VI Zjazd i Tęczowa terapia – Kupała 2014

Zapraszamy na doroczny sobótkowy Zjazd członków oraz sympatyków Cechu- to już VI nasze spotkanie 🙂

„Tęczowa terapia, …oraz coaching szamański”

20-22 czerwca 2014r.

Ruszajny/ Warmia (dojazd)

Zjazd  jest  zjazdem przyjaciół, fascynatów duchowych oraz terapeutów, trenerów personalnych, oraz tych którzy chcieliby odpocząć na łonie natury.

Podczas Zjazdu odbędzie się sympozjum na temat „Tęczowej terapii” które zakończone zostanie wydaniem zaświadczenia MEN potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowego stosowania metod szamańskich w terapii.

Zagadnienia programowe:

RUSZAJNY (WARMIA) 20 – 22.06.2014

20.06. (piątek)

17.oo– 18.oo – Rozpoczęcie i powitanie w Ośrodku Naturoterapii „Istnienie”
18.oo– 19.oo – Redukcja stresu metodą MBSR – Sylwia Tymicka
1900 – kolacja
20.oo – 21.3o – Metody oczyszczania – Małgorzata Misztal
2100 – Rytuał szałasu potów – Grzegorz Halkiew

21.06.2014 (sobota)

8.00 – Magiczne kroki – Ewa Mielnik
8.00 – 9.00 – Rytuał wejścia w miejsce świętej obfitości – Katarzyna Kędzierska
10.oo – śniadanie
11.oo – 12.oo – Koncert mis i gongów – Ewa i Sylwia
12.oo – 13.oo – Twórcze kształtowanie swojej wewnętrznej świętej
przestrzeni – Jolanta Łysakowska i Tomasz Gluźniewicz – Fabryka Kreatywności
14oo – obiad
15.oo – 16.30 – Tęczowa terapia – Anna Dąbrowska
16.30 – 18.oo – Rytuał wody i przejścia ze starego w nowe – Ewa Mielnik i Katarzyna Niemczak
18.oo – 19.oo – wspólne gotowanie
19.oo – kolacja
20.oo – Rytuał ognia – chodzenie po ogniu – Katarzyna Kędzierska

22.06.2014 (niedziela)

9.oo – śniadanie
10.oo – Słowianie z tęczy zrodzeni – Anna Dąbrowska
11.oo – 113o Słowiańskie buczanki – Anna Dąbrowska
11.3o – Spotkanie z sobą – Ewa Mielnik
12.3o – 14.oo Czas dla siebie
14.oo – obiad
15.oo – 16.oo zakończenie

Rytuały główne

  •  „Rytuał wody” – oczyszczanie wodą
  •  „Rytuał ognia” – oczyszczanie ogniem i chodzenie po ognistej ścieżce

 

 Informacje dodatkowe

Ceny:

1)  270 zł plus koszty pobytu- Cena kursu dla osób chcących uzyskać zaświadczenie MEN o uzyskaniu kwalifikacji do stosowania technik szamańskich w terapiach

2)  200 zł – orientacyjne koszty pobytu (wyżywienie, noclegi, materiały szkoleniowe, ozdoby)

3)   informacje uzupełniające o dofinansowaniu Cechu

  • dla członków Cechu z opłaconymi składkami 200 zł zniżki
  • dla gości specjalnych- koszty pokrywa Cech

 

Co zrobić, aby zapisać się na warsztaty!?

Proszę wypełnij poniższy formularz – na samym dole strony- wpisując swoje Imię i Nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz podając datę warsztatu.

 Wpłata zaliczki: 200zł

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
NORDEA BANK POLSKA SA  21 1440 1387 0000 0000 1312 5031
tytuł: Sobótkowy kurs szamański

Zapraszamy

 

P A L I N O C K A

czyli

warmińsko –mazurska KUPAŁA

 

Palinocka   to warmińsko- mazurskie miano prasłowiańskiej KUPAŁY- obrzędu  oczyszczania ciała i ducha ludzkiego z wszelkich zabrudzeń poprzedniego roku. Dawni Słowianie uważali, że doroczny obyczaj oczyszczania  poprzez wodę  i ogień zapewnia w kolejnym  roku: zdrowie, powodzenie. Toteż ceremonia  Kupalnocki, na innych terenach zwana Sobótką, czy na Warmii i Mazurach -Palinocką  stała się obowiązkiem wszystkich rodów słowiańskich. Z czasem obyczaj ten przejęły i inne nacje europejskie i nie tylko zresztą. Czerwcowy obrządek oczyszczania wodą i ogniem tak się zakorzenił, w wielu państwach, że chrześcijaństwo, mimo totalnej walki wydanej Kupale nie zdołało wyeliminować „pogańskiego”ceremoniału bratania ludzi z naturą.

Przekonanie o magii najkrótszej nocy roku -21 czerwca – przetrwało do dziś. Współcześni uczestnicząc w pradawnych ceremoniach wody i ognia w święto Kupały, Sobótki Palinocki zapewniają sobie szczęście i spełnianie marzeń w kolejnym roku

Tradycja Kupalnocki wywodzi się z terenów pradawnej Rusi. Była dowodem czci dla dwóch żywiołów. Woda zmywała co stare i zużyte w człowieku. Ogień dopalał  reszki i wzniecał siłę nowego. Nazwa obrzędu pochodziła od staroruskiego słowa: kupat`  (kąpać) I nie zmieni tego fakt, że etnografowie zachodnioeuropejscy chcieli Kupałę wywieść od słowa: „kupa” tzn. gromada. Podobnie chcieli uczynić ze słowem Słowianie, by go zdeprecjonować, poniżyć próbowali rdzeń: slow, co bliskie jest wyrazowi -slawa zamienić w sclav- co oznacza niewolnika. Nie powiodły się te próby. To co z natury lub w przewadze jest słowiańskie będzie dążyło do natury i wolności.

Od wieków zachodni  badacze usiłują pomijać odkrycia, dowody, zamazać fakty, głosząc wtórność losów Słowian w stosunku do cywilizacji zachodnich. Nie chcą przyznać, że pierwszymi mieszkańcami na planecie Ziemia byli Słowianie. Choć to temat na inne opowiadanie, to warto wspomnieć dwa często powtarzane slogany. „Na początku Było SŁOWO” ( SŁOWA-NIE) Co nie jest przypadkową zbieżnością nazw. „ Losy ziemian rozpoczęły wspólnoty rodowe.

 

Magię najkrótszej nocy roku tzn: 21 czerwca 2014 roku członkowie i sympatycy

warszawskiego Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów odkrywają już już po raz drugi na Warmii. Pierwsza Palinocka odbyła się w Maradkach nad jeziorem. Gospodarzem drugiej Palinocki jest Ośrodek Naturoterapii „Istnienie” w Ruszajnach. Wierni prasłowiańskiej tradycji uczestnicy będą oswajać w tę noc żywioły Wody i Ognia.

Skoro one od wieków ludziom zwracającym się do natury przynoszą szczęście i spełnienie, czemuż by z kultywowania tego radosnego obyczaju nie skorzystać? A że to okazja do spotkania aktywnych członków Cechu, podczas których wymieniamy się doświadczeniami, dzielimy uwagami na temat prowadzonych działań terapeutycznych w różnych ośrodkach – to przy okazji mogą skorzystać i niezrzeszeni sympatycy, zapoznając się w trakcie warsztatów,  wykładów i praktycznych zajęć z rożnorodnymi technikami poznawania siebie. Ośrodek „Istnienie” ma tę szczególną zaletę, że funkcjonuje na 2ha położonych pośród lasów. Tu łatwiej zrozumieć, że „Szamańskie Warsztaty” są w gruncie rzeczy odkrywaniem tego co istnieje w naturze, a zostało zapomniane przez Człowieka.

 

 MAGICZNE KROKI

Magiczne kroki były stosowane przez czarowników starożytnego Meksyku. Opisał je w swojej książce pt. „Magiczne kroki” Carlos Castaneda.

Magiczne kroki uwalniają zablokowaną w różnych częściach aury energię i kierują ją do ośrodków witalności. Ta zablokowana energia – to często lęki przodków, które nie pozwalają zrobić nam kroku w żadną stronę. Utrzymują nas w sztywnych przekonaniach na temat świata. Odblokowanie tej energii poprzez określone sekwencje ruchu, pomaga osiągnąć wewnętrzną ciszę, wyciszyć wewnętrzny dialog i poszerzyć percepcję, otwierając ją na światy pozamaterialne. To, co do tej pory było ukryte – zostaje zauważone i rozpoznane. Dodatkowym ich działaniem jest wzmocnienie ciała fizycznego i energetycznego, a wraz z tym zdrowia, umiejętności podejmowania decyzji, wytrzymałości i koncentracji.

 

RYTUAŁ WODY

Woda jest symbolem życia, siły życiowej, czystości i niewinności. Rytuał wody stosowany był w wielu kulturach w celu oczyszczenia i odrodzenia. Woda, która nie ma kształtu przenika do wszystkich światów. Dlatego jej oczyszczające działanie jest wielowymiarowe i sięga także poza sferę fizyczną.

Rytuał wody – to symboliczne rozstanie się z przeszłością, zostawienie dotychczasowego sposobu życia. Przyzwolenie, by odeszło to, co stanowi ograniczenie. Pożegnanie się z tym, co dręczy, wzbudza lęk, wywołuje wstyd. Woda pozwala także zmyć nałożone przez innych konstrukcje myślowe, które blokują wewnętrzny potencjał. Intencja wsparta energią wody pozwoli na rozstanie się żalem, gniewem i skierowanie swojej uwagi ku przyszłości – czyli ku nowej jakości życia.

Symboliczny krok ku nowemu – to nadanie kierunku, w jakim będziemy podążać, zgodnie ze swoją intencją i wolą.

 

 SPOTKANIE Z SOBĄ

Utożsamienie człowieka z myślami i emocjami, które się z nich rodzą, buduje fałszywe pojmowanie siebie, czyli „ja i moja historia”. Utworzone w ten sposób „ja” ciągle czegoś szuka, pragnie, jest wciąż niezaspokojone i niespełnione, czuje się nieszczęśliwe, cierpi. Dąży do szczęścia, które odczuwa tylko przez chwilę, by znów zagłębić się w nieszczęściu. Jest w stałym konflikcie z rzeczywistością, nie akceptując świata, takim jaki jest. „Ja” żyje w przeszłości lub przyszłości. Nawet, gdy jest w teraz, to porównuje się do innych, analizuje, ocenia.

Spotkanie z sobą – to wyjście poza „ja” utworzone z przekonań. To docieranie do głębi – ciszy – czystej bezosobowej świadomości, w której nie ma podziałów, ani żadnych granic, która nie jest związana z żadnym „ja”.

W stanie ciszy rozpuszczają się bloki emocjonalne, często głęboko schowane pod maską spokoju i opanowania. Świat postrzegany jest jako spójna całość. Spada ciężar odpowiedzialności za świat, pragnienie jego zmiany, pojawia się rozumienie, że wszystko jest takie jak być powinno. Znika zmartwienie i lęk. Przychodzi moment zrównoważenia i uspokojenia. To co odczuwane było jako zewnętrzne i wewnętrzne stapia się w jedno. Znika „ja”. Pozostaje wiecznie trwająca obecność.

By wyjść poza uwarunkowane „ja” będziemy przechodzić kolejne etapy:

– świadomy oddech: samooczyszczanie poprzez oddech
– obserwacja pojawiających się zjawisk: mentalnych, emocjonalnych i fizycznych
– rozpoznanie blokad powstałych w ciele i ich rozpuszczenie

– obecność – wgląd w rzeczywistą naturę wszystkiego

 

(Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)) został opracowany został przez prof.Jona Kabat-Zinna na Uniwersytecie Medycznym w Massachusets. Opiera się na technikach rozwijających uważność.

Metoda uczy jak samodzielnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami, nadmiernym stresem, lękiem, bezsennością, chronicznym zmęczeniem, czy bólem. W jaki sposób dokonać zmian w życiu. Dzięki wspólnemu treningowi w niewielkiej grupie pod kierunkiem nauczyciela, uczestnicy nabierają konstruktywnych nawyków, które zmieniają postrzeganie rzeczywistości i pozwalają bardziej swobodnie się w niej poruszać, a także łatwiej funkcjonować w relacjach z innymi.

 

 TĘCZOWA TERAPIA

Wiedza na temat działania barw była stosowana już w starożytności, z czasem wykorzystywana jedynie przez kapłanów. Dziś wracamy do niej, bo jest użyteczna: jako środek aktywujący intuicję, otwierający predyspozycje, a także wpływający na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Poszczególne barwy mają różne częstotliwości, znając długości fal poszczególnych kolorów można wpływać na nastój i stan ciała.

Tęczowa terapia ma uzmysłowić rolę i działanie barw, dźwięków na naszą codzienność, potwierdzić ich ogromny wpływ na samopoczucie, odbiór, świata i relacje z innymi osobami.

 

W programie:

Magnetyczna struktura istnienia

Rozpoznawanie magnetycznej struktury w sobie

Ludzkość system nadawczo – odbiorczy

12 kolorów Ziemi i człowieka

Paleta barw – wzorzec mechanizmów, praw i cech tworzących rzeczywistość

Uzupełnianie brakujących barw za pomocą palety

Co mówią kolory: kalendarz, zegar, tęcza?

Barwy zmysłów i kręgosłupa. Co mówią o stanie umysłu, psychiki i ciała?

Biała kula – synteza wiedzy. Jak z niej korzystać?

Dlaczego księżyc dla kobiety, a słońce dla mężczyzny?

Ćwiczenia praktyczne

 

 SŁOWIANIE Z TĘCZY ZRODZENI

 

W programie:

 

Na początku było słowo

Skąd na Ziemi wzięli się Słowianie

12 barwnych plemion

Kształtowanie cech ludzkich poprzez mieszanki narodów.

Zwyczaje słowiańskie

 

 SŁOWIAŃSKIE BUCZANKI

Samogłoski odpowiednio intonowane uwalniają napięcia z ciała i oczyszczają pole energetyczne człowieka, przywracając pierwotne funkcje czakramów. Dźwięk każdej samogłoski jest powiązany z określonym zmysłem. Intonowanie poszczególnych samogłosek otwiera predyspozycje takie jak: jasnosłyszenie, jasnowidzenie, intuicję, itp.

Buczanki słowiańskie uwrażliwiają zmysły, pogłębiają oddech, napełniają radością i otwierają energię serca.

chorzow

Dodaj komentarz