Immunocal (terapia antyrakowa)

Immunocal jest białkowym suplementem diety, który zapewnia bezpieczną, naturalną i skuteczną metodę wspierającą produkcję glutationu. To produkt w 100% naturalny, wyprodukowany z serwatki mleka krowiego. Jest wynikiem wieloletnich precyzyjnych badań przeprowadzonych przez pracownika naukowego dr. Gustavo Bounousa na słynnym uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie.
Immunocal podnosi poziom glutationu w organizmie – jego skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi. Dzięki temu każda komórka jest silniejsza i lepiej sobie radzi z zagrożeniami!
Glutation jest najważniejszym wewnętrznym antyoksydantem (przeciwutleniaczem) produkowanym przez nasz organizm. Walczy z wolnymi rodnikami, łagodzi stany zapalne. Wysoki poziom glutationu to silny i sprawny układ odpornościowy. Glutation pomaga także usunąć szkodliwe toksyny z naszego organizmu, takie jak spaliny, kancerogeny, dym z papierosów. Poznaj niesamowite właściwości glutationu

 • Immunocal jest dla Ciebie, jeśli chcesz:
  • Wzmocnić układ odpornościowy
  • Ochronić się przed zanieczyszczeniami środowiska
  • Oczyścić ciało na poziomie komórkowym
  • Zwiększyć poziom energii
  • Poprawić kondycję fizyczną
  • Spowolnić procesy starzenia

Opakowanie Immunocalu zawiera 30 saszetek.
W celu wzmocnienia organizmu zaleca się 1 saszetkę dziennie, rano, na pusty żołądek, na 20-30 min. przed posiłkiem. W stanach obniżonej odporności zaleca się stosowanie 2 saszetek dziennie.
Immunocal w naturalny sposób podnosi poziom glutationu (GSH) w organizmie.

Zapobieganie nowotworom.

Artykuł, który w 1996 roku ukazał się w European Journal of Cancer, sugeruje, że wolne rodniki powinny być wymieniane jako ważna klasa kancerogenów. Dzięki swej wielkiej wydajności głównego komórkowego przeciwutleniacza (porównaj: Rozdział 1), GSH może usuwać z wnętrza komórki rodniki tlenowe i inne wolne rodniki. Zapobiega to uszkodzeniom różnych struktur komórkowych, szczególnie DNA znajdującego się w jej jądrze. GSH przynosi dodatkową korzyść wzmacniając działanie innych antyoksydantów, takich jak witamina C, witamina E i selen. To dalej wzmacnia zdolność organizmu do niszczenia wolnych rodników. Co więcej, GSH odgrywa także ważną rolę w syntezie i naprawie DNA.

Nie ma wątpliwości, że dobrze funkcjonujący glutationowy system enzymatyczny zwalcza nowotwory. Jasno ilustrują to wyniki badań opublikowane w Journal of the National Cancer Institute. Dotyczyły one osób z niedoborem S-transferazy glutationowej μ, ważnego enzymu antyoksydacyjnego detoksykującego kancerogeny powodujące rozwój nowotworu pęcherza, takie jak dym tytoniowy. W przybliżeniu jedna osoba na dwie dziedziczy dwie uszkodzone kopie genu tego enzymu. Stwierdzono, że 25% przypadków nowotworu pęcherza występuje u ludzi w z niedoborem S-transferazy glutationowej μ. Nałogowi palacze, u których ten enzym nie występuje, są sześć razy bardziej narażeni na rozwój nowotworu pęcherza.

GSH odgrywa także specyficzną rolę w detoksykacji wielu dobrze znanych kancerogenów i mutagenów obecnych w naszym środowisku.

Te powodujące raka substancje są koniugowane lub neutralizowane przy udziale GSH i przeprowadzane w formę, która może być usuwana z organizmu. Rola glutationu w detoksykacji po prostu nie może zostać przeceniona. Ponieważ wątroba jest w organizmie głównym narządem odpowiedzialnym za detoksykację, nie dziwi, że zawiera ona najwyższe stężenia glutationu.
Chemioterapia. Chemioterapia jest kontrolowanym podtruwaniem pacjenta opartym na założeniu, że szybko rosnące komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na truciznę niż komórki normalne. Wiele spośród środków chemioterapeutycznych, choć nie wszystkie, powoduje wyjątkowo nieprzyjemne skutki uboczne. Radioterapia działa w podobny sposób. Obszar zmieniony nowotworowo jest napromieniowywany. Teoretycznie nowotwór jest bardziej wrażliwy na promieniowanie niż otaczająca go zdrowa tkanka, ale ta terapia także powoduje silne efekty uboczne.

Ostatnie badania wykazały, że zawartość glutationu zarówno w normalnych jak i nowotworowych komórkach czyni je bardziej lub mniej podatnymi na uszkodzenia. Wysoki poziom GSH wyraźnie chroni komórki przed działaniem chemioterapii, a niski poziom czyni jej wrażliwymi. Byłoby idealnie, gdyby poziom glutationu był wysoki w zdrowych komórkach i niski w komórkach rakowych, ale wiele ludzkich nowotworów charakteryzuje się szczególnie wysokim poziomem GSH. Nowotwór jest jedynym znanym przypadkiem, w którym normalnie ściśle regulowany poziom glutationu zostaje przekroczony. Takie obejście normalnych mechanizmów regulacyjnych jest charakterystyczne dla komórek nowotworowych.

Komórki rakowe bogate w GSH często wykazują się opornością na chemioterapię, próbowano zatem podjąć próbę obniżenia poziomu glutationu w ich wnętrzu, stosując związki takie jak BSO. Problem jednak w tym, że BSO obniża także poziom GSH w zdrowych komórkach, zwiększając ich wrażliwość na uszkodzenia spowodowane przez chemioterapię. Takie rozwiązanie jest więc niepraktyczne.

Niemniej jednak, mogą istnieć sposoby wybiórczego obniżania poziomu GSH w komórkach nowotworowych. Paradoksalnie, prekursory, które podnoszą poziom glutationu w zdrowych komórkach, wywierają przeciwny efekt w komórkach nowotworowych. Gdy produkcja GSH jest nadmiernie wystymulowana w komórkach nowotworowych, dochodzi do zjawiska zwanego ujemnym sprzężeniem zwrotnym, które czyni je bardziej podatnymi na destrukcję. W tym samym czasie normalne komórki używają prekursorów do produkcji glutatuionu, dostarczając sobie lepszej obrony.

Paradoks ten został opisany w Journal of Cancer Research już w 1986 roku przez zespół kierowany przez A. Russo. Gdy OTZ (związek podnoszący poziom GSH) podawano ludzkim komórkom nowotworowym, poziom GSH w ich wnętrzu nie wzrastał, mimo iż działo się tak w otaczających je normalnych komórkach. Naukowcy z McGill University, S. Baruchel, G. Batist i ich zespół, wykazali, że OTZ może obniżać poziom GSH w komórkach raka piersi, jednocześnie podwyższając go w normalnych komórkach. Później zespół ten współpracował z G. Bounousem i opublikował w Journal of Cancer Research podobne wyniki dotyczące Immunocalu, izolatu z białka serwatki.

Badania z wykorzystaniem tego samego produktu przeprowadzono także na pacjentach z nowotworem złośliwym z przerzutami. Byli oni karmieni Immunocalem przez sześć miesięcy. Chociaż nie wyleczyło to nowotworu, nastąpiła znacząca regresja lub stabilizacja rozwoju guza. U wielu osób nastąpiła także normalizacja poziomu hemoglobiny i liczby białych krwinek. Ci sami badacze wykazali, że zwiększenie poziomu GSH może wzmacniać przeciwnowotworowe działanie czynników chemioterapeutycznych. Chemio- i radioterapia prowadzi do ogromnego wzrostu wytwarzania wolnych rodników i toksycznych metabolitów. Jeśli problem nie jest na bieżąco rozwiązywany, efekty uboczne się nasilają. Liczne badania wykazały, że gdy pacjenci dobrze się odżywiali, szczególnie gdy ich dieta zawierała witaminy i suplementy, łatwiej znosili przykrą terapię. Pacjenci z wyższym wewnątrzkomórkowym poziomem GSH rzadziej cierpią z powodu skutków ubocznych chemioterapii, a komórki o wyższym poziomie glutationu są lepiej chronione przed uszkodzeniami spowodowanymi przez promieniowanie, co łagodzi skutki radioterapii.

Radioterapeuci badający ochronne działanie GSH powiązali wysoki poziom glutationu przed terapią z rzadszym występowaniem oparzeń. Wyprzedzające lub jednoczesne stosowanie produktów podnoszących i utrzymujących wysoki poziom GSH pozwala pacjentom łatwiej znosić terapię. Rozdział 2 zawiera więcej szczegółów na temat GSH i szkodliwości promieniowania.

Nowe badania kliniczne nad Immunocalem

Immunotec Research Inc., producent preparatu Immunocal, rozpocznie wkrótce prace nad badaniami klinicznymi. Badanie będzie dotyczyło polepszenia funkcjonowania organizmu w procesie starzenia się.

Firma Immunotec otrzymała uprawnienie od kanadyjskiego ministerstwa zdrowia NHPD/Health Canada. Przedmiotem badania będzie wpływ stosowania izolatu białka serwatki bogatego w cysteinę (Immunocalu) w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi na funkcje mięśni, skład ciała oraz poziom cytokin zapalnych u osób starszych. Będzie to badanie randomizowane z podwójnie ślepą próbą. NHPD (Natural Health Products Directorate), wydział kanadyjskiego ministerstwa zdrowia, odpowiedzialny za ocenę bezpieczeństwa, efektywności oraz jakości naturalnych produktów zdrowotnych (NHP) przyznał prawo do przeprowadzenia badań klinicznych nad zastosowaniem Immunocalu u osób starszych.

Starzenie się jest związane ze spadkiem masy mięśni szkieletowych oraz pogorszeniem funkcjonowania mięśni, które prowadzą do ograniczonej sprawności ruchowej w wieku starszym i spadku jakości życia. Regularne ćwiczenia mogą zwiększyć siłę mięśni, ich sprawność i masę u osób starszych.

Celem nadrzędnym badań jest ustalenie, czy przyjmowanie izolatu białka serwatki bogatego w cysteinę (Immunocal) w porównaniu z kazeiną (stosowanym jako kontrola białkiem mleka, które zawiera trochę cysteiny) może polepszyć jakość życia osób starszych. Spożycie tych białek będzie oceniane razem z regularnym wysiłkiem fizycznym, aby przekonać się, czy połączenie Immunocalu z ćwiczeniami doprowadzi do widocznej poprawy siły mięśni, masy mięśniowej i ich funkcji w porównaniu z tym samym treningiem połączonym ze spożywaniem kazeiny, białka kontrolnego. Korzyści w tej dziedzinie mogą przełożyć się na poprawę jakości życia osób starszych”. Kierujący badaniem, dr Rémi Rabasa-Lhoret, Assosiate Research Professor i kierownik Laboratorium Metabolic Unit Laboratory z Institut de Recherches Cliniques de Montréal (IRCM) wraz ze swoim zespołem badawczym wiążą z projektem duże nadzieje. „Firmie Immunotec należy się pochwała za rozpoczęcie i sfinansowanie badań nad jej wiodącym produktem, Immunocalem, w procesie starzenia. Rzadko zdarza się, aby firma produkująca izolat serwatki prowadziła badanie randomizowane z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną. Badanie porusza kwestie istotne dla osób powyżej 65. roku życia. Efekty ćwiczeń fizycznych razem z suplementacją izolatem serwatki bogatym w cysteinę (Immunocal), ich potencjalny wpływ na ważne funkcje, takie jak choćby siła mięśni oraz mogą przynieść widoczne korzyści” – powiedział dr Rabasa-Lhoret.

„Zgoda NHPD Health Canada na przeprowadzenie badania jest kolejnym krokiem firmy w rozwój i naukę” – mówi James Northrop, prezes firmy Immunotec – „To będzie pierwsze kontrolowane badanie kliniczne przeprowadzone nad Immunocalem wśród starszej populacji. Cieszymy się również, że badanie prowadzone będzie w IRCM, ośrodku naukowym o uznanej reputacji nie tylko w Kanadzie, ale także i na świecie.”

Dodaj komentarz