Sobótkowy kurs szamański 2013

polana

Zapraszamy na sobótkowy kurs trenerski

„Poziomy wartości Gravesa – COACHING SZAMAŃSKI”

21-23 czerwca 2013r.

Borne Sulinowo Kurs skierowany jest do terapeutów, trenerów personalnych, osób zainteresowanych rozwojem osobistym, oraz chcących odpocząć

Cele kursu:

 • Poznanie rytuałów szamańskich, zasad  i celowości ich zastosowania
 • Zapoznanie z coachingową koncepcją poziomów wartości Gravesa i możliwościami jej wykorzystania w doradztwie personalnym i terapiach
 • Nabywanie umiejętności wykorzystania technik szamańskich do aktywowania    użytecznych w danej sytuacji życiowej poziomów wartości Gravesa,
 • Nabywanie umiejętności tworzenia własnych rytuałów w celu przekraczania ograniczeń wewnętrznych i twórczego kształtowania siebie

Kurs zakończony zostanie wydaniem zaświadczenia MEN potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowego stosowania metod szamańskich w terapii.

Zagadnienia programowe:

Wprowadzenie do szamanizmu

 •  Medytacje przy bębnie szamańskim – wtajemniczenie szamańskie
 • Kąpiel w dźwiękach mis tybetańskich i gongach
 • Kontemplacje z Wewnętrznym Przewodnikiem

Rytuały szamańskie

 •  „Uzdrawianie żywiołami” i „Trans szamański” – odzyskiwanie mocy i energii własnego życia, uzdrawianie Duszy,
 •  „Składanie ofiar Wielkiemu Duchowi, Matce Ziemi i Ojcu Niebo” – jednoczenie się z przyrodą
 •  „Tworzenie Świętej Przestrzeni” – harmonizowanie energii kobiecej i męskiej
 • „Kupała” – pojednanie i równowaga energii wody i energii ognia. Słowiański mit o stworzeniu świata

Rytuały główne

 •  „Rytuał wody” – oczyszczanie wodą
 •  „Rytuał ognia” – oczyszczanie ogniem i chodzenie po ognistej ścieżce
 •  „Rytuał ziemi” – oczyszczanie energią ziemi i zakopywanie się w ziemi, uwalnianie i wewnętrzna transformacja

Poziomy wartości Gravesa- coaching szamański

 • Prezentacja systemu poziomów wartości Gravesa
 • Praca z ciałem – rozluźnienie i oczyszczenie, udrożnienie przepływów, symbolika segmentarności  ciała
 • Praca z rytuałami szamańskimi – aktywowanie poszczególnych poziomów Gravesa
 • Samoświadomość – określanie dominującego poziomu i poziomów dysfunkcyjnych
 • Twórcze kierowanie sobą – tworzenie własnego rytuału aktywizującego użytecznypoziom wartości

Chram mazowiecki Chram mazowiecki- stroje słowieńskie

Informacje dodatkowe

Teoria Poziomów wartości Gravesa to jedna z najnowocześniejszych koncepcji i metod coachingu. W połączeniu z rytuałami szamańskimi zwielokrotnia skuteczność pracy terapeuty, przyspiesza rozwój osobisty ćwiczącego. Wyrażanie poszczególnych poziomów poprzez tworzenie własnych rytuałów pozwala na odnalezienie indywidualnego kodu aktywującego dysfunkcyjną sferę życia człowieka. Coaching szamański to technika pozwalająca na twórcze poszukiwanie swoistych kotwic, kluczy, aktywujących w ciągu kilku sekund zdolności potrzebne w danej sytuacji życiowych takich jak: dbałość o sferę życia osobistego, budowanie więzi rodzinnych, skuteczność w prowadzeniu biznesu, bycie liderem dla zespołów, satysfakcja społeczna … Rytuał zakopywania – to zmierzenie się z metaforycznym przeżyciem własnej śmierci- stanowi zapoczątkowanie głębokich procesów wewnętrznych przemian. Doświadczenie rytuału zakopywania kojarzonego z elementem śmierci dotyka bezpośrednio odczuć ego. Śmierć jest tym, co często jest unikane i co może wywołać obawy. Umierając tracisz wszystko – materialny dorobek całego życia, pozycję, rodzinę. Będąc pod ziemią sam na sam ze sobą stajesz w ujawnionej konfrontacji ze swoimi myślami – unaoczniają się wewnętrzne lęki, przywiązania do osób, rzeczy lub obrazu samego siebie. Podczas rytualnej nocy zachodzi transformacja a ranek jest symbolem ponownych narodzin. Odradzając się świadomie zaczynasz tworzyć swoje świadome życie. Gdybyś chciał tylko częściowo uczestniczyć w rytuale zakopywania, jest taka możliwość- możesz wejść w rolę Strażnika Ognia i być w Grupie Wsparcia. Grupa Wsparcia ma ogromne znaczenie dla osób dokonujących transformacji poprzez zakopanie. Zadaniem Grupy Wsparcia jest doświadczenie odpowiedzialnego służenia pomocą innym i poprzez ten akt odczuć oczyszczenie podobne do oczyszczenia tych, których się wspiera.  Prowadzący:

