Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się podczas VII Zjazdu członków i sympatyków Cechu w gościnnych progach Izy i Marka Cieślarów w Wiśle.

Tym razem będzie to Zgromadzenie Wyborcze- mija czteroletnia kadencja władz Cechu, czas na podsumowanie działalności oraz wybór nowego składu.

Ponieważ jest to Wyborcze Walne Zgromadzenie, wymagana jest obecność, ale ponieważ nie każdy ma w tym okresie wolne to prosimy osoby, które nie przyjadą o przesyłanie nam ręcznie podpisanych i zeskanowanych upoważnień do głosowania o treści np:

Miejscowość …. Data 05.03.2015

Upoważnienie

Niniejszym upoważniam pana np. Grzegorza Halkiew do reprezentowania mnie na Wyborczym Walnym Zgromadzeniu członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów w dniu 12.04.2015

Podpis………

Chciałbym przypomnieć pokrótce o obowiązkach osób chcących zasiadać we władzach Cechu

Starszy Cechu

 • prowadzi globalną politykę rozwoju Cechu,
 • nawiązuje kontakty z instytucjami o pokrewnej działalności,
 • reprezentuje Cech w Komisji Branżowej Bioenergoterapeutów i Radiestetów przy Związku Rzemiosła Polskiego,
 • gospodarzy funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,
 • zwołuje Walne Zgromadzenia,
 • powołuje sekcje zawodowe i terenowe oraz komisje,
 • powołuje i odwołuje Kierownika biura Cechu oraz ustala jego wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstarszy Cechu

 • organizuje działalności Cechu, realizuje zadania statutowe i stoi na straży przestrzegania norm statutowych,
 • ustala system certyfikacji i wyróżnień,
 • wspiera działalność Sekcji Terenowych.

Członek Zarządu

 • merytorycznie i zadaniowo wspiera działalności Zarządu, z prawem głosu o podejmowanych uchwałach.

Sekretarz

 • prowadzi i przygotowuje wnioski na Walne Zgromadzenie,
 • przygotowuje protokoły z Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty do KRS,
 • przyjmuje oraz wykreśla członków Cechu, oraz utrzymuje z nimi łączność korespondencyjną,
 • jest rzecznikiem prasowym Cechu oraz Zarządu,
 • jest redaktorem głównym biuletynu i gazetki cechowej.

 Skarbnik

 • prowadzi listy wpłat składek i utrzymuje informacyjny kontakt z członkami Cechu,
 • wystawia rachunki dla osób, które rozliczają składki w ramach wydatków działalności gospodarczej,
 • sporządza plany zasobów finansowych i przedkłada je członkom Zarządu.

 Komisja Rewizyjna

 • organ kontrolujący całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Sąd Cechowy

 • rozstrzyga skargi i zażalenia na naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 • Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, członka Cechu lub z własnej inicjatywy np. na podstawie otrzymanej skargi.

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Cechu, lub na stronach:

Kadencja Zarządu i pozostałych funkcji trwa 4 lata. Kolejne wybory w 2019r.

Liczba 7 ma swój magiczny urok i na pewno będzie miała taki wpływ na nasze spotkanie.

Wisła 10-12 kwietnia 2015
castel-wisla-osrodek-14
Więcej informacji o Ośrodku >>> TU

 

Program VII Zjazdu

10 KWIETNIA (PIĄTEK)

Godz. 15.00    Otwarcie zjazdu ,   -Starszy cechu  Grzegorz Halkiew .Mistrz Bioenergoterapii

-Członek zarządu  Marek Cieślar. Mistrz Bioenergoterapii

 

Godz.16.00  „ZOSTAW-ZABIERZ-WEJDZ”              –  Jolanta Łysakowska ,Tomasz Glużniewicz.

„ FABRYKA KREATYWNOŚCI”  (warsztat)

Godz. 18.00-19.00   Przerwa konsumpcyjna

Godz. 19.00  czas na rozmowy

 

11KWIETNIA(SOBOTA)

Godz.10.00-12.00       „TAJEMNICA HUNY  UZDRAWIANIE RZECZYWISTOŚCI PRZEZ GŁEBOKIE

WYBACZANIE”  –       Witold  Barłóg(wykład)  Terapeuta , Uzdrowiciel .

Godz.12.30-14.00        „PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM”-Katarzyna Ziemer .Psycholog.

Polskie Stowarzyszenie Tańca i Ruchu (wykład ,warsztat).

Godz.14.00-16.00      Przerwa konsumpcyjna ,spacer.

Godz.16.00-18.00       „KRYSZTAŁY I PIRAMIDY’’ –Ewald Hanecki     Naturopata ,Uzdrowiciel.

Budowniczy Piramid Terapeutycznych (wykład ,warsztat).

Godz. 19.00               „ KONCERT GONGÓW I MIS”  -Leszek Angulski  (wykład ,koncert ).

Instruktor masażu  dźwiękiem, Bioenergoterapeuta .

12 KWIETNIA (NIEDZIELA)

Godz.9.00            WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU NATUROPATÓW I HIPNOTYZERÓW (wyborcze)

 

MIEJSCE ZJAZDU I REZERWACJA NOCLEGÓW I POSIŁKÓW

–  WILLA STENIA WISŁA- ul .Kopydło 60.

Tel. 33 855 1025  ,509059778.  www.stenia.wisła.pl  Ja osobiście nie polecam, bo nie dotrzymują umowy rezerwacji.

ORGANIZATOR –Prywatny Ośrodek Pomocy Psychologicznej CASTEL.   Izabela i Marek CIEŚLAR  Wisła ul. Kopydło 56 .  www.castel-terapia  Tel. 33 854 7053 , 609504509

Instytucje

 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Izba Rzemieślnicza MKiP
 • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
 • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata