Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

IMG-20121104-00212

………………………………………….Egzamin praktyczny

Egzamin czeladniczy/mistrzowski planowany jest na dzień:

8 grudnia 2012

Warszawa, Nowolipie 25

Aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed Komisją Egzaminacyjną trzeba u nas ukończyć kursy kwalifikacyjne:

 1. Zawodowy Kurs Bioenergoterapii stopnia podstawowego 30 godzin 1370zł
 2. Zawodowy Kurs Hipnozy Energetycznej 80 godzin – 3200zł
 3. Kurs doskonalący przygotowujący do egzaminu oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 30 godz.- 1370zł

 

Razem jest to 140 godzin kursów zawodowych. Po ukończeniu każdego z nich otrzymasz zaświadczenie MEN potwierdzające zdobycie kwalifikacji do stosowania bioenergoterapii oraz hipnozy w ramach zgłoszonej praktyki terapeutycznej.

Przewaga naszego kursu nad innymi polega na tym, że oprócz kwalifikacji bioenergoterapeuty uzyskujesz jeszcze kwalifikacje do stosowania hipnozy.
cena pakietu zawodowego

Inne warunki:

 • wykształcenie średni

..a potem pozostaje już tylko egzamin przed Komisją Rzemieślniczą w Katowicach. Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc. Masz jakiekolwiek pytania, pisz

IMG-20121104-00213

………………………………………………..Egzamin praktyczny

Informacje praktyczne

Należy przedłożyć:

 • 1 zdjęcie
 • oryginał oraz ksero świadectwa szkolnego
 • oryginały oraz ksero ukończonych kursów kwalifikacyjnych
 • informacje o prowadzonej działalności (do wypełnienia na miejscu)
 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (plik .doc)

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zdzisław Hudak 47-494 Maków, ul.Raciborska 16 (kontakt telefoniczny- +48/692.771.951)

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • dowód opłaty egzaminów (Izba Rzemieślnicza)
 • 100zł- opłata organizacyjna

IMG-20121208-00326

                                                                         Egzamin pisemny

Informacje administracyjne

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części:

 1. egzamin praktyczny
 2. egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza się  pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Podczas egzaminu praktycznego  kandydat powinien zaprezentować umiejętności zawodowe, w szczególności techniki ochronne, oraz techniki uzdrawiania.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemną etapu teoretycznego kandydat wypełnia test, który zawiera po siedem pytań z zakresu każdego tematu egzaminacyjnego.

Tematyka pisemna egzaminu obejmuje:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania egzaminu pisemnego nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna etapu teoretycznego trwa do 30 minut. Kandydat losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań kandydat ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu-

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

 Ocena egzaminu

Ocenianie etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego odbywa się według szczegółowych kryteriów opracowanych przez komisję i zatwierdzonych przez izbę rzemieślniczą. Oceny ustala się w 6-cio stopniowej skali.

Ocenę etapu praktycznego ustala zespól egzaminacyjny bez udziału kandydata. Ocenę etapu teoretycznego zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych za część pisemną i ustną.

Ocenę końcową egzaminu zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Kandydat zdał egzamin, jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny, co najmniej dopuszczające.

Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub, z co najmniej jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat.

Egzamin poprawkowy przeprowadza zespół egzaminacyjny w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu zdawania egzaminu.

IMG-20121208-00320

                Gratulacje dla nowej kadry bioenergoterapeutów 

 

Instytucje

 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Izba Rzemieślnicza MKiP
 • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
 • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata