisja egzaminacyjna

Komisja egzaminacyjna

Dobiegła końca kadencja naszej Komisji Egzaminacyjnej. Niniejszych w imieniu Zarządu dziękuję członkom za wkład w prace Komisji, poświęcenie swojego czasu i zaangażowanie w budowanie społeczności osób zawodowo zajmujących się terapiami naturalnymi.

Nasz Cech przygotowuje teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodów Naturopaty, Bioenergoterapeuty i Radiestety. Tematyka wielu przedmiotów związanych z medycyną naturalną, wykładanych w naszych placówkach oświatowych, została opracowana na podstawie materiałów oraz zaleceń Związku Rzemiosła Polskiego, a także na podstawie opinii przedstawicieli środowisk rzemieślniczych. Zakres tematyczny wykładów został ustalony zgodnie ze standardem kwalifikacji zawodowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które to w dużej mierze opracowywali właśnie członkowie naszego Cechu. W ten sposób został uhonorowany wkład członków naszego pierwszego w Polsce Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

Członkowie Komisji egzaminacyjnej

Przewodnicząca: Elżbieta Katarzyna Kędzierska

Z ramienia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia: Agnieszka Harasim

Członkowie:

  • Krystyna Jaworowska
  • Grzegorz Halkiew
  • Jurij Mokriszczew
  • Marek Cieślar
  • Andrzej Bednarczyk
  • Cyprian Toruński

Album

Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła Komisja egzaminacyjna rzemiosła

Przed nami powołanie nowego składu Komisji

Samorząd rzemiosła, doskonaląc przez lata system własny egzaminów zawsze wiele uwagi poświęcał poziomowi organizacyjnemu egzaminowania, troszczył się o właściwy dobór egzaminatorów i organizował proces ich doskonalenia. Wewnętrzne przepisy (ustalił to MEN) określają kwalifikacje formalne (np. tytuł mistrza i trzyletnia praktyka czy tytuł inżyniera w zawodzie i dwuletnia praktyka) kandydata do pracy w komisji. Ponadto musi on wykazać przygotowanie pedagogiczne. Kandydaci ze środowiska rzemieślniczego powinni uzyskać rekomendację cechu. Członkowie komisji są powoływani na okres kadencji trwającej cztery lata, oczywiście z prawem powtórnego powołania na kolejną kadencję. Po powołaniu członkowie komisji są kierowani na organizowane przez izby rzemieślnicze szkolenia z dziedziny metodyki egzaminowania, zasad formalnych pracy komisji, trybu przeprowadzania egzaminów. Zapis stosownej uchwały Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyklucza możliwość udziału w sesjach egzaminacyjnych osób, które w takim szkoleniu nie uczestniczyły.

Władze samorządu rzemiosła wiele uwagi poświęcają działalności komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, a problematyka ta znajduje swoje odbicie także w dokumentach kongresów Rzemiosła Polskiego. Ilustracją może być Uchwała Kongresu z czerwca 1995 roku, w której cały dział poświęcono zagadnieniom doskonalenia warunków przeprowadzania egzaminów, właściwemu doborowi kadry egzaminatorów, organizowaniu systematycznego jej doskonalenia.

Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych w 2017 r przeprowadziły – z wynikiem pozytywnym – około 3 tys. egzaminów mistrzowskich i około 27 tys. egzaminów czeladniczych. Komisja egzaminacyjna naszego Cechu jest jedną z wiodących na polskim rynku przygotowującym do pracy zawodowej.