Neuro Bio Terapeuticum (mazowieckie)

Nazywam się Grzegorz Halkiew

 

-posiadam państwowe kwalifikacje  w niżej wymienionych zawodach:

  • Mistrz Medycyny Holistycznej (Zaświadczenie MEN, dyplom)
  • Bioenergoterapeuta ZRP  (Zaświadczenie MEN, oraz tytuł Mistrza i Instruktora zawodu)
  • Hipnoterapeuta (Zaświadczenie MEN, dyplom)
  • Biomasażysta  (Zaświadczenie MEN, dyplom)
  • Psychoenergoterapeuta ( Ustawienia Systemowe Metodą Berta Hellingera, Trener Psychobioenergetyki, Trener Silva UltraMind ESP System)

Specjalizacja: pomoc w zwalczaniu stresu,wzmacnianie psychiki,  poprawa ogólnej kondycji fizycznej, pomoc w przezwyciężeniu chorób onkologicznych.

Adres Terapeuticum

05-825 Adamowizzna, ul.Dobra 4

Zakres działania

szkolnictwo zawodowe, terapie, informacje

Zapisy

Terapeuta przyjmuje w wtorki i czwartki po ustaleniu daty, w godz.:

  • 10:00-13:00
  • 13:30- 16:30
  • 17:00-20:00

cennik wizyty

 Kontakt

tel.kom. 505.904.544

grzegorz@halkiew.pl

Dane firmy

Adres: 05-825 Adamowizna, ul.Dobra 4

NIP: 739-159-35-21 REGON: 141676455

 

 Terapia

Terapia, którą polecam składa się z naprzemiennych sesji hipnozy, biomasażu i bioenergoterapii, których celem jest przywrócenie psychicznej równowagi wewnętrznej oraz wzmocnienie układu odpornościowego.


Układ odpornościowy (limfatyczno-chłonny) człowieka ma za zadanie bronić organizm przed inwazją drobnoustrojów: grzybów, bakterii i wirusów.

Układ pełni dwie funkcje:
obronną (limfatyczną) – wysyła przeciwciała rozpoznawcze w czasie inwazji na organizm wirusów, grzybów, bakterii oraz przeciwciała do walki z nimi;
oczyszczającą (chłonną) – wchłania toksyny z całego organizmu po złej przemianie materii, rozpadzie krwinek. Usuwa toksyny po grzybach, wirusach, bakteriach.

Ważnym składnikiem układu obronnego jest płyn limfatyczny – limfa. Zawiera ona przeciwciała do niszczenia wirusów, bakterii i grzybów. Transportuje toksyny po drobnoustrojach.

W skład płynu limfatycznego wchodzą:
leukocyty – krwinki białe
limfocyty – przeciwciała do walki z bakteriami i grzybami
monocyty – przeciwciała do walki z wirusami
limfocyty T – przeciwciała zwiadowcze

Od 10 lat zajmuje się uruchamianiem i usprawnieniem układu obronnego u osób chorych, co wcześniej czy później prowadzi do przywrócenia homeostaty, równowagi psychicznej, zdrowia.

Układy limfatyczno-chłonne poszczególnych narządów

Każdy narząd w organizmie człowieka posiada sieć kanałów limfatycznych i węzłów chłonnych, które mają za zadanie bronić go i oczyszczać. Zaburzenia w układzie limfatyczno-chłonnym danego narządu oznaczają jego proces chorobowy.

Układ limfatyczny obejmuje narządy oraz naczynia limfatyczne. Narządy limfatyczne zbudowane są z tkanki chłonnej. Należą do nich: grasica, grudki limfatyczne i węzły chłonne oraz śledziona. Naczynia mają budowę podobną do żył oraz naczyń włosowatych. W odróżnieniu jednak od naczyń włosowatych naczynia limfatyczne zaczynają się ślepo w tkance łącznej. Krążąca w naczyniach limfatycznych limfa (chłonka) ma skład przypominający osocze, ale z małą ilością białek, a większą lipidów oraz licznymi leukocytami. Powstaje jako przesącz krwi z naczyń włosowatych oraz płynów pochodzących z komórek, gromadzonych w przestrzeniach międzykomórkowych. Płyny te dostają się do naczyń limfatycznych, którymi po przefiltrowaniu w węzłach chłonnych wracają do krwi. Małe naczynia limfatyczne łączą się w coraz większe przewody uchodzące w pobliżu serca do odpowiednich żył. Dzięki temu układ limfatyczny umożliwia powrót płynów tkankowych do krwi. Ponadto transportuje z jelit lipidy. Szczególną rolę układ limfatyczny odgrywa w procesach odpornościowych.

W grasicy zachodzi proces dojrzewania populacji limfocytów, określanych mianem grasicozależnych,czyli limfocytów T. Są one zdolne do przeprowadzania komórkowej reakcji odpornościowej, w odróżnieniu od limfocytów B, szpikozależnych, dojrzewających w szpiku kostnym, gdzie powstają też wszystkie krwinki (erytrocyty, leukocyty i płytki krwi). (U ptaków limfocyty B powstają w tzw. bursie Fabrycjusza, stanowiącej uchyłek kloaki).

Grudki limfatyczne stanowią skupiska limfocytów B i T w nabłonkach różnych narządów wewnętrznych, zwłaszcza przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i narządów moczowo-płciowych. Uczestniczą one w obronie narządów wewnętrznych kontaktujących się ze środowiskiem zewnętrznym przed drobnoustrojami. Szczególnymi skupiskami grudek limfatycznych są migdałki oraz grudki chłonne jelita (kępki Peyera) i wyrostka robaczkowego.

Węzły chłonne są narządami limfatycznymi leżącymi na przebiegu naczyń limfatycznych. Ich zadaniem jest filtrowanie przepływającej przez nie chłonki. Są też miejscem różnicowania się limfocytów B i T.

Śledziona pełni różnorodne funkcje: magazynuje krwinki oraz usuwa krwinki zniszczone, pełni funkcje krwiotwórcze wytwarzając limfocyty i monocyty, a w życiu pozapłodowym także inne krwinki, uczestniczy też w reakcjach odpornościowych. W limfie, krwi oraz innych płynach ustrojowych krążą różne rodzaje leukocytów, które uczestniczą w procesach odpornościowych.

W limfie, krwi oraz innych płynach ustrojowych krążą różne rodzaje leukocytów, które uczestniczą w procesach odpornościowych.

 

Dodaj komentarz