 • Cyprian Toruński  – Szaman Tęczowy Pies
 • Katarzyna Kędzierska przy współpracy z Grzegorzem Halkiew
 • Fabryka Kreatywności

Termin kursu:   21-23 czerwca 2013r. Rozpoczęcie w piątek o godzinie 12.00 Zakończenie w niedzielę o godzinie 18.00 Miejsce kursu 78-449 Borne Sulinowo, Aleja Niepodległości 37 www.diamenton.pl Ceny: 1)  670 zł plus koszty pobytu- Cena kursu dla osób chcących uzyskać zaświadczenie MEN o uzyskaniu kwalifikacji do stosowania technik szamańskich w terapiach (rytuały wody, ognia i ziemi) …lub 2)  400 zł plus koszty pobytu-  Cena kursu dla pozostałych uczestników Orientacyjne koszty pobytu: noclegi: 2x 40 zł = 80 zł; obiady 3x 20 zł = 60 zł śniadanie 15 zł, kolacja 15 zł . Kolacje podczas rytuałów i śniadanie po zakopywaniu – w cenie rytuałów 3)  Cech Naturopatów i Hipnotyzerów- informacje

 • dla członków Cechu z opłaconymi składkami 150zł zniżki
 • podczas  Sobótkowego Kursu Szamańskiego odbędzie się uroczystość uhonorowania aktywnych członków Wyróżnieniami

Noc Świętojańska, obchodzona z 23 na 24 czerwca, zwana wcześniej Nocą Kupały, to święto nie tylko sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające też pierwiastki celtyckie, germańskie i indoeuropejskie. Obchodzone w okresie letniego przesilenia, jest świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości i radości, pełnym magii i wróżb. Etnolodzy pochodzenie nazwy Nocy Kupały najczęściej wywodzą z indoeuropejskiego słowa „kup” lub „kump”. „Kup” – „żarzyć, jarzyć się, kojarzy się z ogniem i jego bóstwami. „Kump” oznaczało zbiorowość, grupę, szczep lub plemię, wspólnotę, gromadę, a nazwa święta najprawdopodobniej określałaby wspólnotę w poddaniu się obrzędom. Według innej teorii przypisuje się ją imieniu bogów miłości, rzymskiemu Kupidynowi i słowiańskiemu bóstwu Kupale. Wśród znawców kultury słowiańskiej nie ma zgodności co do płci bóstwa. Jedni dowodzą jego męskości, uznając go za boga solarnego, podobnego bogowi słońca i ognia, Belowi i stawiając w szeregu ze Swarożycem i Dadźbogiem. Odpowiednikiem Bela w wierzeniach słowiańskich był Swaróg, Kupała mógłby więc być jego alter ego. Dwaj synowie Swaroga mogli reprezentować przeciwstawne żywioły, Swarożyc odpowiadał za ogień, Dadźbog choć według najczęstszych teorii był bóstwem ognia, według innych zawiadywał wodą. O ile uznać Swarożyca za odpowiednik Potrimpa – nie byłby bóstwem ognia, tylko wody – źródeł i innych cieków. O ile z kolei Dadźboga uznać za odpowiednik celtyckiego Dadga – to Dadźbog byłby bóstwem wodnych źródeł, chmur i mgieł. Kupała mógłby więc być trzecim synem Swaroga, lub (zakładając troistość bóstwa) samym Swarogiem. Inni twierdzą, że Kupała była boginią miłości, płodności i urodzaju oraz patronką „mądrych niewiast”, niewykluczone, że utożsamianą z Ładą, zachodniosłowiańską boginią płodności i wegetacji. Noc Kupały jest jednym z najradośniejszych słowiańskich świąt, a ludzie niechętnie rezygnują z radości. Zwyczaj kultywowany był mimo chrystianizacji Europy. Kościół po zaciekłej, lecz bezskutecznej walce adaptował święto, początkowo próbując powiązać je z Zielonymi Świątkami, później nadając mu nowego patrona, nazwę i nowe znaczenie rytuałom. Kupałę w X wieku zastąpiono świętym chrześcijańskim, obierając za patrona św. Jana Chrzciciela. Dniem św.Jana wybrano 24 czerwca, jako zbieżny z obchodami Kupalnej Nocy i przypuszczalny dzień jego śmierci. Rytuał chrztu poprzez kąpiel w wodzie Jordanu, któremu poddał się Jezus i osoba Jana nawołującego niewiernych do opamiętania i nawrócenia przystawały do dyrektyw Kościoła nakazujących zaprzestanie pogańskich praktyk. Na Białorusi Jan Chrzciciel zwie się Janem Kupałą, a w pewnym okresie na Rusi i Litwie obrzęd Kupały (Kupalnica) obchodzony był dwukrotnie, 25 maja i 25 czerwca.

Co zrobić, aby zapisać się na warsztaty!?

Proszę wypełnij poniższy formularz wpisując swoje Imię i Nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz podając datę warsztatu.

 Wpłata zaliczki: 200zł

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów NORDEA BANK POLSKA SA  21 1440 1387 0000 0000 1312 5031 tytuł: Sobótkowy kurs szamański

Zapraszamy

 

Dodaj komentarz