Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Siedziba Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Adamowizna, ul.Dobra 4     cech bioenergoterapeutów

Akademia Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA oraz Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Akademia Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA oraz Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

 

Projekt przyjęty przez Założycieli dnia 3 marca 2011 godz. 17:00   STATUT Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów Przeczytaj pełną treść wpisu

Często spotykam się z pytaniem czym jest uzdrawianie i co ma wspólnego z leczeniem. Uzdrawianie z leczeniem nie ma nic wspólnego, oprócz wyniku końcowego – zdrowia. Leczenie jest wynikiem pracy lekarzy, a skutkiem tej pracy ma być pobudzenie organizmu do samouzdrawiania przy pomocy metod akademickich, często z wykorzystaniem związków chemicznych. Uzdrawianie jest to bezpośrednie, naturalne  [ Czytaj więcej ]

Robotnik wykwalifikowany – tytuł pracownika wykwalifikowanego, otrzymywany dawniej po ukończeniu 2- lub 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (praca dyplomowa). Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają u rzemieślników i w zakładach pracy jako pracownicy młodociani. W zakresie naturoterapii nie prowadzi się kształcenia młodocianych. Osoby dorosłe, posiadające minimum średnie wykształcenie,  kwalifikacje zawodowe otrzymują po  [ Czytaj więcej ]

Zarząd: Starszy Cechu- Grzegorz Halkiew Podstarszy Cechu- Elżbieta Katarzyna Kędzierska Podstarszy Cechu- Jurij Mokriszczew Sekretarz- Agnieszka Bujak Skarbnik-  Joanna Halkiew Członek Zarządu- Marek Cieślar Członek Zarządu- Marcin Godlewski   Postanowienia Statutu § 28 Zarząd cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. § 29 1. Zarząd składa się z 3 – 7  [ Czytaj więcej ]

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata