Europejska Szkoła Terapii Naturalnych- niepubliczna placówka kształcenia ustawiczneg(zaświadczenie MEN)

kursy zawodowe naturopata

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

przy

Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia

Kursy zawodowe 2024/2025

Zawód Naturopata w Polsce  powołaliśmy w 2011 roku zrzeszając pierwszych polskich naturopatów w Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów. Celem było stworzenie podstaw prawnych do swobodnego wykonywania terapii naturalnych. Nasze dokumenty mają charakter unijnych (europass) a praktycznie, ze względu na państwowe umowy dwustronne, dają prawo wykonywania zawodu we wszystkich pastwach świata.

Nauczanie rzemieślnicze jest paralelne względem nauczania szkolnego i wzajemnie się nie uzupełniają- ta paralelność daje tą wolność od ograniczeń i wymogów zawodów szkolnych.

Aby być dopuszczonym do egzaminu trzeba posiadać oprócz kursu Naturopata przedegzaminacyjny online dodatkowo dwa inne szkolenia z zakresu odmiennych technik terapii naturalnych. Trwa nabór na kursy zawodowe z zakresu terapii naturalnych. Uczestnicy kursów po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają zaświadczenia według wzoru Ministra Edukacji Narodowej oraz zgodne z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potwierdzające zdobyciu kwalifikacji zawodowych w zakresie szkolenia. Cech przygotowuje również kandydatów do egzaminów czeladniczych i  mistrzowskich w zakresie zawodów Naturopata, Bioenergoterapeuta, Radiesteta. Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata posiada statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego dorosłych oraz wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych RIS Warszawskiego Urzędu Pracy. Potrzebujesz szczegółowych informacji, zobacz harmonogram szkoleń .

  • terapie manualne (biomasaż, chiropraktyka, osteopatia)
  • akupunktura (diagnostyka, igły, moksa, bańki)
  • bioenergoterapia (stopień czeladniczy i mistrzowski)
  • terapia systemowa rodzin (Konstrelacje rodzinne, coaching)
  • hipnoza i hipnoterapia (roczny kurs zawodowy)

Opisy reklamowe poszczególnych kursów >>> znajdziesz TU

Starszy Cechu

Grzegorz Halkiew

500.110.251

Dodaj komentarz