Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

1. Dane identyfikacyjne zawodu 1.1. . Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfikacjach –     Kod i nazwa zawodu według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS 2010)[1]. (Kod oznacza numer grupy elementarnej oraz numer porządkowy dla zawodu w tej grupie w KZiS z 2012 r.): –        323002 – Bioenergoterapeuta –     Odniesienie do poziomu Międzynarodowej  [ Czytaj więcej ]

„Opublikowane w ostatnim czasie w ‚Nature Medicine’– którego wniosek jest taki, że chemioterapia jest wręcz swego rodzaju paliwem do dalszego rozwoju dla komórek rakowych.”

obejrzyj więcej zdjęć Walne Zgromadzenie Członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów 24 marca 2013 r. w Warszawie 13:00 (pierwszy termin) 13:30 (drugi termin) HOSTEL SŁUŻEWIEC, ul. Bokserska 36, 02-682 Warszawa tel: (+48 22) 207 90 00, e-mail: sluzewiec@starthotel.pl  Program Walnego Zgromadzenia przewiduje: Wybór Prezydium (Przewodniczącego, członków, protokolanta)  Walnego Zgromadzenia, Wybór Komisji Skrutacyjnej, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego  [ Czytaj więcej ]

      obejrzyj zdjęcia Warszawa 22-24 marca 2013  1.    Centrum Konferencyjne WILCZA             ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa www.centrumwilcza.pl  2.    Ośrodek Medycyny Holistycznej SHANTI             Ul. Jadźwingów 3, lok 100,  02-692 Warszawa shanti@shanti.waw.pl Program wstępny   Piątek 22.03.2013 Centrum Konferencyjne WILCZA 9 17:00-20:00 Grzegorz Halkiew: Uroczyste Rozpoczęcie Zjazdu – „O powstaniu Cechu i  [ Czytaj więcej ]

1 Bednarczyk Andrzej www.bednarczyk1.pl 2 Nr-027 Borowczyk Żaneta 3 Nr-004 Bujak Agnieszka 4 Nr-005 Bujak Paweł 5 Cichowski Robert 6 Nr-016 Cieślar Marek www.castel-terapia.pl 7 Nr-017 Cieślar-Śliwińska Izabela www.castel-terapia.pl 8 Nr-015 Cieśliński Tomasz 9 Nr-033 Cieśluk Agnieszka 10 Czaplińska Katarzyna 11 Nr-047 Dagis Dariusz 12 Dobrowolska Jadwiga 13 Nr-013 Dombrowska Dominika 14 Nr-031 Donimirski Piotr  [ Czytaj więcej ]

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata