Komisja egzaminacyjna w zawodzie Naturopata

Zgłoszenia do Komisji egzaminacyjnej

Proszę członków naszego Cechu posiadających tytuł Mistrza Naturopatii lub Bioenergoterapii o przesyłanie akcesu do komisji egzaminacyjnej – na adres Zarządu, lub na ręce Starszego Cechu – Grzegorza Halkiew.

Egzaminy

Proszę też osoby mające ukończone w naszej szkole kursy zawodowe (minimum 80 godzin szkolenia) z terapii naturalnych o zgłaszanie chęci przystąpienia do egzaminu z zakresu Naturopatii i uzyskania dyplomu w tym zawodzie (uprawnienia europejskie). Organizujemy też raz do roku państwowe egzaminy sprawdzające w zakresie: Hipnoterapii, Akupunktury i Terapii Manualnych.

 

Starszy Cechu – Grzegorz Halkiew

Dodaj komentarz