Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

nr rej.zawodu 242303

Doradca Personalny to osoba odpowiedzialna za właściwy dobór kadry pracowniczej – dla firmy, w której jest zatrudniona lub w firmie prowadzącej rekrutację dla innych podmiotów, czyli tzw. łowca talentów, łowca głów (headhunter). Do zadań tej osoby należy, m.in.: analiza i selekcja życiorysów i listów motywacyjnych, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów rekrutacyjnych, pozyskiwanie nowych klientów i partnerów oraz utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami, tłumaczenie i opracowywanie tekstów, obsługa dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników dla klientów, a także kontakt z instytucjami administracji publicznej i lokalnej w sprawach rynku pracy, przygotowywanie i umieszczanie ogłoszeń w prasie oraz zarządzanie bazą kontaktów.

WYMAGANIA

Nie ma formalnych wymogów, co do wykształcenia doradcy personalnego – wszystko zależy od pracodawcy. Preferowane jest wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kierunki: psychologia, organizacja i zarządzanie, socjologia, marketing, ekonomia) lub studia podyplomowe z zakresu HR. Ponadto pracownik ten powinien znać choć jeden język obcy, preferowany: angielski i obsługę komputera (MS Office). Doradca musi także mieć wiedzę w zakresie technik rekrutacyjnych, prawa pracy oraz wykazywać się zainteresowaniami społecznymi, a także być osobą otwartą na wszelkie sprawy dotyczące człowieka i jego relacji z otoczeniem. Pracownik ten powinien cechować się, m.in.: komunikatywnością, zorganizowaniem, samodzielnością i kreatywnością, odpowiedzialnością i lojalnością oraz dyspozycyjnością, a także musi umieć obserwować i wyciągać wnioski. Nie ma przeciwwskazań, aby ten zawód wykonywała osoba z niepełnosprawnością ruchową.

WARUNKI PRACY

Doradca personalny to stanowisko samodzielne, choć pod nadzorem i kontrolą przełożonych. Czas pracy ośmiogodzinny. Ale zdarzają się sytuacje, że niektóre rozmowy kwalifikacyjne, szkolenia przebiegają popołudniami lub nawet wieczorami, również poza miejscem zamieszkania. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego. Możliwość podjęcia pracy w zawodzie jest praktycznie niezależna od wieku – należy tylko mieć należyte kwalifikacje.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Doradca personalny może być zatrudniony: w firmach zajmujących się doradztwem personalnym, firmach szkoleniowych czy outsourcingowych, w firmach mających działy zarządzania zasobami ludzkimi, w urzędach pracy. Bez odpowiedniego doświadczenia nie ma możliwości podjęcia pracy na własną rękę.

ZAROBKI

Zarobki doradcy personalnego zależą od miejsca zatrudnienia, a także od formy. Najbardziej atrakcyjnym zajęciem dla doradcy personalnego jest jednak prowadzenie szkoleń i treningów z najrozmaitszych zakresów. Specjalista do spraw zasobów ludzkich może otrzymać od 1,500 zł – 4 tys. zł, szef takiego działu zarabia około 10 -12, a w dużej korporacji nawet do 20 tys. zł miesięcznie. tys. zł.

About Grzegorz

Starszy Cechu - tel.kom 500.110.251 - cech@naturopata.edu.pl

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata