Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego, nasz Cech zaprasza do korzystania z finalnej wersji internetowej platformy egzaminów zawodowych stopnia czeladniczego i mistrzowskiego (w skrócie platforma EWR), stworzonej w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w zakresie działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. Instytucją Pośredniczącą dla naszego Projektu pozakonkursowego jest Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Funduszy Strukturalnych.

Prace nad platformą trwały od końca sierpnia 2016 r. do maja 2017 r. Funkcjonuje pod adresem www.ewr.zrp.pl.

Miło mi poinformować o powołaniu do zespołu autorów osób również ekspertów z naszego Cechu- Grzegorza Halkiew, Katarzynę Kędzierską, Marka Cieślara, Andrzeja Bednarczyka. Osoby te zdobyły również uznanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stając się członkami ekipy opracowującej standardy zawodów z grupy terapii naturalnych.

nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle