XV zjazd członków i sympatyków plus Walne Zgromadzenie 2023 r. (wyborcze)

Walne Zgromadzenie Wyborcze odbędzie się podczas XV Zjazdu członków i sympatyków Cechu w Siemianówce (Białowieża) w dniach 23 (piątek)-26 (poniedziałek) czerwca 2023

Adres: Siemianówka ul. Szkolna (Leśniczówka)

Tym razem będzie to oprócz magicznego spotkania również zgromadzenie wyborcze- mija kolejna czteroletnia kadencja władz cechu, czas na podsumowanie działalności oraz wybór nowego składu.

Wymagana jest obecność, ale ponieważ nie każdy ma w tym okresie wolne to prosimy osoby, które nie mogą przyjechać o przesyłanie nam ręcznie podpisanych i zeskanowanych upoważnień do głosowania o treści np:

Miejscowość Siemianówka. Data 24.06.2023
Upoważnienie
Niniejszym upoważniam pana (np.) Grzegorza Halkiew do reprezentowania mnie
na Wyborczym Walnym Zgromadzeniu członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów w dniu 24.06.2023
Podpis czytelny

Termin Walnego Zgromadzenia Wyborczego

Siemianówka 24 czerwca (sobota) godz. 8:00 (pierwszy termin); godz. 9:30 (drugi termin)

Przy okazji chciałbym przypomnieć pokrótce o obowiązkach osób chcących zasiadać we władzach Cechu

Starszy Cechu (prezes)

 • prowadzi globalną politykę rozwoju Cechu,
 • nawiązuje kontakty z instytucjami o pokrewnej działalności,
 • reprezentuje Cech w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego,
 • gospodarzy funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,
 • zwołuje Walne Zgromadzenia,
 • powołuje sekcje zawodowe i terenowe oraz komisje,
 • powołuje i odwołuje Kierownika biura Cechu oraz ustala jego wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstarszy Cechu (jeden lub dwóch zastępców prezesa)

 • organizuje działalności Cechu, realizuje zadania statutowe i stoi na straży przestrzegania norm statutowych,
 • ustala system certyfikacji i wyróżnień,
 • wspiera działalność sekcji terenowych.

Członek Zarządu

 • merytorycznie i zadaniowo wspiera działalności Zarządu, z prawem głosu o podejmowanych uchwałach.

Sekretarz

 • prowadzi i przygotowuje wnioski na zgromadzenie wyborcze
 • przygotowuje protokoły z Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty do KRS,
 • przyjmuje oraz wykreśla członków Cechu, oraz utrzymuje z nimi łączność korespondencyjną,
 • jest rzecznikiem prasowym Cechu oraz Zarządu,
 • jest redaktorem głównym biuletynu i gazetki cechowej.

 Skarbnik

 • prowadzi listy wpłat składek i utrzymuje informacyjny kontakt z członkami Cechu,
 • wystawia rachunki dla osób, które rozliczają składki w ramach wydatków działalności gospodarczej,
 • sporządza plany zasobów finansowych i przedkłada je członkom Zarządu.

 Komisja Rewizyjna

 • organ kontrolujący całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Sąd Cechowy

 • rozstrzyga skargi i zażalenia na naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 • Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, członka Cechu lub z własnej inicjatywy np. na podstawie otrzymanej skargi.

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Cechu, lub na stronach:

Kadencja Zarządu i pozostałych funkcji trwa 4 lata. Kolejne wybory w 2027r.

Jako jeden z punktów obrad zaproponuję zmniejszenie składu zarządu a głosujący zadecydują za lub przeciw. Podyktowane jest to problemami z uzyskaniem podpisów pod sprawozdaniami- a są one wymagane. Podczas zjazdu ceremonia wręczania odznaczeń.

Rezerwacje pobytu

Do naszej dyspozycji domki 5-7 osobowe na trzy noclegi. Mamy razem 34 miejsca.

Proszę o przesyłanie rezerwacji w formie opłaty z tytułem: Zjazd cechu

Odpłatność dla członków cechu 300zł. a sympatycy 400zł.

 • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
 • PKO BP  96 1020 1055 0000 9202 0489 1596
 • tytuł: zjazd cechu (Imię i Nazwisko)

W tej cenie mamy tylko noclegi i przebogate imprezy towarzyszące. Wyżywienie we własnym zakresie- do dyspozycji kuchnia w domku, grill na świeżym powietrzu obok domku, lub knajpki w Białowieży a nawet w Hajnówce. Na pewno jakoś sobie to zorganizujemy. Przewidziane przede wszystkim zajęcia z magii Podlasia, szamańskie i słowiańskie. Do tego relaksacyjne spacery po lesie, wypad nad zbiornik wodny, …. Naprawdę dużo czarów i magii. Zgłoszenia obecności (potwierdzenie wpłaty) proszę przesyłać na adres: cech@naturopata.edu.pl

Proszę też zgłaszać wolne miejsca w samochodach, oraz zapotrzebowanie na miejsce w samochodzie (cechowa grupa na facebooku https://www.facebook.com/groups/571124761814676 ). To impreza integracyjna, więc zadbajmy wzajemnie o siebie.

Ilość dostępnych miejsc: 0/34 (Brak miejsc noclegowych)

Program ramowy pobytu

Przyjazd 23 czerwca piątek godz. 13.00   

 • Wieczorem o godz.18:00 otwarcie zjazdu w świetlicy w Siemianówce, rozmowy z Panem Leonem Chlabiczem, autorem książki „My poganie” i niezwykle barwną postacią Podlasia , oraz łowczym Jerzym Pańkowskim, świadkiem mało znanego oblicza Puszczy Białowieskiej.
 • na zakończenie programu wieczorna Agnihotra

24 czerwca, sobota

 • 3:00 poranna Agnihotra
 • 5:00 poranny spacer do lasu- Białowieża w obiektywie (weź aparat fotograficzny, sztalugi, drona,…. )
 • 7:00 pora śniadaniowa
 • 24 czerwca sobota godz. 8:00 pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Wyborczego (godz. 9:00 drugi termin Walnego Zgromadzenia)
 • warsztaty magii Podlasia
 • chodzenie po żarze ogniska

Warsztaty z magii Podlasia oraz szamanizmu i słowiańszczyzny poprowadzą:

 • Katarzyna Kędzierska
 • Anna Dubielis
 • Edyta Fil

25 czerwca, niedziela

 • 8:00- czas magicznej wycieczki z przewodnikiem Tomkiem Onikijukiem po ostępach Puszczy Białowieskiej ok. 2-4 godz.
 • wieczorne warsztaty magii Podlasia

26 poniedziałek – czas dla tych, co nie muszą szybko wracać

 • poranne zajęcia z magii Podlasia
 • 13:00 wyjazd

Poszczególne pozycje mogą ulec zmianie, zależni jesteśmy od osób trzecich, ale mamy potwierdzenia obecności od wszystkich prelegentów, magów i czarowników 😉