Bioenergoterapia

Bioenergoterapia jest terapią naturalną, bezpieczną i przynoszącą pozytywne rezultaty. Nauka bioenergoterapii odbywa się w Akredytowanych przez Ministra Edukacji Narodowej Niepublicznych Placówkach Szkoleniowych, a umiejętności weryfikowane są egzaminem państwowym.

Uprawnienia zawodowe

Bioenergoterapia jest zawodem w rozumieniu Ustawy o zawodach, oraz zawodem rzemieślniczym. Osoby z długoletnim doświadczeniem zawodowym mogą w ramach Cechów przystępować do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Bioenergoterapeutą można nazywać tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i wykonujące zwód bioenergoterapeuty. Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, ani nie wykonujące czynnie zawodu bioenergoterapeuty zwyczajowo nazywa się bioterapeutami. Obie nazwy- bioenergoterapeuta i bioterapeuta nie są synonimami.

Bioenergoterapia jest uznaną formą terapii, pozwalającą w naturalny sposób uaktywnić procesy samouzdrawiania organizmów. Jest to całokształt nieinwazyjnych metod oddziaływania na organizm drogą wyrównania energetyki człowieka. Ma na celu eliminację stanu chorobowego, oczyszczenie ze złogów, regenerację uszkodzonych tkanek, przywrócenie sprawności funkcjonalnej poszczególnych narządów.

Bioenergoterapia jest zawodem nowym, ale techniki bioterapii znane są od tysięcy lat. Techniki tego leczenia znały już najstarsze cywilizacje świata. Świadczą o tym chociażby egipskie papirusy i malowidła na wazach greckich. Hipokrates wierzył w istnienie energetycznej siły, która uzdrawia ludzkie ciało. Nazywał ją uzdrawiającą mocą natury.

Podobne przekonania miał Pitagoras. Energetyczną terapię stosowali również Chińczycy, Hindusi i Persowie. Ten sposób leczenia znali także pierwsi chrześcijanie. Medycyna wschodu, szczególnie chińska naucza, że to, co my na zachodzie nazywamy chorobą jest w rzeczywistości wyłącznie symptomem.

Prawdziwa choroba rozwija się w ukryciu i zaczyna się od zaburzenia energetyki organizmu.

Mini kurs internetowy

1- Bioenergia myśli i przekonań

2. Paradygmat interpersonalny

3. Siła odśrodkowa i dośrodkowa

4. Prawa świata energii

5. Ćwiczenia na pobudzenie receptorów dłoni

6. Podstawowe techniki bioenergoterapeutyczne

7. Techniki zabezpieczające

8. Przepływy

9. Czakroterapia- czakra podstawy

10. Czakroterapia- czakra stwarzania

11. Czakroterapia – 3

12. Czakry- praca z kolorami

13. Czakra 4

14. Czakra 5

15. Czakra 6

16. Czakra 7

17. Odczuwanie kolorów

18. Wstęp do nauki o czakrach

19. Ćwiczenia oczyszczające biopole

20. Zabieg bioenergetyczny

Zapraszamy na kursy bioenergoterapii dla osób prywatnych dla własnego użytku i profilaktyki zdrowia, jak i na kursy zawodowe stopnia czeladniczego jak i mistrzowskiego. Nauka stacjonarna jak i eksternistyczna oraz całkowicie online na platformie edukacyjnej.

To członkowie naszego cechu opracowali standardy zawodu bioenergoterapeuta, jak i pytania egzaminacyjne dla wszystkich izb rzemieślniczych w Polsce. Ucz się u najlepszych!