Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Członek Cechu zobowiązany jest regulować składki cechowe ustalane przez Walne Zebranie, które ustalono na poziomie 35 zł/miesięcznie.

Nr konta bankowego do wpłat składek członkowskich:

 • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
 • PKO BP 21 1440 1387 0000 0000 1312 5031
 • tytuł: składka (miesiąc, rok) (Imię i Nazwisko)

Pobierz deklaracje członkowskie

Info:

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów zachęca do zrzeszania się wszystkich bioenergoterapeutów, biomasażystów, radiestetów i hipnotyzerów.

Oferujemy fachowcom z dużym stażem pracy szeroki instruktaż i pomoc w zakresie prowadzenia własnych szkoleń. To najlepszy sposób pozyskiwania klientów, pozycjonowanie własnych stron www i stwarzania silnego lobby. Równocześnie służymy pomocą wszystkim tym, którzy chcą zdobyć zawód naturoterapeuty w uzyskaniu dyplomów czeladniczych i mistrzowskich. Posiadanie dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego uprawnia, po zakończeniu nauki, do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia ucznia.

Dlaczego warto należeć do Cechu?

Ponieważ będziesz mógł liczyć na:

 • – naszą gotowość do udzielenia Ci każdej informacji
 • – pomoc prawną z Izby Rzemieślniczej w zakresie prawa pracy
 • – zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji zawodowych
 • – zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb
 • – udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, wycieczkach itp.
 • – duże zniżki

Ponadto przynależność do Cechu:

 • – poprawia wizerunek firmy,
 • – daje szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,

Aby stać się członkiem Cechu należy przedłożyć:

 

A- członek Cechu

 • – zaświadczenie o wpisie do ewidencji (zezwolenie na prowadzenie działalności)
 • – decyzję o nadaniu REGON-u
 • – decyzję o nadaniu NIP-u

 

B- członek wspierający:

 • – deklarację o chęci podjęcia pracy w zawodzie w okresie do 3 lat
 • – lub doświadczenie w zawodzie i chęć dzielenia się nim z innymi członkami

 

Rzemieślnicy zatrudniający do 50 pracowników chcąc szkolić uczniów na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu mają obowiązek być członkami Cechu. /Ustawa o rzemiośle Dz.U. nr 129 z 2001r./

Chcąc szkolić uczniów dodatkowo należy przedłożyć:

 • – Dyplom Mistrzowski
 • – świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego,
 • – świadectwo ukończenia kursu BHP dla właścicieli,

Korzyści dla pracownika młodocianego płynące ze spisania umowy rzemieślniczej:

 • – wynagrodzenie za pracę
 • – czas trwania umowy wlicza się do stażu pracy uprawniającego do emerytury
 • – zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie

 Instytucje

 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Izba Rzemieślnicza MKiP
 • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
 • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata