Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Często spotykam się z pytaniem czym jest uzdrawianie i co ma wspólnego z leczeniem. Uzdrawianie z leczeniem nie ma nic wspólnego, oprócz wyniku końcowego – zdrowia. Leczenie jest wynikiem pracy lekarzy, a skutkiem tej pracy ma być pobudzenie organizmu do samouzdrawiania przy pomocy metod akademickich, często z wykorzystaniem związków chemicznych. Uzdrawianie jest to bezpośrednie, naturalne  [ Czytaj więcej ]

Członkiem Cechu może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle, a w szczególności zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego. Członkiem Cechu może być także inna osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, oraz osoba przygotowująca się do rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności. Członkiem Cechu mogą być również osoby, które już nie  [ Czytaj więcej ]

Robotnik wykwalifikowany – tytuł pracownika wykwalifikowanego, otrzymywany dawniej po ukończeniu 2- lub 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (praca dyplomowa). Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają u rzemieślników i w zakładach pracy jako pracownicy młodociani. W zakresie naturoterapii nie prowadzi się kształcenia młodocianych. Osoby dorosłe, posiadające minimum średnie wykształcenie,  kwalifikacje zawodowe otrzymują po  [ Czytaj więcej ]

Dz.U. 1989 Nr 17 poz. 92 Opracowano na podstawie:  Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 z 2003r. Nr 137,poz. 1304. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Zapoznaj się z pełną treścią artykułu

Członek Cechu zobowiązany jest regulować składki cechowe ustalane przez Walne Zebranie, które ustalono na poziomie 35 zł/miesięcznie. Nr konta bankowego do wpłat składek członkowskich: Cech Naturopatów i Hipnotyzerów PKO BP 21 1440 1387 0000 0000 1312 5031 tytuł: składka (miesiąc, rok) (Imię i Nazwisko) Pobierz deklaracje członkowskie Info: Cech Naturopatów i Hipnotyzerów zachęca do zrzeszania  [ Czytaj więcej ]

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata