Radiesteta

Nr. rej. zawodu 514490

I.
Rozpoznaje i róznicuje promieniowania materii, kształtu i barwy, a także organizmów żywych odczuwając-odczytując promieniowania emitowane przez
wszystkie przedmioty i ciała żywe, może je odnajdywać, poznawać ich właściwości,
badać iterakcje jakie między nimi zachodzą oraz posługuje się nadajnikami fal
(radiestezyjnych mikrodrgań) i przetwornikami enegii tego zakresu częstotliwości.

II.
Do zadań tej specjalności należy:
– rozpoznawanie i różnicowanie promieniowań pochodzących od cieków wodnych,
struktur geologicznych, minerałow i siatki geopatycznej, instalacji technicznych
wraz z ustalaniem miejsc ich występowania i przebiegów oraz ich wpływu na
organizmy żywe (geotronika).;
– ochrona organizmów żywych przed szkodliwymi rodzajami promieniowania
otoczenia (ekoradiestezja), w tym układanie i strojenie odpromienników.;
– wskazywanie (lokalizowanie) miejsc bicia studzien, źródeł wody pitnej, miejsc
budowy zbiorników wodnych itp.;
– wskazywanie miejsc niezapromieniowanych pod lokalizację zwłaszcza szpitali,
szkół, mieszkań, domów, obiektów publicznych itp.;
– badanie autentyczności, metali, przedmiotów, materiałów naturalnych i sztucznych,
składu stopów, roztworów i polaryzacji badanych obiektów.;
– poszukiwanie minerałów, zabytków, przedmiotów i ludzi w terenie itp.;
– sprawdzanie pozytywności artykułów żywnościowych, wyposażenia mieszkań itp.;
– bioradiestezyjne ustalenie stref zaburzeń organizmów żywych i ich eliminowanie
(uzdrawianie) metodami radiestezyjnymi.;
– stosowanie ogólnych i szczególnych zaleceń BHP z bioenergiami.

III.
Może również:
– badać cieki, minerały, materiały, przedmioty, rośliny, zwierzęta, ludzi
teleradiestezyjnie- na odległość przy pomocy map, „świadków”, zdjęć itp.;
– budować i stosować własne energetyzatory, odpromienniki (ekrany,moderatory),
różdżki, wahadła itp. aparaturę nadawczo-odbiorczą.;
– badać dostępnymi sobie (zgodnymi z prawem) metodami rodzaje promieniowań
biologicznych materii, kształtu i barwy oraz ustalać metody i sposoby dzialania.;
– prowadzić działalność dydaktyczną.

Dodaj komentarz