Biomasażysta

Nr. rej. zawodu 323003

I. Biomasażysta Wykonuje zabiegi refleksoterapii pozwalające odblokować punkty aktywne biologicznie (PAB) i umożliwić niezakłócony przepływ energii w poczuciu psychosomatycznego dobrostanu i harmonii z otoczeniem.

II. Do zadań tej specjalności należy:
– rozpoznawanie obszarów zmian tkankowych i tkankowych punktach refleksyjnych (PAB).
– wykonywanie zabiegu zgodnie zgodnie z zasadami wschodnich technik masażu
np.chinskiego punktowego, shiatsu itp.;
– informowanie zainteresowanego o zaleceniach, spodziewanych reakcjach i efektach
oraz przeciwwskazaniach.;
– stosowanie ogólnych oraz szczególnych zasad i zaleceń higieny oraz bezpieczeństwa
pracy z bioenergiami.

III.

Biomasażysta może również:
– wykonywać biomasaż na wyższych poziomach energetycznych – bezdotykowo :
masaż aury (biopola), masaż czakramowy, astralny, jedności energetycznej.;
– uzupełniająco stosować techniki bioenergoterapii, bioradiestezji, aromoterapii,
magnetopunktury, mudry, fitoterapii i inne techniki holistyczne.;
– wzbogacać wiedzę zawodową i ogólną o rodzaje masażu leczniczego – zwłaszcza
masażu klasycznego i specjalistycznych w tym szczególnie segmentarnego.;
– prowadzić działalność dydaktyczną

Dodaj komentarz