Naturopatia w Polsce

Naturopatia

Termin naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – Natura Pathos – nauka o chorobie przez pryzmat natury. Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

W tym czasie (około 1902 roku) zrodził się również termin „naturopathy”. Na początek 20-tego wieku przypada rozkwit naturopatii w USA. w tym czasie w całych Stanach Zjednoczonych powstało wiele szkół i praktyk zajmujących się naturopatią.

Po II-giej wojnie światowej rola i popularność naturopatii osłabła, została ona wyparta przez medycynę alopatyczną oraz leki takie jak na przykład antybiotyki, oraz zaawansowane techniki chirurgiczne.

Naturopatia dziś

Powrót do leczenia metodami naturalnymi nastąpił w latach 70-tych ubiegłego wieku, gdy ludzie uświadomili sobie ograniczenia nauki i medycznych technologii. Na nowo wzrosło zainteresowanie naturopatią i holistycznym podejściem do człowieka, a jednocześnie przywrócono szansę na uwolnienie się każdego z nas od drogich i szkodliwych leków. Obecnie naturopatia stanowi część medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM – Complementary and Alternative Medicine) i jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie- wg klasyfikacji ISCO przyporządkowania jest pod opisem 2230 Traditional and complementary medicine professionals.

Wydany w 2007 r. przegląd National Health Interview Survey, w którym zawarto przegląd współcześnie stosowanych przez Amerykanów metod CAM pokazuje, że ok. 38% dorosłych, dbając o swoje zdrowie korzysta z tego rodzaju metod. Opracowanie to oprócz przeglądu praktyk CAM, zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa i obowiązujących w tej dziedzinie regulacji prawnych w Stanach Zjednoczonych. Naczelna zasada jest podobna jak w przypadku korzystania z obszaru medycyny konwencjonalnej – wybierz z uwagą swojego terapeutę/lekarza i zbierz informacje na temat jego działalności i doświadczenia.

CAM

W tym miejscu warto podkreślić, że to co w jednym kraju jest uważane za praktykę CAM, w innym kraju może należeć do obszaru medycyny konwencjonalnej.

Amerykańskie instytut NCCAM rozwinął jeden z najszerzej stosowanych systemów klasyfikacji dziedzin medycyny holistycznej. Terapie CAM zostały podzielone na 5 głównych grup:

 • Całościowy system medyczny: np. Tradycyjna Medycyna Chińska, Homeopatia i Ayurveda.
 • Medycyna umysł-ciało: holistyczne podejście do zdrowia wykorzystujące wzajemne powiązania między ciałem, umysłem i psychiką (hipnoza). Działa w oparciu o przesłankę, że umysł może wpływać na funkcjonowanie ciała i powodować występowanie fizycznych symptomów (np. metoda Simontona, Nowa Medycyna Germańska, hipnoterapia integracyjna).
 • Praktyki aktywne biologicznie: terapie rozwinięte w oparciu o substancje występujące w przyrodzie takie jak zioła, żywność, witaminy oraz inne substancje naturalne.
 • Terapie manualne związane z ciałem: polegające na „poruszeniu” części ciała, podobnie jak w przypadku biomasażu, chiropraktyki lub osteopatii (np. refleksologia).
 • Medycyna informacyjna: dziedzina, która zajmuje się zarówno domniemanymi, jak i sprawdzalnymi polami energii informacyjnej (biorezonans, homeopatia, nanotechnologie).

Niektóre praktyki CAM mogą należeć do kilku kategorii jednocześnie. W Polsce Bioenergoterapia i Naturopatia ze względu na charakter rzemieślniczy są oddzielnymi dyscyplinami.

Naturopatia w Polsce

W 2011 roku Naturopatia została doceniona również w Polsce. Grupa 25-tu fascynatów holistycznego podejścia do zdrowia pod przewodnictwem Grzegorz Halkiew powołała pierwsze stowarzyszenie branżowe Cech Naturopatów i Hipnotyzerów. Pomysł ten spotkał się z uznaniem innych terapeutów i idąc za przykładem Grzegorza Halkiew, również znany bioenergoterapeuta Ryszard Ulman powołał cztery lata później drugie stowarzyszenie Polski Cech Naturopatów.

Od maja 2015 zawód Naturopata stał się oficjalnie zawodem rzemieślniczym, a wydawane dyplomy mają charakter dokumentów unijnych. Pytania egzaminacyjne opracowywane są miedzy innymi przez członków naszego cechu Katarzynę Kędzierską, Izabelę Cieślar, Grzegorza Halkiew, Marka Cieślara, Andrzeja Bednarczyka.

Naturopatia polska ma charakter medycyny holistycznej, komplementarnej. Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość. W podejściu holistycznym ciało, dusza i jej emocje, oraz umysł stanowią jedność.  Zamiast skupiać się na symptomach choroby, medycyna holistyczna dociera do jej przyczyny, niwelując nieprawidłowości na każdym poziomie występowania. Równowaga na wszystkich poziomach życia stanowi podstawę zdrowia i szczęścia.

Naruropata i naturoterapeuta to odmienne dyscypliny i podejścia do zdrowia. Terapie naturalne czy naturoterapie nie mają w sobie z założenia holizmu, który jest głównym elementem naturopatii. Nie jest więc to to samo, oraz naturoterapia nie jest synonimem naturopatii.

Bardzo często zadawane jest nam pytanie, czy jeśli ktoś w ramach szkolenia naturopatycznego miał zajęcia np. 150 godzin z TCM czy może wykonywać akupunkturę?

Nie, nie może!

Naturopata jest konsultantem i dobiera- zgodnie z ideą holizmu- odpowiednie zabiegi. To dobrze, ze ma wiedzę z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i z akupunktury. To dobrze, że nauczył się akupunktury. Dzięki tej wiedzy dobierze odpowiednie zabiegi, ale wykonać je musi ktoś, kto odbył zawodowy kurs  akupunktury i ma do tego uprawnienia. O tym mówi między innymi opis zawodu: 

Naturopata wykorzystuje wiedzę z zakresu naturopatiidietetyki i suplementacji, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii i hipnoterapii celem przywrócenia homeostazy organizmu, zdrowia oraz dobrego samopoczucia…  Dokonuje wyboru technik przywracania zdrowia, stymuluje bioenergię organizmu, przywracając jej swobodny przepływ zarówno w zakresie ciała, emocji, jak i duchowym. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą styl życia„. źródło

O tym samym mówi ubezpieczenie w zawodzie naturopata. Ubezpieczenie obejmuje tylko i wyłącznie te czynności i zabiegi, które potwierdzone są konkretnymi dodatkowymi zawodowymi szkoleniami.

Naturopata- zawód nr 323009

W Polsce coraz większym zainteresowaniem cieszą się kursy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Naturopata. Do tego zawodu, zgodnie z doktryną holizmu, należą:

 • dietetyka, ziołolecznictwo oraz suplementacja
 • terapie energetyczne w tym akupunktura, akupresura, klawipunktura, elektropunktura
 • terapie manualne- biomasaż, chiropraktyka i osteopatia
 • coaching i terapia systemowa związana ze środowiskiem dom/praca
 • hipnoterapia
 • infodiagnostyka i medycyna informacyjna wielowymiarowa, w tym biorezonans, fale milimetrowe, homeopatia,….

Kursy prowadzone są przez Cech Naturopatów i Hipnotyzerów, a egzaminy państwowe odbywają się dwa razy w roku- w lipcu i w grudniu. Kończąc kursy adepci naturopatii uzyskują potwierdzenie umiejętności i kwalifikacji otrzymując zaświadczenie wg wzoru MEN. A po zdaniu egzaminu państwowego otrzymują Dyplom o charakterze unijnym- otwierają się przed nimi wszystkie rynki Świata.

Autorzy standardu zawodu

Zespół Ekspercki:

 • Grzegorz Halkiew – Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata, Grodzisk Mazowiecki.
 • Weronika Kamińska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Elżbieta Katarzyna Kędzierska – Cech Naturopatów i Hipnotyzerów, Lublin.
 • Magdalena Szpak-Marek – PBS Sp. z o.o., Sopot.

Opis szczegółowy standardu zawodu

Dodaj komentarz