Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Egzamin – 16-17 lipiec 2018

 

Egzamin odbędzie się w dniach 16-17 lipca 2018 r.

 

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  w terminie do 20 czerwca 2018 r.
(osoba przygotowująca dokumenty idzie na urlop, wyślij więc wszystko wcześniej by nie było niespodzianek!)

 

Seminarium przedegzaminacyjne 15 lipca 2017 r.

Cena seminarium 150zł. Informacje  511 366 848.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów:

Egzamin czeladniczy:
1. Zaświadczenie ukończenia kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego- minimum trzy rodzaje terapii alternatywnych (zaświadczenia wg wzoru MEN).
2. Dokumenty potwierdzające odbytą praktykę lub złożyć na miejscu stosowne oświadczenie.
3. Świadectwo ukończenia szkoły, minimum podstawowej lub inny dokument np. dyplom ukończenia studiów.
4. Fotografię czytelnie podpisaną.

(info o egzaminie mistrzowskim na dole strony)

 

Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej pani Katarzyny Kędzierskiej:

• Tel.kom.: 511 366 848,
• e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

 

Dokumenty należy przesłać na adres pocztowy:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia
p. Agnieszka Harasim (Izba, I piętro)
ul. Chmielna 98 
00-801 Warszawa

z dopiskiem: egzamin czeladniczy bioenergoterapia/ naturopata

 

Przesłać należy też skan druku wniosku (plik .doc)

na mail: oswiata@izbarzem-mkp.com.pl

 Adres sali egzaminacyjnej

ul. Chmielna 98, Warszawa

16-17 lipca 2018

godz. 09:00- 18:00

(jeśli masz dokumenty do uzupełnienia, bądź 30 min. wcześniej)

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu:

1.422 zł- egzamin mistrzowski

711 zł- egzamin czeladniczy

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

  • Bank Pekao S.A.  97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

 

EGZAMIN GRUDZIEŃ 2017


Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata