Składka członkowska

Członek Cechu zobowiązany jest regulować składki cechowe ustalane przez Walne Zebranie, które ustalono na poziomie 35 zł/miesięcznie- patrz: skladka-czlonkowska.

Nr konta bankowego do wpłat składek członkowskich:

 • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
 • PKO BP 21 1440 1387 0000 0000 1312 5031
 • tytuł: skladka-czlonkowska (miesiąc, rok) (Imię i Nazwisko)

Pobierz deklaracje członkowskie

Info:

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów zachęca do zrzeszania się wszystkich bioenergoterapeutów, biomasażystów, radiestetów i hipnotyzerów.

Oferujemy fachowcom z dużym stażem pracy szeroki instruktaż i pomoc w zakresie prowadzenia własnych szkoleń. To najlepszy sposób pozyskiwania klientów, pozycjonowanie własnych stron www i stwarzania silnego lobby. Równocześnie służymy pomocą wszystkim tym, którzy chcą zdobyć zawód naturoterapeuty w uzyskaniu dyplomów czeladniczych i mistrzowskich. Posiadanie dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego uprawnia, po zakończeniu nauki, do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia ucznia.

Dlaczego warto należeć do Cechu?

Ponieważ będziesz mógł liczyć na:

 • – naszą gotowość do udzielenia Ci każdej informacji
 • – pomoc prawną z Izby Rzemieślniczej w zakresie prawa pracy
 • – zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji zawodowych
 • – zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb
 • – udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, wycieczkach itp.
 • – duże zniżki

Ponadto przynależność do Cechu:

 • poprawia wizerunek firmy,
 • daje szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,
 • pozwala uzyskać profesjonalne ubezpieczenie gabinetu.

Aby stać się członkiem Cechu należy przedłożyć:

 

A- członek Cechu

 • – zaświadczenie o wpisie do ewidencji (zezwolenie na prowadzenie działalności)
 • – decyzję o nadaniu REGON-u
 • – decyzję o nadaniu NIP-u

 

B- członek wspierający:

 • – deklarację o chęci podjęcia pracy w zawodzie w okresie do 3 lat
 • – lub doświadczenie w zawodzie i chęć dzielenia się nim z innymi członkami

 

Rzemieślnicy zatrudniający do 50 pracowników chcąc szkolić uczniów na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu mają obowiązek być członkami Cechu. /Ustawa o rzemiośle Dz.U. nr 129 z 2001r./

Chcąc szkolić uczniów dodatkowo należy przedłożyć:

 • – Dyplom Mistrzowski
 • – świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego,
 • – świadectwo ukończenia kursu BHP dla właścicieli,

Korzyści dla pracownika młodocianego płynące ze spisania umowy rzemieślniczej:

 • – wynagrodzenie za pracę
 • – czas trwania umowy wlicza się do stażu pracy uprawniającego do emerytury
 • – zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie

 

 

Dodaj komentarz