Chiropraktyk, Osteopata- kurs zawodowy MEN Łukasz Rojek

Akademia Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA

zaprasza na

kurs Andrzeja Bednarczyka w zakresie terapii manualnych:

Psycho-energo-somatyka

Niniejszym oddajemy w Twoje ręce kolejny kurs z zakresu Terapii manualnych chiropraktyk i osteopata- tym razem poświęcony terapii z obszaru dodatkowych poziomów zaawansowania:

 • Chiropraktyk
 • Osteopata

Każdy z tych zawodów przypisany jest Grupie wielkiej 32 – średni personel do spraw zdrowia, a szczegółowo 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii.  Oznacza to, że żaden z tych zawodów nie jest zawodem medycznym, więc wykonywać mogą go osoby jedynie po kursach organizowanych w ramach kształcenia ustawicznego dorosłych w spełniających odpowiednie kryteria placówkach oświatowych, jak nasza. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymasz stosowne zaświadczenia wydane według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

Zestaw tych trzech technik będzie idealnym uzupełnieniem oferty Twojego gabinetu terapii naturalnych. Praca z ciałem jest podstawowym elementem medycyny holistycznej i komplementarnej- ciało, dusza, duch- rekomendowanej przez Komisje Europejskie ds zdrowia.

Miejsce: 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Cena weekendowego zjazdu: 1170zł

Po zakończeniu każdego z modułów otrzymasz stosowne zaświadczenie potwierdzające przygotowanie w zawodzie:

 • chiropraktyk
 • osteopata

Osoby,  które będą chciały uzyskać tytuł zawodowy, otrzymają dodatkowo poszerzający materiał na platformie edukacyjnej (moduł eksternistyczny).

Instruktor zawodu: Łukasz Rojek

Informacje

Terapeuci technik manualnych (biomasażysta, chiropraktyk, osteopata) identyfikują każdy nieprawidłowy objaw i przywracają homeostazę za pomocą odpowiednich technik manualnych, którym poddają ciało. W obrębie tych technik jest kilka kierunków, w których kładzie się nacisk na różne struktury ciała.

Psycho-energo-somatyka (PES) oparta jest na technikach miękkich, bazujących na pracy z informacją, mającą wpływ na kondycję  struktury energetyczno fizycznej.

Na harmonijne funkcjonowanie organizmu składają się dobrostan ciała, psychiki i umysłu. Poza tym każdy organizm dąży do zdrowia i ma zdolności do autoregulacji. Czasami proces ten ulega zaburzeniu w wyniku pojawienia się napięć i dysfunkcji w strukturach ciała.

Biomasażysta wykonuje zabiegi w celach biostymulacyjnych, tj. przyspieszających procesy regeneracji psychofizycznej organizmu człowieka. Podczas zabiegu biomasażu wykorzystuje się między innymi związek pomiędzy skórą, układem nerwowym a narządami wewnętrznymi.

Chiropraktyk koncentruje uwagę na ulegających przemieszczeniu lub dysfunkcji kręgach, które mogą prowadzić do nieprawidłowych ruchów w obrębie kręgosłupa. Nie ma ludzi, którzy mieliby idealny kręgosłup – nawet najmniejsze skrzywienie powoduje uciski na nerwy obwodowe, a po dłuższym czasie skutkuje różnymi dolegliwościami. Istotne są również napięcia okolic okołostawowych także powodujące uwięźnięcia nerwów i w konsekwencji – ból.

Podobnymi dysfunkcjami zajmuje się Osteopata. Statyczne przeciążenia podczas długotrwałego utrzymywania złej pozycji ciała, wszelkie mikrourazy będące wynikiem aktywności fizycznej, a nawet zła dieta oraz stres, powodujące brak elastyczności tkanki łącznej – to wszystko powoduje utratę zdrowia.

Terapia manualna zaburzeń afektywnych

Zaburzenia emocjonalne w znaczący sposób wpływają na aktywność fizyczną i zawodową, oraz poczucie szczęścia i spełnienia. Zaburzenia afektywne leczone są w psychiatrii, psychoterapii, a teraz nadszedł czas na terapie manualną i uwalnianie napięć poprzez masaż i oddziaływanie bioenergoterapeutyczne. O ile leczenie może mieć wymiar długofalowy, o tyle naszą terapię należy zaliczyć do terapii krótkoterminowych.

Zadaniem naszej terapii jest uwolnienie napięć zablokowanych w przestrzeni pomiędzy doznaniami trzewnymi z wpływem na przywspółczulną kontrolę nerwu błędnego serca, płuc i przewodu pokarmowego.

Neuronalne ścieżki regulują stan autonomiczny i ekspresję zachowań emocjonalnych i społecznych- stan fizjologiczny dyktuje zakres zachowań i doznań psychologicznych.

Uwalnianie napięcia nerwu błędnego u ludzi stało się nowym sposobem zmniejszania podatności na stres i reaktywności osób z zaburzeniami afektywnymi, dorosłych i dzieci z problemami behawioralnymi zaburzenia osobowości .

Po zakończeniu naszego kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie o posiadanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacjach w zakresie zawodowego wykonywania terapii czaszkowo-krzyżowej oraz wisceralnej w zwalczaniu napięć afektywnych

Czy kurs ten jest dla Ciebie, lub dla Twoich pacjentów? Najlepiej, jak sam sprawdzisz rozwiązując test.

Objawy zaburzeń afektywnych

 • Silne obniżenia nastroju;
 • Uczucie niższości w stosunku do innych osób lub przewartościowywanie własnej osoby;
 • Brak wiary we własne siły lub nadmierna wiara we własne siły;
 • Uczucie ciągłego zmęczenia;
 • Rozdrażnienie;
 • Podniecenie;
 • Zaburzenia procesów fizjologicznych (problemy z pobieraniem pokarmów i ich trawieniem lub nadmierne spożywanie pokarmów, uczucie pełności w żołądku);
 • Zaburzenie procesów metabolicznych;
 • Bezsenność;
 • Nadpobudliwość psycho-ruchowa;
 • Uczucie pustki;
 • Nałogi- spożywanie alkoholu, narkotyków i inne.

Następujące substancje mogą zwiększać ryzyko wystąpienia epizodu manii

• alkohol;
• leki rozszerzające oskrzela;
• kofeina;
• kokaina;
• substancje stymulujące;
• sterydy;
• leki przeciwdepresyjne, szczególnie trójpierścieniowe;
• substancje halucynogenne;
• interferon;
• agoniści dopaminy;
• pseudoefedryna.

Leczenie a terapia to dwie odmienne dyscypliny i dobrze jest o tym pamiętać. Dlatego też swoim pacjentom nie przepisujemy leków, nie zalecamy też hospitacji. Za to pomagamy uwolnić się od napięć i żyć pełnią piersi.

Dodaj komentarz