Izba Rzemieślnicza

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAZOWSZA,
KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE

00 – 801  WARSZAWA , UL.  CHMIELNA 98
CENTRALA   0 22 620 50 11
SEKRETARIAT TEL.FAX. 0 22 620 69 64
NR KONTA: Bank Pekao S.A.    97 1240 6292 1111 0000 5015 3091
NIP  527-020-63-69    REGON  000450536
ISO 9001 : 2008        http://www.izbarzem-mkp.com.pl e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI:

06-400 Ciechanów
ul. Pułtuska 9
tel.  601 898 434
08-110 Siedlce
ul. 3-go Maja 16
tel/fax   25 632 31 32                                                      Znak                                  Data   17-02-2011r

Informuję, że Zarząd Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15-02-2011r zapoznał się z treścią Pana pisma o powołaniu nowego Cechu i z zadowoleniem przyjął inicjatywę i chęć zrzeszenia się w strukturach naszej Izby.

Z naszej strony deklarujemy Państwu pomoc w organizacji Cechu i oczekujemy na dopełnienie formalności związanych z przystąpieniem do naszej Izby po zarejestrowaniu organizacji i ukonstytuowaniu się władz Cechu. Jesteśmy gotowi w stosownym momencie udostępnić Statut naszej Izby oraz druk deklaracji członkowskiej.

Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem

/inż. Zdzisław Łapiński Dyrektor Izby/