Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Komisja Rewizyjna: Postanowienia statutu § 36 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego. 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji. 3. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego komisji, a pozostałych  [ Czytaj więcej ]

Sąd Cechowy: Przewodniczący Sądu Cechowego – Katarzyna Kędzierska Członek Sądu – Robert Jastrzębski Członek Sądu – wakat     Postanowienia statutowe § 38 Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.   § 39 1. Sąd cechowy składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne  [ Czytaj więcej ]

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata