Walne Zgromadzenie 10-12.04.2015

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się podczas VII Zjazdu członków i sympatyków Cechu w gościnnych progach Izy i Marka Cieślarów w Wiśle.

Tym razem będzie to Zgromadzenie Wyborcze- mija czteroletnia kadencja władz Cechu, czas na podsumowanie działalności oraz wybór nowego składu.

Ponieważ jest to Wyborcze Walne Zgromadzenie, wymagana jest obecność, ale ponieważ nie każdy ma w tym okresie wolne to prosimy osoby, które nie przyjadą o przesyłanie nam ręcznie podpisanych i zeskanowanych upoważnień do głosowania o treści np:

Miejscowość …. Data 05.03.2015

Upoważnienie

Niniejszym upoważniam pana np. Grzegorza Halkiew do reprezentowania mnie na Wyborczym Walnym Zgromadzeniu członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów w dniu 12.04.2015

Podpis………

Chciałbym przypomnieć pokrótce o obowiązkach osób chcących zasiadać we władzach Cechu

Starszy Cechu

 • prowadzi globalną politykę rozwoju Cechu,
 • nawiązuje kontakty z instytucjami o pokrewnej działalności,
 • reprezentuje Cech w Komisji Branżowej Bioenergoterapeutów i Radiestetów przy Związku Rzemiosła Polskiego,
 • gospodarzy funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,
 • zwołuje Walne Zgromadzenia,
 • powołuje sekcje zawodowe i terenowe oraz komisje,
 • powołuje i odwołuje Kierownika biura Cechu oraz ustala jego wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstarszy Cechu

 • organizuje działalności Cechu, realizuje zadania statutowe i stoi na straży przestrzegania norm statutowych,
 • ustala system certyfikacji i wyróżnień,
 • wspiera działalność Sekcji Terenowych.

Członek Zarządu

 • merytorycznie i zadaniowo wspiera działalności Zarządu, z prawem głosu o podejmowanych uchwałach.

Sekretarz

 • prowadzi i przygotowuje wnioski na Walne Zgromadzenie,
 • przygotowuje protokoły z Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty do KRS,
 • przyjmuje oraz wykreśla członków Cechu, oraz utrzymuje z nimi łączność korespondencyjną,
 • jest rzecznikiem prasowym Cechu oraz Zarządu,
 • jest redaktorem głównym biuletynu i gazetki cechowej.

 Skarbnik

 • prowadzi listy wpłat składek i utrzymuje informacyjny kontakt z członkami Cechu,
 • wystawia rachunki dla osób, które rozliczają składki w ramach wydatków działalności gospodarczej,
 • sporządza plany zasobów finansowych i przedkłada je członkom Zarządu.

 Komisja Rewizyjna

 • organ kontrolujący całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Sąd Cechowy

 • rozstrzyga skargi i zażalenia na naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 • Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, członka Cechu lub z własnej inicjatywy np. na podstawie otrzymanej skargi.

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Cechu, lub na stronach:

Kadencja Zarządu i pozostałych funkcji trwa 4 lata. Kolejne wybory w 2019r.

Liczba 7 ma swój magiczny urok i na pewno będzie miała taki wpływ na nasze spotkanie.

Wisła 10-12 kwietnia 2015
castel-wisla-osrodek-14
Więcej informacji o Ośrodku >>> TU

 

Program VII Zjazdu

10 KWIETNIA (PIĄTEK)

Godz. 15.00    Otwarcie zjazdu ,   -Starszy cechu  Grzegorz Halkiew .Mistrz Bioenergoterapii

-Członek zarządu  Marek Cieślar. Mistrz Bioenergoterapii

 

Godz.16.00  „ZOSTAW-ZABIERZ-WEJDZ”              –  Jolanta Łysakowska ,Tomasz Glużniewicz.

„ FABRYKA KREATYWNOŚCI”  (warsztat)

Godz. 18.00-19.00   Przerwa konsumpcyjna

Godz. 19.00  czas na rozmowy

 

11KWIETNIA(SOBOTA)

Godz.10.00-12.00       „TAJEMNICA HUNY  UZDRAWIANIE RZECZYWISTOŚCI PRZEZ GŁEBOKIE

WYBACZANIE”  –       Witold  Barłóg(wykład)  Terapeuta , Uzdrowiciel .

Godz.12.30-14.00        „PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM”-Katarzyna Ziemer .Psycholog.

Polskie Stowarzyszenie Tańca i Ruchu (wykład ,warsztat).

Godz.14.00-16.00      Przerwa konsumpcyjna ,spacer.

Godz.16.00-18.00       „KRYSZTAŁY I PIRAMIDY’’ –Ewald Hanecki     Naturopata ,Uzdrowiciel.

Budowniczy Piramid Terapeutycznych (wykład ,warsztat).

Godz. 19.00               „ KONCERT GONGÓW I MIS”  -Leszek Angulski  (wykład ,koncert ).

Instruktor masażu  dźwiękiem, Bioenergoterapeuta .

12 KWIETNIA (NIEDZIELA)

Godz.9.00            WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU NATUROPATÓW I HIPNOTYZERÓW (wyborcze)

 

MIEJSCE ZJAZDU I REZERWACJA NOCLEGÓW I POSIŁKÓW

–  WILLA STENIA WISŁA- ul .Kopydło 60.

Tel. 33 855 1025  ,509059778.  www.stenia.wisła.pl  Ja osobiście nie polecam, bo nie dotrzymują umowy rezerwacji.

ORGANIZATOR –Prywatny Ośrodek Pomocy Psychologicznej CASTEL.   Izabela i Marek CIEŚLAR  Wisła ul. Kopydło 56 .  www.castel-terapia  Tel. 33 854 7053 , 609504509

Dodaj komentarz