Biomasażysta (nr rej. zawodu 323003)

Biomasażysta Kod klasyfikacji: 323003

Rozdział klasyfikacji: Ochrona zdrowia

Klasa klasyfikacji: Rehabilitacja ruchowa i odnowa biologiczna

Zadania i czynności

Biomasażysta zajmuje się leczeniem chorych za pomocą używanej przez siebie bioenergii. Wspomaga go w tym bioenergoterapia, rodzaj stymulacji bioenergetycznej, dzięki której możliwy jest wielokrotny powrót chorego do zdrowia.

Do podstawowych zadań biomasażysty należy wykonywanie zabiegów refleksoterapii, pozwalających odblokować punkty aktywne biologicznie ( tzw. punkty refleksyjne lub inaczej PAB). Są to punkty na dłoni, których odpowiedniki rozmieszczone są w całym ciele. Biomasażysta odnajduje obszary zmian tkankowych i zmian w punktach refleksyjnych, a następnie usuwa je. Odblokowanie ich umożliwia niezakłócony przepływ energii w organizmie pacjenta, a co za tym idzie powrót do psychosomatycznej równowagi i harmonii z otoczeniem, co prowadzi do poprawy stanu chorego, a nawet do jego całkowitego wyzdrowienia.

Biomasażysta powinien także stosować się do zaleceń dotyczących higieny oraz bezpieczeństwa pracy z bioenergiami. Może on realizować wymienione tu zadania poprzez następujące czynności spotyka się z chorym i przeprowadza wywiad dotyczący jego choroby, lokalizuje obszary zmian tkankowych oraz obszary zmian w punktach aktywnych biologicznie,wykonuje zabieg zgodnie z zasadami wschodnich technik masażu, np. chińskiego punktowego, tybetańskiego shiatsu itp, wykonuje zabieg biomasażu bezdotykowo, na wyższych poziomach energetycznych – np. masaż czakramowy, astralny, jedności energetycznej lub aury (biopola), tzn. niedostrzegalnej otoczki bioenergii wokół organizmu, na której wyczuwane są zaburzenia,informuje zainteresowanego o zaleceniach, spodziewanych reakcjach i efektach oraz przeciwwskazaniach do zastosowania terapii.

 Środowisko pracy

Biomasażysta, podobnie jak bioenergoterapeuta obraca się w kręgu ciągle jeszcze nie zbadanych przez naukę subtelnych energii; jego narzędziem pracy jest własny organizm. By przywrócić pacjentowi zdrowie fizyczne (a niekiedy także psychiczne) wykorzystuje siłę swoich rąk, wewnętrzną energię, wiedzę o technikach masażu i (ewentualnie) techniki rehabilitacyjne.

Biomasażysta pracuje w zasadzie tylko w odpowiednio przystosowanym do zbiegów gabinecie – czystym, odpowiednio ogrzewanym i wentylowanym, cichym i odosobnionym oraz wyposażonym w stół do masażu. Niespełnienie tych warunków może spowodować dekoncentrację terapeuty i tym samym sprawić, że zabieg nie odniesie pożądanego skutku.

W zawodzie tym nie istnieją poważniejsze zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, jeśli biomasażysta przestrzega zasad dotyczących pracy z bioenergiami. warunki społeczne Biomasażysta pracuje zawsze indywidualnie, sam podejmuje decyzje i sam ponosi za nie odpowiedzialność. Jego kontakty z innymi ludźmi – pacjentami są bardzo intensywne, przy czym ze względu na ich rodzaj, zawsze istnieje duże ryzyko konfliktów ( pacjenci nie zawsze zgadzają się na proponowaną wybór terapię, narzekają na skutki uboczne itp.). warunki organizacyjne Czas pracy w tym zawodzie tak jak we wszystkich wolnych zawodach nie jest normowany; może wynosić 8 godzin dziennie albo więcej i zależy całkowicie od potrzeb pacjentów. Dla ich wygody także godziny przyjęć w gabinecie są zwykle jednakowe.

Chociaż biomasażysta pracuje w stałym miejscu , w szczególnym przypadku może odwiedzić chorego w domu , a nawet w sanatorium lub w szpitalu. Osoba wykonująca ten zawód samodzielnie wybiera metody terapii oraz odpowiada za stan zdrowia swoich pacjentów. Praca biomasażysty jest bardzo urozmaicona, niekonwencjonalna, wymaga indywidualnej oceny stanu każdego chorego i doboru odpowiednich dla niego metod leczenia ( czasami chorzy źle znoszą niektóre z nich ). Wymagania psychologiczne Najważniejszą cechą w tym zawodzie jest ponadprzeciętna zdolność do odbioru bioenergii. Wg tego kryterium weryfikowani są chętni na kursy biomasażu. Koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zręczność rąk i palców to podstawowe wymagania stawiane biomasażyście, bez ich spełnienia nie będzie umiał dobrze pracować.

Inne niezbędne cechy biomasażysty to zdolność wczuwania się i odgadywania problemów innych, co pomaga w kontakcie z pacjentami, którzy nie zawsze chcą albo umieją określić, co im dolega. Bardzo przydatna jest też umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi ludźmi, postępowania z nimi, wzbudzania zaufania (w czym bardzo pomaga miły sposób bycia i schludny wygląd).

Ponadto wymagana jest umiejętność panowania nad własnymi emocjami i odporność emocjonalna ( a więc umiejętność powstrzymywania negatywnych uczuć, takich jak gniew, czy złość), samokontrola oraz wytrwałość i cierpliwość. Niezbędne są też cechy takie jak: spostrzegawczość i umiejętność podejmowania szybkich, trafnych decyzji w sytuacjach stresowych, zdolność przekonywania innych do własnego zdania.

W zawodzie tym przydatne są zainteresowania takimi dziedzinami wiedzy jak biologia, medycyna oficjalna i nieoficjalna, psychologia. Wymagania fizyczne i zdrowotne Praca ta pod względem energetycznym należy do prac lekkich, może być natomiast wyczerpująca psychicznie

Biomasażysta musi być w pełni sprawny psychicznie i fizycznie, bowiem w przeciwnym wypadku nie będzie mógł osiągnąć spodziewanych efektów terapeutycznych, a wykonywanie zabiegów może być dla niego nawet niebezpieczne.

W zawodzie biomasażysty niezbędne są takie cechy fizyczne jak duża sprawność zmysłu dotyku i równowaga psychiczna. Ponieważ podobnie jak bioenergoterapeuta pracuje on z bioenergiami, bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są choroby neurologiczne, przebyte wcześniej zawały serca i wylewy, choroba nowotworowa, cukrzyca.

Nie mają też szans na zatrudnienie osoby niepełnosprawne, gdyż w powszechnym wyobrażeniu biomasażysta to osoba zdrowa, bez nałogów (jak np. palenie papierosów), samą sobą poświadczająca skuteczność proponowanej terapii. Pewne szanse znalezienia pracy mają niedowidzący lub niewidomi, jednak nie mogą oni samodzielnie dokonać wizualnej oceny stanu zdrowia pacjenta .

Warunki podjęcia pracy w zawodzie Ten, kto chce podjąć pracę w zawodzie biomasażysty, powinien mieć dużo wyższy od przeciętnego potencjał „bioenergii”, gdyż tylko wtedy może ją przekazać pacjentowi.

Do podjęcia pracy w zawodzie potrzebne jest co najmniej wykształcenie średnie.Jednak największe perspektywy otwierają się przed absolwentami szkół wyższych medycznych lub akademii wychowania fizycznego ze specjalizacją rehabilitanta albo fizykoterapeuty. Mają oni rozległą wiedzę na temat fizjologii i psychologii człowieka, która może bardzo pomóc w szybkim i skutecznym opanowaniu sztuki biomasażu.

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie biomasażysty nie ma szans na tradycyjnie pojęty awans. Można natomiast zdobyć rozgłos i sławę, podobnie jak pisarz, czy prawnik. Inną formą awansu jest zdobywanie doświadczenia zawodowego i doskonalenie swoich umiejętności przez praktykę i udział w różnych kursach. Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych Dorośli i osoby starsze mają duże szanse podjęcia pracy w tym zawodzie, jeżeli tylko pozwala im na to stan zdrowia i ogólna kondycja fizyczna.

Polecana literatura

Abramowski S., Dotknięcie – droga do biomasażu, Instytut Wydawnictw Zawodowych, Warszawa,1990

Choa Kok Suil, Stara sztuka uzdrawiania Thie J. E.,

Dotyk dla zdrowia Torriente D. , Digitopunktura Tokujiro Namikotsu ,

Shiatsu Maczerew D. L., Samosiuk I. Z,

Akupunktura i inne metody refleksoterapii ________________________________________

Źródło danych: Przewodnik Po Zawodach, wyd. II, MPiPS

p

Masaż działa przeciwzapalnie

Masaż działa tak jak leki przeciwzapalne i ma wpływ na geny

Terapia masażem powoduje wyłączanie działania genów odpowiedzialnych za stany zapalne, a włączanie tych genów, które ułatwiają proces zdrowienia mięśni – wynika z najnowszego badania kanadyjskich uczonych z uniwersytetu McMaster.

Jak wynika z publikacji zamieszczonej w dzienniku „Science Translational Medicine”, wszystko zaczęło się od kontuzji, której doznał podczas wakacji pracujący na McMaster Mark Tarnopolsky, badacz zajmujący się neurometabolizmem. W trakcie rehabilitacji korzystał również z masażu, który bardzo mu pomógł. Zaintrygowało go to tak bardzo, że postanowił wytropić mechanizm czyniący z masażu tak skuteczną metodę terapii.

Czytaj dalej Masaż działa przeciwzapalnie

Biomasaż klasyczny

Biomasażysta wykonuje zabiegi w celach relaksacyjnych i biostymulacyjnych, tj. przyspieszających procesy regeneracji psychofizycznej organizmu człowieka. Podczas zabiegu biomasażu wykorzystuje się między innymi związek pomiędzy skórą, układem nerwowym a narządami wewnętrznymi. Biomasaż to połączenie medycyny konwencjonalnej z medycyną wschodnią. Wykorzystuje się w nim elementy klasycznego masażu leczniczego z jednoczesnym oddziaływaniem na punkty biologicznie aktywne, w celu uzyskania efektu profilaktycznego lub terapeutycznego.

Biomasaż polega na stymulowaniu okolic przykręgosłupowych i kości krzyżowej z jednoczesnym stosowaniem akupresury na wybrane punkty akupunkturowe, oraz stymulowaniu punktów biologicznie aktywnych umieszczonych na meridianach oraz innych punktów mogących mieć wpływ terapeutyczny.

Odpowiednia stymulacja punktów lub fragmentu ciała staje się źródłem impulsów nerwowych, które przez nerw rdzeniowy, po odpowiedniej transformacji, docierają do związanego z nim narządu. W narządzie natomiast, poprzez odruchowe zwiększenie lub zmniejszenie napięcia, np. naczyń krwionośnych, poprawia się ukrwienie, odżywienie i utlenienie. Powraca też równowaga biologiczna.

Działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie narządów układu oddechowego powoduje rozszerzenie oskrzeli, zwiększenie wydzielania śluzu, lepsze odkrztuszanie, czyli lepszą wentylację płuc. W układzie pokarmowym, np. przy chorobie wrzodowej żołądka, znosi patologiczne napięcie mięśniówki gładkiej, poprawia ukrwienie śluzówki i normalizuje jej wydzielanie. Podobny wpływ wykazuje na inne narządy i układy.

Nie bez znaczenia jest też oddziaływanie bioterapeutyczne i biomagnetyczne oraz powiązanie tego oddziaływania z elementami psychologii analogowej i hipnozy dynamicznej. Poprzez zabieg umożliwia się niezakłócony przepływ energii w celu przywrócenia bioenergetycznej równowagi powięzi.

Biomasaż ma ogromny wpływ na poprawę systemu odpornościowego pacjenta, dlatego zalecany jest często przy przewlekłych chorobach. Poprzez zaangażowanie układu wegetatywnego, ośrodków mózgowych, systemu hormonalnego wpływa na wszystkie narządy i układy, na ich czynności fizjologiczne, na mechanizmy obronne i przystosowawcze, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie ustroju.
Biomasaż jest unikalną formą terapii, która:

relaksuje i harmonizuje cały organizm,
rozluźnia napięcia mięśniowe i niweluje poczucie stresu,
przynosi pomoc w stanach depresyjnych,
odblokowuje stłumione emocje,
oczyszcza i udrażnia przepływ energii w czakrach i meridianach,
porządkuje i oczyszcza aurę,
odnawia siły witalne człowieka,
odmładza skórę,
reguluje gospodarkę hormonalną organizmu,
poprawia przemianę materii,
łagodzi dolegliwości kręgosłupa,
podnosi odporność organizmu,
wspomaga leczenie wszystkich schorzeń.

Przeciwwskazania: choroby zakaźne, choroba nowotworowa, uogólnione choroby zapalne skóry, ciąża, menstruacja, rozrusznik serca.

Techniki Bowena

Techniki pracy z powięzią opracowane zostały przez Toma Bowena z Australii. Uznawane są one za jedną z najefektywniejszych, holistycznych metod terapeutycznych na świecie. Stosowane są już od z górą czterdziestu lat, w ponad 25 krajach świata.

Zabieg technik Bowena polega na wykonaniu serii charakterystycznych, delikatnych – ale precyzyjnych chwytów na poszczególnych mięśniach, grupach mięśni, ścięgnach lub więzadłach. Bez siłowej manipulacji, jedynie dzięki celowej stymulacji łagodnymi ruchami palców- poprzez ubranie lub bezpośrednio na skórze- wywołane jest drganie, wychwytywane przez receptory znajdujące się w tkance łącznej i powięzi. Aby nie zakłócać tego procesu – konieczne jest wprowadzenie typowych dla techniki Bowena przerw pomiędzy kolejnymi seriami chwytów.

Pierwszym zauważalnym efektem jest osiągnięcie przez osobę poddaną terapii stanu głębokiego odprężenia. W tym stanie organizm ma możliwość uaktywnić system odpornościowy i zmobilizować procesy samouzdrawiania. Często już po jednym zabiegu odczuwalna jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej. Sesje terapeutyczne trwające od 20 do 45 minut, zaleca się powtarzać w odstępach siedmiodniowych.

Australijska Akademia Terapii Bowena oferuje program szkoleniowy cieszący się uznaniem i gwarantujący oryginalne uprawnienia uznawane w wielu krajach świata. Program posiada licencję rządu australijskiego.
Technika Bowena to nowa koncepcja pracy z ciałem, która ani nie pochodzi od żadnej innej znanej dotąd metody, ani nie jest do żadnej z nich podobna. Istnieje kilka teorii starających się wyjaśnić podłoże działania Techniki Bowena.

Jedna z nich sugeruje, że „ruchy Bowena” stymulują pracę proprioreceptorów, czyli receptorów czucia głębokiego obwodowego układu nerwowego. Ten proces pobudza ciało do „przeorga­nizowania się” i do powrotu do swego naturalnego stanu zdrowia. Proprioreceptory są odpowie­dzialne za rejestrowanie informacji dotyczących pozycji oraz ruchów ciała i znajdują się w tkance łącznej, mięśniach, ścięgnach, więzadłach i powięziach.

Jeden z typów receptorów, nocyceptor, odgrywa szczególnie ważną rolę jeśli chodzi o efektyw­ność Bowenowskiej techniki leczenia. Nocyceptory są odpowiedzialne za rejestrowanie nieprzy­jemnych bodźców, które potencjalnie, bądź realnie, mają niszczycielski wpływ na tkanki. Czasami nazywa się je receptorami bólu, niemniej jednak nazwa ta może być myląca, ponieważ ból jest w rzeczywistości rejestrowany na wyższym poziomie, przez mózg. Nocyceptory występują w więk­szości tkanek, ale jest ich szczególnie wiele w powięzi (łac. fascia), czyli włóknistej błonie, która otacza i podtrzymuje mięśnie, tkanki oraz wiele organów.

Powięź tworzy przestrzeń pomiędzy poszczególnymi grupami mięśni, pomiędzy pojedynczymi mięśniami, pojedynczymi włóknami, i tak dalej, aż do mikroskopijnych podziałów, pozwalając w ten sposób na optymalny i zdrowy przepływ płynów do wszystkich mięśni i stawów, w całym ciele. Kiedy ciało ulega kontuzji, np. złamanego palca stopy, nocyceptory wysyłają automatyczny sygnał o prędkości 70–120 metrów na sekundę za pomocą włókien doprowadzających do wzgórza, znajdującego się w mózgu. Następnie informacja ta jest przetwarzana przez korę mózgową i odsyłana z powrotem wzdłuż innych włókien do uszkodzonego miejsca, aby rozpocząć proces gojenia poprzez obkurczanie mięśni i zainicjowanie stanu zapalnego danego obszaru. Jeżeli ból utrzymuje się przez dłuższy czas, powięź pozostaje w stanie przykurczenia dla ochrony bolącego obszaru, powodując dysfunkcję bądź ograniczenie ruchu otaczającej daną część tkanki. Dlatego nawet po zagojeniu się kości ciągle kulejemy, ponieważ powięź pozostaje w tej samej pozycji i w ten sposób ogranicza możliwość poruszania się. Przy każdym Bowenowskim ruchu następuje poruszenie powięzi. Jest ona minimalnie drażniona, ale nie oddziela się jej na siłę. W momencie gdy przyczepy powięzi zostają poluźnione a tkanka łączna blizny mięknie i kurczy się, powięź może zredukować swoje napięcie. W ten sposób struktury mięśniowo-szkieletowe są w stanie zwiększyć zakres wykonywanych ruchów i wykorzystać cały swój potencjał. W konsekwencji rów­nież system nerwowy, naczynia krwionośne i węzły chłonne znajdujące się w owej rozluźnionej tkance mogą funkcjonować bardziej optymalnie. Niezbyt intensywne ruchy Bowena przyczyniają się do rozciągania włókien kolagenowych oraz do zmian w tkance łącznej. To z kolei stymuluje nocyceptory, znajdujące się w powięzi oraz tkance łącznej, do wysyłania przez centralny system nerwowy „nie-negatywnych” impulsów do kory mózgowej, która odczytując owe sygnały inicjuje proces samoleczenia odpowiedniego dla danego etapu „naprawy”. Kora mózgowa wysyła drogą włókien odprowadzających sygnał do zlikwidowania stanu zapalnego i rozluźnienia włókien mię­śniowych oraz tkanki łącznej.

ALTERNATYWNE WYJAŚNIENIA

Ruchy Bowena aktywizują mechanizmy samoleczenia poprzez:

Odruch rozciągania – większość ruchów wykonuje się w miejscu przyczepu początkowego bądź końcowego mięśnia albo na jego brzuścu, gdzie znajdują się receptory komórek Golgiego, które informują system nerwowy o poziomie napięcia, długości i rozciągnięciu tkanki mięśniowo-ścięgnowej. Te receptory są stymulowane podczas faz „aktywizacji” i „rolowania” ruchu Bowena. W przypadku zaistnienia powtarzającej się reakcji ból — przykurcz mięśnia, możemy przełamać to błędne koło przez zmianę bodźca wysyłanego do systemu nerwowego.

Proprioreceptory stawów — wszystkie ruchy wykonywane wokół połączenia stawowego, bez­pośrednio oddziałują na staw, torebkę stawową oraz więzadła, które są silnie unerwione z licznie występującymi tam proprioceptorami. Tutaj, podobnie jak w powyższym przypadku, system ner­wowy otrzymuje bodziec zachęcający do normalizacji funkcjonowania stawu bez potrzeby manipu­lacji siłowej.

Powięź — każdy z ruchów Bowena wykonywany jest na poziomie powierzchniowym powięzi i ma wpływ na jej relację z danym nerwem, mięśniem lub ścięgnem, który jest stymulowany. Powięź odgrywa kluczową rolę w koordynacji mięśni, utrzymaniem prostej postawy i ogólnej spójności strukturalnej i funkcjonalnej. Te wszystkie elementy zostają zakłócone kiedy w efekcie kontuzji powięź się usztywnia, kurczy, skręca i odwadnia, co wykazały prace Idy Rolf i wielu innych oste­opatów. Po Bowenowskiej sesji terapeutycznej bardzo często zrosty poluzowują się, tkanka blizny mięknie, postawa i zdolność poruszania wykazują wyraźną poprawę, bez siłowego pobudzania i rozciągania.

Wyregulowanie autonomicznego układu nerwowego (ang. ANS) — Technika Bowena przynosi swoje prawdopodobnie najważniejsze i najbardziej przełomowe efekty właśnie tu, gdzie orga­nizm zarządza własnymi mechanizmami samoleczenia. ANS (autonomiczny układ nerwowy) kon­troluje bowiem 80% funkcji organizmu i jest szczególnie uwrażliwiony na bodźce stresowe z zewnątrz. Większość ludzi w dzisiejszych czasach żyje w stanie permanentnego stresu o wysokim natężeniu i w konsekwencji jest narażona na nadmierną stymulację układu współczulnego (pobu­dzającego) w ramach ANS. Uleczenie ma miejsce w momencie przestawienia ANS z dominacji układu współczulnego na dominację układu przywspółczulnego (hamującego). Technika Bowena wydaje się być katalizatorem takiej zmiany; podczas sesji pacjenci często bardzo szybko zasy­piają, bądź zapadają w głęboki stan relaksacji i można usłyszeć głośną pracę jelit, co właśnie jest oznaką przejścia na dominację układu przywspółczulnego wraz z uwolnieniem od stresu na bar­dzo głębokim poziomie. W ten sposób można wyjaśnić dlaczego zaledwie kilka Bowenowskich sesji bardzo często wystarczy aby reaktywować proces leczenia, w sytuacjach gdzie proces powrotu do zdrowia po traumatycznym przeżyciu, chorobie bądź zabiegu nagle się zatrzymał lub osiągnął pewien stały poziom.

Punkty spustowe — niektóre z ruchów Bowena pokrywają się z punktami na ciele nazywanymi punktami spustowymi. Oczyszczenie owych punktów przynosi ulgę w bólu i poprawę koordynacji mięśni oraz ruchliwości stawów.
Punkty akupunkturowe i Meridiany – większość ruchów pokrywa się z punktami akupunkturowymi, a niektóre z nich przecinają dwa lub trzy meridiany jednocześnie. Specjaliści od akupunktury znaleźli korelację pomiędzy symptomami i efektami ruchów Bowena i odpowiadającym im punktów akupunkturowych. Zauważyli również natychmiastowe zmiany w pulsowaniu akupunkturowym w odpowiedzi na ruchy i procedury Bowena.

Korelacje pomiędzy tymi dwoma systemami mogą służyć za wyjaśnienie bardzo silnego ładunku energetycznego, którego dostarcza technika Bowena i jej wpływu na organy wewnętrzne.