Naturopata- kurs zawodowy

Naturopata – kurs zawodowy stopnia czeladnik/mistrz

Naturopata- kurs zawodowy jest w odróżnieniu od innych kursów ustalany indywidualnie a to z tego względu, że wielu terapeutów posiada już częściowe przygotowanie zawodowe i mogą odbyć szkolenie tylko w uzupełniającym wymiarze. Naturopatia jest formą medycyny komplementarnej, zawiera w sobie szeroki wachlarz metod leczenia poprzez ziołolecznictwo, homeopatię, dietetykę, diagnostykę opartą na biorezonansie, terapie manualne w tym chiropraktykę, osteopatię i biomasaż, akupunkturę, terapię systemową rodzin i hipnoterapię.

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów wraz z Akademią Doskonalenia Zawodowego Naturopata przygotowują do zawodowego stosowania Naturopatii a uczestnicy kursów otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kwalifikacje.  Po zdaniu egzaminu państwowego uprawnienia zyskują statut europejski.

Propozycje kursów

– diagnostyka psychometryczna 27-29 lipca lub online

– Regresja + LBL 3-5 sierpnia, lub 26-28 października

– Akupunktura- kurs zawodowy (jeden moduł z pięciu dostępnych)

– Terapie manualne (Andrzej Bednarczyk- biomasaż, chiropraktyka, osteopatia- kurs zawodowy- dwa moduły z 6 zjazdów)

– Konstelacje rodzinne- kurs zawodowy 19-25 listopada

Kursy wykupione oddzielne kosztują 6.630,00 zł

Pakiet I

– wszystkie szkolenia wykupione jednorazowo z zniżką, to tylko 5700 zł

Pakiet II

– dla osób, które uzyskały już stosowne wykształcenie w innych placówkach (mają wymagane dokumenty MEN potwierdzające to wykształcenie) i chcą przystąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia międzynarodowe

– Naturopata online (czeladnik) 60 godzin

– Naturopata online (mistrz) 60 godzin Cena 1370 zł

 Pakiet III

– dla osób, które mają już praktykę i chciały by uzyskać doszkolenie online do zawodu Naturopaty 180 godz.

– Akupunktura online 60 godzin

– Chiropraktyka, osteopatia online 30 godzin Coaching i hipnoterapia online 30 godzin

– Kurs przedegzaminacyjny czeladnik/mistrz online 60 godzin

Cena 3610 zł

Dokumenty

Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie wg MEN potwierdzające wiedzę i kwalifikacje uprawniające do stanięcia przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Naturopata- kurs zawodowy prowadzimy od 2011 roku.

Pakiet IV

Pakiet ten ustalany jest indywidualnie, napisz do nas

cech@naturopata.edu.pl