Jak zostać naturopatą?

Coraz częściej otrzymujemy listy z pytaniem: jak zostać naturopatą? Cech Naturopatów i Hipnotyzerów wraz z Akademią Doskonalenia Zawodowego Naturopata przygotowują do zawodowego stosowania Naturopatii a uczestnicy kursów otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kwalifikacje.  Po zdaniu egzaminu państwowego uprawnienia zyskują statut europejski.

Minimalne wymagania:

 • kurs przygotowawczy z pełnego zakresu naturopatii
 • dwa dodatkowe kursy z poniższej wymienionych:
  • dietetyka, suplementacja, ziołolecznictwo
  • terapia manualna (biomasaż, chiropraktyka, osteopatia)
  • akupunktura (akupresura, klawipunktura)
  • coaching, terapia systemowa rodzin- ustawienia hellingerowskie
  • hipnoza/hipnoterapia
  • infoterapia (homeopatia, biorezonans

(oprócz Bioenergoterapii, która jest odmienny zawodem)

Kursy powinny być poświadczone zaświadczeniem wydanym zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najbliższe szkolenia przygotowujące do egzaminu

Jesteś absolwentem naszych szkoleń lub posiadasz już za sobą szkolenia z zakresu medycyny naturalnej, zapraszamy na egzamin państwowy, który odbędzie się w dniu:

Koszt egzaminu:

egzamin mistrzowski (sprawdź cenę)

egzamin czeladniczy (sprawdź cenę)

egzamin sprawdzający

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

 • Bank Pekao S.A.  97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

Informacje szczegółowe o egzaminie znajdą się na stronie Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Tu znajdziesz opis standardu zawodu.

Pakiet I pełny

 • Akupunktura- kurs zawodowy (info)
 • Terapie manualne (biomasaż, chiropraktyka, osteopatia- kurs zawodowy- (info)
 • Konstelacje rodzinne- kurs zawodowy  (info
 • Biorezonans (info)
 • Regresja- (info)

Pakiet wykupiony jednorazowo zniżka 30%

Pakiet II skrócony

Aby przystąpić do egzaminu należy mieć zaliczone trzy kursy- dwa z powyższej listy, oraz ogólny z pełnego zakresu naturopatii (np. natutopata przedegzaminacyjny online)

Pakiet III

– dla osób, które uzyskały już stosowne wykształcenie w innych placówkach (mają wymagane dokumenty MEN potwierdzające to wykształcenie) i chcą przystąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia międzynarodowe

 • Naturopata online (czeladnik) 60 godzin
 • Naturopata online (mistrz) 60 godzin

Cena 1370 zł

Pakiet IV

– dla osób, które mają już praktykę i chciały by uzyskać doszkolenie online do zawodu Naturopaty 150 godz.

 • Akupunktura online 60 godzin
 • Biomasaż online 30 godzin
 • Kurs przedegzaminacyjny czeladnik/mistrz online 60 godzin

Cena 3610 zł

Kurs dodatkowy Przygotowanie do zawodu Naturopaty

– Anatomia i fizjologia 110 godz. online

Pakiety są też ustalane indywidualnie, a uczestnicy przy wpłacie jednorazowej otrzymują 20% rabatu.

Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają zaświadczenie wg MEN potwierdzające wiedzę i kwalifikacje uprawniające do stanięcia przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Informacje o najbliższym egzaminie znajdziesz na stronie: http://naturopata.edu.pl/naturoterapia/wydarzenia/egzaminy-wydarzenia/

Dodaj komentarz