Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Cech tworzą ludzie!

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów jest instytucją branżową skupiającą ludzi wykonujących zawód Naturopaty, Akupunkturzysty,  Bioenergoterapeuty, Biomasażysty, Chiropraktyka i Osteopaty, oraz innych zawodów pokrewnych Naturopatii, związanych z Hipnoterapią, Terapią systemową rodzin a także trenerów rozwoju osobistego (rejestracja w KRS pod nr 0000385437).

Zadania Cechu

Zadaniem Cechu jest integracja środowiska zawodowego, prowadzenie profesjonalnych szkoleń czeladniczych i mistrzowskich oraz kursów doskonalących.

Absolwenci naszych szkoleń otrzymują zaświadczenia wg wzoru Ministra Edukacji Narodowej, potwierdzające zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji w zakresie odbytego szkolenia. Po etapie ucznia mają prawo przystąpić do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymają unijny Dyplom czeladniczy lub mistrzowski.

Nasza misja

Oferujemy fachowcom z dużym stażem pracy szeroki instruktaż i pomoc w zakresie prowadzenia własnych szkoleń. To najlepszy sposób pozyskiwania klientów, pozycjonowania własnych stron www i stwarzania silnego lobby.

Szkolenia zawodowe prowadzone są przez Akademię Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA.

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Zapraszamy do ogłaszania się na naszej stronie.

Dane osobowe

Zasady przetwarzanie danych osobowych przez Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z Umową o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Naturopatów i Hipnotyzerów, z siedzibą pod adresem 00-801 Warszawa, Chmielna 98.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).  Dane osobowe przetwarzane są dla realizacji statutowych celów i bieżącego funkcjonowania Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów, w tym:

– organizacji szkoleń i egzaminów rzemieślniczych;

– organizacji spotkań członków Cechu;

– obsługi członków Cechu w tym pobierania składek na cele statutowe Cechu,

– zapewniania wsparcia prawnego,

– ewidencji podatkowej.

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio do czasu zrealizowania uzasadnionych w statucie interesów Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych lub do czasu upływu terminów określonych w Ustawie.

Posiada Pani/Pan: prawo do wycofania zgody (w dowolnym momencie) na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przekazał/a nam Pani/Pan dobrowolnie, a także  prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie; f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodaj komentarz