XIV Zjazd członków i sympatyków- czerwiec 2019


Walne Zgromadzenie Wyborcze odbędzie się podczas XIV Zjazdu członków i sympatyków Cechu w Poroninie w dniach 22-26 czerwca 2019

Adres: Osada na Brzyzku, ul. Kościuszki 11k, 34-520 Poronin

Tym razem będzie to zgromadzenie wyborcze- mija kolejna czteroletnia kadencja władz cechu, czas na podsumowanie działalności oraz wybór nowego składu.

Wymagana jest obecność, ale ponieważ nie każdy ma w tym okresie wolne to prosimy osoby, które nie mogą przyjechać o przesyłanie nam ręcznie podpisanych i zeskanowanych upoważnień do głosowania o treści np:

Miejscowość .... Data 23.06.2019
Upoważnienie
Niniejszym upoważniam pana (np.) Grzegorza Halkiew do reprezentowania mnie
na Wyborczym Walnym Zgromadzeniu członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów w dniu 23.06.2019
Podpis czytelny

Termin Walnego Zgromadzenia Wyborczego

Poronin 23 czerwca (niedziela) godz. 8:00 (pierwszy termin); godz. 9:30 (drugi termin)

Przy okazji chciałbym przypomnieć pokrótce o obowiązkach osób chcących zasiadać we władzach Cechu

Starszy Cechu (prezes)

 • prowadzi globalną politykę rozwoju Cechu,
 • nawiązuje kontakty z instytucjami o pokrewnej działalności,
 • reprezentuje Cech w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego,
 • gospodarzy funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,
 • zwołuje Walne Zgromadzenia,
 • powołuje sekcje zawodowe i terenowe oraz komisje,
 • powołuje i odwołuje Kierownika biura Cechu oraz ustala jego wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstarszy Cechu (dwóch zastępców prezesa)

 • organizuje działalności Cechu, realizuje zadania statutowe i stoi na straży przestrzegania norm statutowych,
 • ustala system certyfikacji i wyróżnień,
 • wspiera działalność sekcji terenowych.

Członek Zarządu

 • merytorycznie i zadaniowo wspiera działalności Zarządu, z prawem głosu o podejmowanych uchwałach.

Sekretarz

 • prowadzi i przygotowuje wnioski na zgromadzenie wyborcze
 • przygotowuje protokoły z Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty do KRS,
 • przyjmuje oraz wykreśla członków Cechu, oraz utrzymuje z nimi łączność korespondencyjną,
 • jest rzecznikiem prasowym Cechu oraz Zarządu,
 • jest redaktorem głównym biuletynu i gazetki cechowej.

 Skarbnik

 • prowadzi listy wpłat składek i utrzymuje informacyjny kontakt z członkami Cechu,
 • wystawia rachunki dla osób, które rozliczają składki w ramach wydatków działalności gospodarczej,
 • sporządza plany zasobów finansowych i przedkłada je członkom Zarządu.

 Komisja Rewizyjna

 • organ kontrolujący całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Sąd Cechowy

 • rozstrzyga skargi i zażalenia na naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 • Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, członka Cechu lub z własnej inicjatywy np. na podstawie otrzymanej skargi.

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Cechu, lub na stronach:

Kadencja Zarządu i pozostałych funkcji trwa 4 lata. Kolejne wybory w 2023r.

Rezerwacje pobytu

Do naszej dyspozycji cały dom góralski, oraz dwa domki, w Poroninie z 30 miejscami noclegowymi- 4 pełne dni (kalendarzowych 5 dni) od 22 po południu do 26 czerwca do południa (sobota-niedziela-poniedziałek-wtorek-środa).

Proszę o przesyłanie rezerwacji z tytułem: zgromadzenie wyborcze.

Odpłatność dla członków cechu za pobyt 70zł. (sympatycy 200zł.). W tej cenie mamy tylko noclegi, wyżywienie we własnym zakresie- do dyspozycji kuchnia, lub knajpka w pobliżu. Na pewno jakoś sobie to zorganizujemy. Przewidziane przede wszystkim relaksacyjne spacery po górach, wypad do Zakopanego, na Kasprowy Wierch i Gubałówkę (tam dla chętnych quady, spacery, opalanie,…). Ognisko, grillowanie, jeden wieczór na potańcówkę. Zgłoszenia obecności i rezerwacji pokoju proszę przesyłać na adres: cech@naturopata.edu.pl

Proszę też zgłaszać wolne miejsca w samochodach, oraz zapotrzebowanie na miejsce w samochodzie. To impreza integracyjna, więc zadbajmy wzajemnie o siebie- na dole jest pole komentarzy do korespondencji.

Program ramowy pobytu

 • Przyjazd 22 czerwca sobota godz. 15.00   
 • Wieczorem otwarcie zjazdu, rozmowy przy ognisku lub kominku (to sobótkowa noc, więc może ktoś chciałby poprowadzić rytuały kupalne- poproszę o zgłoszenia)
 • 23 czerwca niedziela godz. 8:00 pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Wyborczego
 • 14:00/15:00 wypad w góry Dolina Kondratowa – czas wycieczki ok 4 godz.
 • wieczorne rozmowy przy ognisku lub kominku, prezentacje
 • 24 czerwca poniedziałek 
 • 10:00 Dolina Kościeliska– czas wycieczki ok. 5 godz.
 • wieczorne rozmowy przy ognisku lub kominku, prezentacje
 • 25 czerwca wtorek
 • 10:00 Kopieniec– czas wycieczki ok.4 godz.
 • wieczorem impreza nad której treścią jeszcze się zastanowimy (potańcówka?)
 • 26 czerwca środa śniadanie, zakończenie i wyjazd

Dodaj komentarz