XV zjazd członków i sympatyków plus Walne Zgromadzenie 2023 r. (wyborcze)

Walne Zgromadzenie Wyborcze odbędzie się podczas XV Zjazdu członków i sympatyków Cechu w Siemianówce (Białowieża) w dniach 23 (piątek)-26 (poniedziałek) czerwca 2023

Adres: Siemianówka ul. Szkolna (Leśniczówka)

Tym razem będzie to oprócz magicznego spotkania również zgromadzenie wyborcze- mija kolejna czteroletnia kadencja władz cechu, czas na podsumowanie działalności oraz wybór nowego składu.

Wymagana jest obecność, ale ponieważ nie każdy ma w tym okresie wolne to prosimy osoby, które nie mogą przyjechać o przesyłanie nam ręcznie podpisanych i zeskanowanych upoważnień do głosowania o treści np:

Miejscowość Siemianówka. Data 24.06.2023
Upoważnienie
Niniejszym upoważniam pana (np.) Grzegorza Halkiew do reprezentowania mnie
na Wyborczym Walnym Zgromadzeniu członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów w dniu 24.06.2023
Podpis czytelny

Termin Walnego Zgromadzenia Wyborczego

Siemianówka 24 czerwca (sobota) godz. 8:00 (pierwszy termin); godz. 9:30 (drugi termin)

Przy okazji chciałbym przypomnieć pokrótce o obowiązkach osób chcących zasiadać we władzach Cechu

Starszy Cechu (prezes)

 • prowadzi globalną politykę rozwoju Cechu,
 • nawiązuje kontakty z instytucjami o pokrewnej działalności,
 • reprezentuje Cech w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego,
 • gospodarzy funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,
 • zwołuje Walne Zgromadzenia,
 • powołuje sekcje zawodowe i terenowe oraz komisje,
 • powołuje i odwołuje Kierownika biura Cechu oraz ustala jego wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstarszy Cechu (jeden lub dwóch zastępców prezesa)

 • organizuje działalności Cechu, realizuje zadania statutowe i stoi na straży przestrzegania norm statutowych,
 • ustala system certyfikacji i wyróżnień,
 • wspiera działalność sekcji terenowych.

Członek Zarządu

 • merytorycznie i zadaniowo wspiera działalności Zarządu, z prawem głosu o podejmowanych uchwałach.

Sekretarz

 • prowadzi i przygotowuje wnioski na zgromadzenie wyborcze
 • przygotowuje protokoły z Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty do KRS,
 • przyjmuje oraz wykreśla członków Cechu, oraz utrzymuje z nimi łączność korespondencyjną,
 • jest rzecznikiem prasowym Cechu oraz Zarządu,
 • jest redaktorem głównym biuletynu i gazetki cechowej.

 Skarbnik

 • prowadzi listy wpłat składek i utrzymuje informacyjny kontakt z członkami Cechu,
 • wystawia rachunki dla osób, które rozliczają składki w ramach wydatków działalności gospodarczej,
 • sporządza plany zasobów finansowych i przedkłada je członkom Zarządu.

 Komisja Rewizyjna

 • organ kontrolujący całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Sąd Cechowy

 • rozstrzyga skargi i zażalenia na naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 • Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, członka Cechu lub z własnej inicjatywy np. na podstawie otrzymanej skargi.

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Cechu, lub na stronach:

Kadencja Zarządu i pozostałych funkcji trwa 4 lata. Kolejne wybory w 2027r.

Jako jeden z punktów obrad zaproponuję zmniejszenie składu zarządu a głosujący zadecydują za lub przeciw. Podyktowane jest to problemami z uzyskaniem podpisów pod sprawozdaniami- a są one wymagane. Podczas zjazdu ceremonia wręczania odznaczeń.

Rezerwacje pobytu

Do naszej dyspozycji domki 5 osobowe na trzy noclegi. Mamy razem 20 miejsc.

Proszę o przesyłanie rezerwacji w formie opłaty z tytułem: Zjazd cechu

Odpłatność dla członków cechu za pobyt 300zł. (sympatycy 400zł.). W tej cenie mamy tylko noclegi i imprezy towarzyszące. Wyżywienie we własnym zakresie- do dyspozycji kuchnia, grill na świeżym powietrzu, lub knajpki w Białowieży. Na pewno jakoś sobie to zorganizujemy. Przewidziane przede wszystkim relaksacyjne spacery po lesie, wypad nad zbiornik wodny, dużo czarów i magii. Zgłoszenia obecności (potwierdzenie wpłaty) proszę przesyłać na adres: cech@naturopata.edu.pl

Proszę też zgłaszać wolne miejsca w samochodach, oraz zapotrzebowanie na miejsce w samochodzie (cechowa grupa na facebooku https://www.facebook.com/groups/profesjonalisci.naturopatii ). To impreza integracyjna, więc zadbajmy wzajemnie o siebie.

Ilość dostępnych miejsc: 15/20

Program ramowy pobytu

 • Przyjazd 23 czerwca piątek godz. 13.00   
 • Wieczorem otwarcie zjazdu w świetlicy w Siemianówce, rozmowy z autorem książki „My poganie” i niezwykle barwną postacią Podlasia Panem Leonem Chlabiczem
 • 24 czerwca sobota godz. 8:00 pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Wyborczego
 • po południu czas wycieczki po lesie z Łowczym Jurkiem Pańkowskim, gospodarzem naszej Leśniczówki oraz odkrywcą niezwykle magicznych miejsc Białowieży
 • wieczorne zajęcia z magii Podlasia
 • 25 czerwca niedziela 
 • 8:00- czas magicznej wycieczki ok. 2-4 godz.
 • wieczorne zajęcia z magii Podlasia

 • 26 poniedziałek – czas dla tych, co nie muszą szybko wracać
 • poranne zajęcia z magii Podlasia
 • 13:00 wyjazd

Poszczególne pozycje mogą ulec zmianie, zależni jesteśmy od osób trzecich, ale mamy potwierdzenia obecności od wszystkich prelegentów, magów i czarowników 😉