Lista członków 04.2011

Oto lista pierwszego już historycznego składu Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

Naturopatia polska ma charakter medycyny holistycznej, komplementarnej. Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość. W podejściu holistycznym ciało, dusza i jej emocje, oraz umysł stanowią jedność.  Zamiast skupiać się na symptomach choroby, medycyna holistyczna dociera do jej przyczyny, niwelując nieprawidłowości na każdym poziomie występowania. Równowaga na wszystkich poziomach życia stanowi podstawę zdrowia i szczęścia

1. Grzegorz Halkiew- członek założyciel- pierwszy Starszy Cechu

2. Zdzisław Hudak- członek założyciel

3. Joanna Halkiew- członek założyciel

4. Elżbieta Katarzyna Kędzierska- członek założyciel- pierwsza Podstarsza Cechu

5. Jurij Mokriszczew- członek założyciel- pierwszy Podstarszy Cechu

6. Ewa Sterczewska- członek założyciel

7. Anna Mielnik- członek założyciel

8. Jerzy Piechnik- członek założyciel

9. Sławomir Wasilewski- członek założyciel

10. Lena Wiśniewska- członek założyciel

11.Katarzyna Czaplińska- członek założyciel

12. Jolanta Kufel- członek założyciel- pierwsza Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

13. Robert Cichowski- członek założyciel

14. Jagoda Kunikowska- członek założyciel

15. Paweł Witkowski- członek założyciel

16. Tomasz Cieśliński- członek założyciel

17. Ewa Skrzypczyńska- członek założyciel

18.  Robert Jastrzębski- członek założyciel- pierwszy członek Sądu Cechowego

19. Siuzanna Wietecha-Sluckaja- członek założyciel

20. Paweł Bujak- członek założyciel

21. Michał Fronczyk- członek założyciel

22. Agnieszka Bujak- członek założyciel

23. Marcin Godlewski- członek założyciel

24.Maria Ginda- członek założyciel

25. Agnieszka Maria Sleczka- członek założyciel

Jak zostać członkiem Cechu

Jeśli chcesz wstąpić do Cechu już teraz- pobierz deklarację.