Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1.  Na dzień 31 grudnia2014 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać go do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu jeżeli są one niższe od cen zakupu lub  [ Czytaj więcej ]

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich wydanych przez izby rzemieślnicze Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

naturopatia (nr.rej.zawodu 323009- leczenie polegające na stosowaniu naturalnych metod, na przykład ziołolecznictwa, diety, akupunktury, hydroterapii, fizykoterapii i innych. W naturopatii wykorzystywane są również niektóre praktyki, kóre zdobyły uznanie również w klasycznej medycyny. Przykładem może być stosowanie diatermii (rodzaj elektroterapii) w przypadku bólu pleców, magnetoterapii, światłoterapii itp). doradca personalny (nr.rej.zawodu 242303)- coaching NLP bioenergoterapia (nr.rej.zawodu 323002*-  [ Czytaj więcej ]

Robotnik wykwalifikowany – tytuł pracownika wykwalifikowanego, otrzymywany dawniej po ukończeniu 2- lub 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (praca dyplomowa). Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają u rzemieślników i w zakładach pracy jako pracownicy młodociani. W zakresie naturoterapii nie prowadzi się kształcenia młodocianych. Osoby dorosłe, posiadające minimum średnie wykształcenie,  kwalifikacje zawodowe otrzymują po  [ Czytaj więcej ]

Dz.U. 1989 Nr 17 poz. 92 Opracowano na podstawie:  Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 z 2003r. Nr 137,poz. 1304. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Zapoznaj się z pełną treścią artykułu

STATUT Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

– odpis KRS  

    Zasady wolontariatu w ramach prac i akcji prowadzonych przez Cech Naturopatów i Hipnotyzerów zwane w skrócie „zasadami wolontariatu Cechu”.  Załacznik nr 1 do Umowy wolontariatu Cechu   I-Zasady ogólne Karta Wolontariusza nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r. Określa ona istotę wolontariatu, definiuje pojęcie i zadania samego wolontariusza. W wolontariat zaangażować może  [ Czytaj więcej ]

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata