kurs hipnozy

Zawodowy Kurs Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej- Grzegorz Halkiew (10 zjazdów)

Dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę- Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej. Składa się on z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych oraz dodatkowo z kursu zawodowego online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. To jedyna wersja pełnego zawodowego kursu hipnozy w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską z klasyczną oraz elementami Ustawień Rodzinnych.

Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej to novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub objawowy (tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia). Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania. My sięgamy głębiej w psychikę.

Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodził się Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej, który wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

Logistyka

Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na opanowanie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną.

Daty Zjazdów edycji 2023/2024

Przed nami kolejna planowana Szkoła Hipnoterapii Integracyjnej-  10 zjazdów.

Inauguracja kursu, udostępnienie platformy edukacyjnej- 1_września 20Tu znajdziesz harmonogram zjazdów

Godziny zajęć 10:00-18:00

Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Uprawnienia zawodowe

Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego? Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z Gildiami, po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu, czego nie otrzymasz kończąc nurt akademicki. Oba nurty – cechowy i akademicki- wzajemnie się uzupełniają.

Każdy z modułów stanowi oddzielną całość- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata, specjalność Hipnoterapia (Dyplom oraz Europass).

Grupa- 20 osób, rezerwacja miejsca po wpłacie wpisowego. Decyduje kolejność wpłat wpisowych.

Zaplanuj swoją przyszłość, udokumentuj kwalifikacje.

Hipnoza i hipnoterapia nauczana jest w Polsce w zakresie 4 standardów:

  • hipnoza medyczna jako specjalność zawodu lekarz (nr rej. zawodu 221101)
  • hipnoterapia jako specjalność zawodu psychoterapeuta (nr rej. zawodu 229905)
  • hipnoterapia jako specjalność zawodu naturopata (nr rej. zawodu 323009)
  • hipnoza niesklasyfikowana (nr rej. zawodu 323090) – hipnoza sceniczna i inna nie wymagająca kwalifikacji

Jak zostać uczestnikiem Zawodowego Kursu  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej?

Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić wpisowe w wysokości 670zł.

Kurs- 6.700 zł- płatny jest w 10 ratach (z góry podczas każdego modułu)

Harmonogram opłat

Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu:

  • wpisowe moduł online- 670zł
  • kolejne 9 rat w wysokości 670 zł płatne na każdym z Zjazdów
  • ostatni Zjazd egzaminacyjny (nieobowiązkowy)

Egzaminy

Egzamin wewnętrzny

Osoby, które przystąpią do egzaminu i go zdadzą, otrzymają potwierdzenie kwalifikacji – zaświadczenie wzór Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wymogi formalne dopuszczające do egzaminu wewnętrznego:

– uiszczenie pełnej opłaty za kurs

– wcześniejsze złożenie prac domowych i otrzymanie oceny pozytywnej

Egzamin zewnętrzny, państwowy

  • Egzamin sprawdzający 237zł (cena regulowana ustawowo)
  • Egzamin państwowy w zawodzie Naturopata czeladnik/mistrz w odpowiedniej wysokości 711zł/1422zł

Szczegółowe informacje

szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

Dodaj komentarz