Doradca Personalny – NLP Coach

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

nr rej.zawodu 242303

Doradca Personalny to osoba odpowiedzialna za właściwy dobór kadry pracowniczej – dla firmy, w której jest zatrudniona lub w firmie prowadzącej rekrutację dla innych podmiotów, czyli tzw. łowca talentów, łowca głów (headhunter). Do zadań tej osoby należy, m.in.: analiza i selekcja życiorysów i listów motywacyjnych, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów rekrutacyjnych, pozyskiwanie nowych klientów i partnerów oraz utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami, tłumaczenie i opracowywanie tekstów, obsługa dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników dla klientów, a także kontakt z instytucjami administracji publicznej i lokalnej w sprawach rynku pracy, przygotowywanie i umieszczanie ogłoszeń w prasie oraz zarządzanie bazą kontaktów.

WYMAGANIA

Nie ma formalnych wymogów, co do wykształcenia doradcy personalnego – wszystko zależy od pracodawcy. Preferowane jest wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kierunki: psychologia, organizacja i zarządzanie, socjologia, marketing, ekonomia) lub studia podyplomowe z zakresu HR. Ponadto pracownik ten powinien znać choć jeden język obcy, preferowany: angielski i obsługę komputera (MS Office). Doradca musi także mieć wiedzę w zakresie technik rekrutacyjnych, prawa pracy oraz wykazywać się zainteresowaniami społecznymi, a także być osobą otwartą na wszelkie sprawy dotyczące człowieka i jego relacji z otoczeniem. Pracownik ten powinien cechować się, m.in.: komunikatywnością, zorganizowaniem, samodzielnością i kreatywnością, odpowiedzialnością i lojalnością oraz dyspozycyjnością, a także musi umieć obserwować i wyciągać wnioski. Nie ma przeciwwskazań, aby ten zawód wykonywała osoba z niepełnosprawnością ruchową.

WARUNKI PRACY

Doradca personalny to stanowisko samodzielne, choć pod nadzorem i kontrolą przełożonych. Czas pracy ośmiogodzinny. Ale zdarzają się sytuacje, że niektóre rozmowy kwalifikacyjne, szkolenia przebiegają popołudniami lub nawet wieczorami, również poza miejscem zamieszkania. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego. Możliwość podjęcia pracy w zawodzie jest praktycznie niezależna od wieku – należy tylko mieć należyte kwalifikacje.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Doradca personalny może być zatrudniony: w firmach zajmujących się doradztwem personalnym, firmach szkoleniowych czy outsourcingowych, w firmach mających działy zarządzania zasobami ludzkimi, w urzędach pracy. Bez odpowiedniego doświadczenia nie ma możliwości podjęcia pracy na własną rękę.

ZAROBKI

Zarobki doradcy personalnego zależą od miejsca zatrudnienia, a także od formy. Najbardziej atrakcyjnym zajęciem dla doradcy personalnego jest jednak prowadzenie szkoleń i treningów z najrozmaitszych zakresów. Specjalista do spraw zasobów ludzkich może otrzymać od 1,500 zł – 4 tys. zł, szef takiego działu zarabia około 10 -12, a w dużej korporacji nawet do 20 tys. zł miesięcznie. tys. zł.

Dodaj komentarz