kurs hipnozy

Zawodowy Kurs Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej- Grzegorz Halkiew (10 zjazdów)

Dla osób chcących ukończyć pełne szkolenie stopnia zawodowego przygotowaliśmy oddzielną ofertę- Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej. Składa się on z poszczególnych modułów kursów stacjonarnych oraz dodatkowo z kursu zawodowego online omawiającego podstawy hipnozy, oraz zawierającego materiały uzupełniające. To jedyna wersja pełnego zawodowego kursu hipnozy w Polsce, łącząca w sobie hipnozę ericksonowską z klasyczną oraz elementami Ustawień Rodzinnych.

Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej to novum na polskim rynku, gdyż większość innych zajęć z hipnozy ma charakter sceniczny lub objawowy (tak, jakby każde schorzenie miało jedną przyczynę i jeden sposób leczenia). Każdy ból może mieć inny powód i wymaga odmiennego sposobu usuwania. My sięgamy głębiej w psychikę.

Aby proces wewnętrznych przemian nie zamienił się w odkrywanie coraz większej ilości nieprawidłowości, musi nastąpić restrukturyzacja psychiki, polegająca na odrzuceniu modelu wyniesionego z domu i zastąpieniu go wewnętrzną restrukturyzacją już nie tylko na świadomych poziomach, ale sięgającą tam, gdzie ta restrukturyzacja jest najbardziej potrzebna, czyli do podświadomości. I tak w wyniku potrzeb geopolitycznych, zrodził się Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej, który wszystkie rozbite i nieaktualne mechanizmy wewnętrznej organizacji przekształca w nowy model człowieka.

Logistyka

Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej składa się z modułu online na platformie edukacyjnej, oraz 10 Zjazdów weekendowych warsztatów praktycznych.

Moduł online zawiera teorię hipnozy i hipnoterapii, oraz prezentacje. Im więcej będziesz mieć czasu na opanowanie materiału, tym łatwiej będzie Tobie opanować część praktyczną.

Daty Zjazdów

Przed nami kolejna planowana edycja, czyli Zawodowy Kurs  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej- 10 zjazdów.

I Zjazd 7-9 września 2018 online
II Zjazd 5-7 października
III Zjazd 2-4 listopada
IV Zjazd 7-9 grudnia
V Zjazd 4-6 stycznia 2019
VI Zjazd 1-3 lutego
VII Zjazd 1-3 marca
VIII Zjazd 29-31 marca
IX Zjazd 26-28 kwietnia
X Zjazd 7-9 czerwca – Egzamin wewnętrzny i  sprawdzający
Egzamin odbędzie się przed Komisją Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Uprawnienia zawodowe

Dlaczego Szkoła podlega pod jurysdykcję Związku Rzemiosła Polskiego? Przede wszystkim dlatego, że tradycyjnie hipnoza zawsze była i nadal jest związana na całym Świecie z Gildiami, po drugie dlatego, ze zgodnie z standardem zawodów przypisana jest Naturopatii. Trzeci powód, to międzynarodowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu, czego nie otrzymasz kończąc nurt akademicki. Oba nurty – cechowy i akademicki- wzajemnie się uzupełniają.

Każdy z modułów stanowi oddzielną całość- a jego ukończenie odnotowywane jest w cechowym indeksie. Ukończenie 10 zjazdów tematycznych kończy się wydaniem odpowiednich zaświadczeń według wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

Osoby chcące posiadać uprawnienia unijne zobligowane są do zdania kolejnego, tym razem państwowego egzaminu w zawodzie Naturopata, specjalność Hipnoterapia (Dyplom oraz Europass).

Grupa- 20 osób, rezerwacja miejsca po wpłacie wpisowego. Decyduje kolejność wpłat wpisowych.

Zaplanuj swoją przyszłość, udokumentuj kwalifikacje.

 

Jak zostać uczestnikiem Zawodowego Kursu  Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej?

Aby zostać uczestnikiem należy przesłać zgłoszenie i wpłacić wpisowe w wysokości 580zł.

Kurs- 5.800 zł- płatny jest w 10 ratach (z góry podczas każdego z Zjazdów)

Harmonogram opłat

Kursy należy opłacać na bieżąco, według harmonogramu:

  • wpisowe- 580zł
  • kolejne 9 opłat w wysokości 580 zł płatne na każdym z Zjazdów
  • ostatni Zjazd 10 to egzaminy

Egzaminy

Egzamin wewnętrzny

Osoby, które przystąpią do egzaminu i go zdadzą, otrzymają potwierdzenie kwalifikacji – zaświadczenie wzór Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wymogi formalne dopuszczające do egzaminu wewnętrznego:

– uiszczenie pełnej opłaty za kurs

– wcześniejsze złożenie prac domowych i otrzymanie oceny pozytywnej

Egzamin zewnętrzny, państwowy

  • Egzamin sprawdzający 237zł (cena regulowana ustawowo)
  • Egzamin państwowy w zawodzie Naturopata czeladnik/mistrz w odpowiedniej wysokości 711zł/1422zł

Szczegółowe informacje

szkola@naturopata.edu.pl  lub tel.kom. 500.110.251

Dodaj komentarz